Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

2 2 Samhandlingsreformen •Peker på sentrale utfordringer •Identifiserer viktige veivalg og grep •Lagt fram av regjeringen i juni 09 •Høringer i Stortinget i vinter •Behandles 27. april 2010

3 3 Hvorfor samhandlingsreformen? •For lite koordinerte tjenester •For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom •Økonomisk bæreevne trues

4 4 Hvorfor samhandlingsreformen? •Stykkevis og delt •Ulike nivå – ulike mål •Svikt i samhandling •Pasientene rammes

5 5 Helse og omsorgspersonell i kommunene 20002020 100 000 50 000 2050 250 000 200 000 150 000 204020302010 Kilde: SSB Flere eldre Sykdomsbildet 250 000 i 2050 125 000 i 2009 Utfordringer

6 6 Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie 20022006201020082004 200 250 150 100 50 135 mrd 195 mrd 219 mrd 84 mrd mer på 8 år

7 7 •Kommunerollen •Spesialisthelsetjenesten •Finansiering •Pasientrollen •Tydeligere prioritering Fem hovedgrep i reformen

8 8 Ny kommunerolle •Ansvar for primærhelsetjenester •Medfinansiere sykehusopphold •Strategier og planer •Forebygging •Dempe press på sykehus •Avtaler om samarbeid

9 9 Kommunale oppgaver •Før, istedenfor, etter sykehus •Tverrfaglige team •Læring og mestring •Forebygging •Samfunnsmedisinske oppgaver

10 10 Spesialisthelsetjenestens rolle •Spesialiserte tjenester •Riktigere oppgavedeling •Utvikle tjenester som kommunene trenger

11 11 En klarere bruker- og pasientrolle •Brukermedvirkning •Koordinering •Gjennomgå lovverket

12 12 Individuell plan = brukerens plan

13 13 Økonomiske insentiver •Kommunal medfinansiering •Betale for utskrivningsklare pasienter •Vekst i kommunens rammer •Egne midler til forebygging

14 14 Samarbeid på langs og tvers

15 15 Personell og kompetanse •Helse- og omsorgspersonell viktigste innsatsfaktor •Strategi for utdanning •Riktig fleksibilitet i bruk av arbeidskraft •Faglig bredde i tjenesten

16 16 •Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver •Det skal bli attraktivt å jobbe i kommunen •Avtaler med utdanningsfeltet som ivaretar behovet for kompetanse i kommunene Personell og kompetanse

17 17 Kompetanse og fagutvikling •Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere •Attraktivt å jobbe i kommunen –Styrke fagutvikling og forskning –Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver

18 18 •Rekruttere •Beholde •Ressursutnyttelse •Riktig kompetanse Kritisk for å lykkes

19 19 Konsekvenser for utdanningen •Fra reparasjon til mer forebygging •Pasientforløpstenkning •Kompetanse i kommunehelsetjenesten •Fagutvikling og forskning •Praksis •Endre oppgavefordeling mellom personellgrupper •Tverrfaglig tilnærming •Brukerorientering •Lovreguleringer

20 20 Helse- og utdanningsmyndigheter Kompetanse- strategier i tjenesten Utdannings- politikk Personell- planlegging og utdannings- oppgaver Helsepolitikk

21 21 Refleksjon Hva er særlig viktig å vektlegge i videre arbeid sett fra deres ståsted?

22 22 Brikkene faller på plass •2009: Norsk helsenett SF •2010: Stortinget 27. april •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Helse- og omsorgslov •2011: Finansieringsmodell •2012: Vi er i gang Samhandlingsreformen

23 23 Samhandlingsutfordringer oppsummert •Rekruttere og beholde •Nye krav til kompetanse  mer forebygging  tverrfaglig team  brukermedvirkning  samhandling  lovreguleringer •Krav til omlegging av utdanninger •Forskning og fagutvikling •Hvem skal gjøre hva


Laste ned ppt "Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google