Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegen videre…. MBO 2012 Tore W. Topp.  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegen videre…. MBO 2012 Tore W. Topp.  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegen videre…. MBO 2012 Tore W. Topp

2  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom  Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Samhandlingsreformen MBO 2012

3 1.Henvisning  For mange mennesker har behov for sykehusbehandling 2.Behandling  For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted 3.Utskrivning  For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare Utfordringer i spesialisthelsetjenesten

4 1.Utskrivningsklare pasienter  Utskrivning til hjem eller institusjon  Utskrivningskvalitet og IKT-systemer 2.Forebygge behovet for sykehusinnleggelser  Frisklivsentraler i kommunene.  Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen 3.Akutte innleggelser i kommunen  Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter  Legevaktens rolle 4.Organisering  Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse 5.Økonomi som incentiv for reformen  Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger Utfordringer i kommunene

5 Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende forløp fra hjem til hjem

6 Et sømløst pasientforløp MBO 2012 Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Samhandling og Brukermedvirkning Folkehelse- perspektivet

7 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning MBO 2012 7

8 Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalget Brukerråd Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de 5 kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd Brukerorganisasjonene Avklare kandidaturer fra Dialogmøtet og stadfest forslag på BR-sammensetningen Kompetanseheving Administrasjon Helseområde SAMHANDLINGSREFORMEN BRUKERMEDVIRKNING I HELSEOMRÅDET

9 Organisasjonenes rolle Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter  Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring  Erfaring med å leve med kroniske skader og/eller sykdommer  Brukerkompetansen i samspill med fag og erfaring  Endringsagenter Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring  Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn  Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive  Koordinere høringer MBO 2012

10 Brukermedvirkning på systemnivå former veien videre… …for fremtidens helsetjenester MBO 2012


Laste ned ppt "Vegen videre…. MBO 2012 Tore W. Topp.  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google