Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING • Nødvann: Interesse og muligheter for regionalt samarbeid? • Definisjoner - Nødvannsforsyning - Reservevann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING • Nødvann: Interesse og muligheter for regionalt samarbeid? • Definisjoner - Nødvannsforsyning - Reservevann."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING • Nødvann: Interesse og muligheter for regionalt samarbeid? • Definisjoner - Nødvannsforsyning - Reservevann

2 2 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Nødvann Drikkevannsforskriftens §11 (1): Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

3 3 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Bakgrunn GVD • Orientering prosjektstyret 8.des. 2011 • EWK (Containersystem nødvann)- aktuelt? • Prosjektbeskrivelse - kartlegging GVD utstyr / beredskapsopplegg - behov for mer / annet utstyr? - hva gjør andre? - våre naboer i ”regionen”, mulig samarbeid?

4 4 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Kartlegging GVD • Spørreundersøkelse mars 2012 • Vannforsyning generelt, reservevann, ROS- analyser, beredskap, nødvann, utstyr • Sondering med andre regioner Osloregionen, Vestfold, Grenland……

5 5 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Utvikling nødvann GVD • Lister over utstyr (separat, felles / utlån) klargjort for drikkevann • ROS-analyse hendelser (spes. grenseland kommune- IKS) Belyse roller og ansvar! • Beredskapsøvelser • Større, tyngre utstyr bør vurderes…..

6 6 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Osloregionen • 4 kommuner- +++, Nedre Romerike vannverk • Nødvannsforsyning: Leveranse til å dekke min.behovet uten ledningsnett • Rapport foreligger • Igangsetting……?

7 7 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING GVD-samarbeidet • 9 kommuner • 2 Interkommunale selskap • Nødvannsforsyning med større ”enheter”- aktuelt med samarbeid ? • Hva gjør de andre…..?

8 8 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Vestfold • Vestfold interkommunale vannverk (VIV) • 12 kommuner (+ Sande, Svelvik) • ROS-analyse (kommuner- VIV) • Noe utstyr i kommunene…… • Ingen ”stor-løsninger”….. • Positivt til samarbeidsløsninger……

9 9 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Hva nå? • Oslo i gang……… • Godt Vann Drammensregionen • Vestfold interkommunale vannverk, 10 kommuner • Grenland • Muligheter og begrensninger…Muligheter og begrensninger…

10 10 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Tabell 1: Oversikt over innbyggerantall og tilgjengelig nødvannsutstyr i dag samt ønskelig nødvannsutstyr i Osloregionen, Vestfold, GVD og Grenland. REGION Antall innbyggere (omtrent) Samlet nødvannsutstyr tilgjengelig i dag Fremtidig felles nødvannsutstyr? Tanker / kannerMobile nødstrøms-aggregater Godt Vann Drammensregionen (GVD) 180 000 Èn tank 2000 liter 4 tankbiler brann 1 tankbil Vei og Park 9 stk > 20 kVA 1 stk container, vinter = 30m3? 16 tanker 1000 liter 1 stk mellom 10 - 20 kVA 1 transporttank? 29 kanner > 10 liter 12 stk < 10 kVA 1000 kanner, 10 - 15 liter? 540 engangskanner Vestfold 236 000 1 stk container, vinter = 30m3? 1 transporttank? 1000 kanner, 10 - 15 liter? 1 000 000 Osloregionen 5 stk container, vinter = 150 m3 (Nedre Romerike vannverk, 3 stk transportank, 14 000m3 Oppegård, Ski, Bærum og 5000 kanner, 10 - 15 liter Oslo kommune) Grenland 1 stk container, vinter = 30m3 (Porsgrunn, Skien, Siljan, 118 000 1 transporttank? Bamble, Kragerø, Drangedal) 1000 kanner, 10 - 15 liter? 5- 8 enheter samlet……?

11 11 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING Veien videre…. • Bredt, regionalt samarbeid.… • Omfattende samarbeid: STORT, PROFESJONELT, LAVE KOSTNADER • Arrangere et møte for å drøfte…… • Lage en mulighetsanalyse….? • Politisk behandling ?


Laste ned ppt "1 BEREDSKAP NØDVANNFORSYNING • Nødvann: Interesse og muligheter for regionalt samarbeid? • Definisjoner - Nødvannsforsyning - Reservevann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google