Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling - sett med sykehusets øyne Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Helse Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling - sett med sykehusets øyne Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Helse Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling - sett med sykehusets øyne Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Helse Bergen

2 Omgivelser og drivkrefter som former og vil forme helseforetaket Økonomi Teknologi Politikk og lovgivning Sykdomsbilde Demografi Sosiale forhold Kvalitet i helsetjenesten Servicefunksjoner Medisinsk metode og teknologi Prioriteringer Framtidens tjenestetilbud Økonomi, incentiver og styring

3 Uavklart ansvar?

4 Prioriteringsgapet Tid Relativ økning 1 BNP Penger til sykehus Medisinske muligheter Forventninger

5 Pas blir syk UtskrivingBehandlingDiagnoseMottak Pas utskrevet Samarbeidsavtale mellom kommuner og Helse Bergen Avtaleverk Overordnet Underordnet IP Innleggelse pasienterUtskrivingsklare pasienter Samarbeidsavtale m Bergen kommune om IP Drift Bergen Legevakt Halvannenlinje PKO-ordning Transport Driftsmøtet OBS-senger Legevakten Storetveit Sykehjem Fem praksiskonsulenter Drosje, helsebuss, amb. Driftsmøtet Kompetanse Utdanningsinstitusjoner Kompetanseutveksling Hospitering Nettverk LMS Hospitering fra kommune til sykehusHospitering fra sykehus til kommune Lindrende behandling LMS sammen med kommuner Aktiviteter i samhandlingen med kommunene Avtale om følge Undervisningssykehjem Akutt syke sykehjemspasienter Rehabilitering OKikke optimaltikke i gang Samkom avtale i psykiatri

6 Samhandling 1 - det konkrete og formelle •Lover og forskrifter –Forpliktelser •Avklaring/funksjonsfordeling –gjensidig

7 Samhandling 2 – Det ”uavklarte” og tolkningsbare •Hvordan ser Verdensbildet ut? – Nasjonal helseplan •Forventningene

8 Rydde i egen hage! •Klargjøring av spesialisthelsetjenestens oppgaver –Spesialisttjenestens eget innhold – diagnostikk (avklaring raskt) og behandling (forbedre det naturlige forløp av sykdom eller tilstand) –grense mot andre aktører (kommuner, barnevern etc.)

9 Aktuelle utfordringer. •Faglighet som grunnlag for aktivitetsstyring •Medisinsk prioritering som virkemiddel •Optimalisere differensieringen av omsorgsnivåene •Bedre pasientforløpene •Økonomiske insentiver for samhandling

10 Konkrete problemstillinger •Prehospitale tjenester - (ny forskrift) – gråsoneområde •Akuttmedisinske kjeden – hvor langt inn i KH skal vi gå? •Når er pasienten utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten?


Laste ned ppt "Samhandling - sett med sykehusets øyne Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Helse Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google