Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS

2 Utfordringer KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på: Brukerens behov og medvirkning Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene Kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten

3 Hvordan vil folk flest merke reformen? Flere tjenester skal gis i kommunene Færre lange «unødige» transporter til sykehuset Færre «unødige» sykehusinnleggelser Kortere liggetid, spesielt for utskrivningsklare pasienter Økt vekt på forebyggende tiltak – folkehelse Større ulikhet?

4 Statlig styring – lokalt selvstyre ansvar og autonomi Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Lokal folkevalgt styring Samsvar ansvar og myndighet Ønsker om like tjenestetilbud og statlig styring. Faglige normer, direktiver og forskriftsfesting Dilemma: Lokal tilpasning eller økt likhet?

5 Årsaker til innleggelse oppgitt av lege i mottakelsen 5

6 Reformen utgjør 1,8% av alle kommunenes bruttoutgifter Reformen er ca 5,1% av utgiftene til Pleie- og omsorg

7 Ønsket effekt/resultat for kommunene Tiltak/ aktivitet Ressurser prioritering Styringsinformasjon (indikatorer) blir verktøyet for innsikt og korrigering -regning for utskrivingsklare? -redusert medfinansiering? -dempet vekst bruk av sykehus? -endrer sykehusene praksis? -virker lokale tiltak ? -reduseres innleggelser? -er brukerne fornøyde? -osv, osv Nås ønskete mål? - inngått lokale avtaler - etablert tilbud utskrivingsklare + har riktig omsorgstrapp - ha alternativ lokalt til innleggelser - redusere ulykker, forebygging - tettere oppfølging kronikere - bedre tilgang egen lege - forebygge reinnleggelser - lære og forbedre Osv, osv Virker pengene, får dere/kommunene det til??

8 Hva kan KS vil tilby Styringskurs: - –Styringsinformasjon fra NPR –bruke riktige indikatorene på en riktig måte for å få innsikt i bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre kommuner/ fylke/land osv på ulike diagnoser/aldersgrupper m.v. i egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving i hva kommunene kan «gjøre noe med» ulike diagnoser medfinansiering, forebygging osv i hva kommunene bør «passe på» – ha innsikt i, dialog med sykehus m.v. i hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best? til refleksjon internt og dialog med overordnet ledelse i hver kommune

9 Hva kan et slikt styringskurs inneholde, målgruppe, arbeidsform osv? Lære seg på bruke og å analysere egne styringsdata lage en konkret analyse Sette retning på endringer/mål osv få faglig tilbakemelding på analysen – svært gode erfaringer i Eff.nettverk Målgruppe; økonomi + ledelse tjeneste Fordrer normalt; 2 samlinger, + hjemmelekser 8-10 kommuner sammen, la også andre aktører delta Kan eventuelt tilby dagsseminar Kommer invitasjon tidlig i vår

10 Hva kan KS vil tilby KS hadde en Quest back i august som viser –samhandlingsprosjekter i kommunen –Deloitte AS har fått i oppdrag å: Lage en prosjektdatabase – legges ut i disse dager Oversikt per fylke som viser kommuner som samarbeider om hvilke prosjekter Ved hjelp av styringsinformasjon peke på utfordringer som et diskusjonsgrunnlag for kommunene

11 Hvordan går det? Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med» –Følgeforskning –Forvaltningsmessig –KS egne FoUer Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg? Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? –kartlegge hvilke tiltak kommunene har iverksatt –estimere kostnader kommunene har pådratt seg i dette arbeidet.

12 Likeverdige samhandlingspartnere? Tilnærmingsstrategier: Arbeide for felles virkelighetsforståelse Arbeide for åpenhet og dialog på alle nivåer Arbeide for å fremskaffe kunnskap om hverandres kompetanse Arbeide for respekt for ulike roller

13 Råd om kommunal styring og utgifter fra KS À kontobeløpene medfinansiering er foreløpige. Rammeoverføring i 012 blir ikke korrigert KS anbefaler kommunene å ta utgangspunkt i nye tall selv om anslagene er usikre Følg med på utviklingene i à kontobeløp Vurder eget nivå på bruk av sykehustjenester. KS vil løpende følge opp utviklingen i forbruk av spesialisthelsetjenester og de samlede konsekvenser av denne reformen Husk; 2 nye funksjoner i regnskapsføringen i KOSTRA i år

14 14


Laste ned ppt "Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google