Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013 Konferanse 30. januar 2013 seniorrådgiver Anne Dahl (KSF) Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013 Konferanse 30. januar 2013 seniorrådgiver Anne Dahl (KSF) Kriminalomsorgens sentrale forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013 Konferanse 30. januar 2013 seniorrådgiver Anne Dahl (KSF) Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

2 Pågående og planlagt arbeid med veileder • Arbeidsgrupppe jobber fortløpende med innholdet i veileder • repr. fra: leder av rusmestringsenhet/fengsel/Per Arne Heier, kriminalomsorgs region/Bjørg Lindebø, brukerorganisasjon Wayback/Bjørn Aanes, HF Sykehuset Østfold/Kyrre Moen, fengselshelsetjenesten/Mette Berg Walaker, KRUS/Janne Helgesen, KSF/Anne Dahl og Betty Lind og Hdir/Stine M. Jacobsen) • Foregår parallelt med rundskriv • Bred ekstern høring våren 2013 – til tjenester og brukere • Ferdigstillelse i løpet av 2013 • Veileder – et felles dokument KSF og Hdir

3 Formål med veileder • ønsker en veileder som er relevant for det praktiske arbeidet • gi råd om å organisere, tilrettelegge, gjennomføre og videreutvikle rusmestringsenhetene • tydeliggjøre ansvar, oppgaver og samarbeid mellom de ulike tjenestene • bidra til å styrke det faglige innholdet • bidra med kriminalomsorgsfaglige og helsefaglige anbefalinger om rehabilitering

4 Del 1 Rammer • Organisering og ledelse • Lokaler • Bemanning og kompetanse – helsefaglig og kriminalomsorgsfaglig • Informasjon og rekruttering av innsatte • Kartlegging, vurdering og inntak • Taushetsplikt og samtykke

5 Del 2 Faglig innhold • Planlegging av opphold og løslatelse (framtidsplan og Individuell Plan) • Samhandling mellom virksomhetene • Russamtalen • Motiverende samtale (MI) • Rusprogram NSAP • Miljøterapi/miljøarbeid • Skole og arbeidsdrift • Overføring til §12, overgangsbolig, §16

6 Konferanse rusmestringsenhetene 14. - 15. november 2012 Del 2 Faglig innhold • Behandling • Medisinering • Helsetjenestens oppfølging etter løslatelse • Pasient – og brukermedvirkning

7 Konferanse rusmestringsenhetene 14. - 15. november 2012 Om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2004: Rusreformen – fylkeskommunenes ansvar for behandling av rusmiddelmisbrukere ble en del av spesialisthelsetjenesten Lov om spesialisthelsetjenesten • § 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester. De skal tilby: 5. tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)….. • Tverrfaglig kompetanse: medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig • Fokusområder: utredning, diagnostikk og behandling • Den enkeltes behov for spesialisthelsetjenester – og andre tjenester: Avgjør innretning og sammensetning av kompetansen.


Laste ned ppt "Arbeidet med rusmestringsenhetene: - status pr. januar 2013 Konferanse 30. januar 2013 seniorrådgiver Anne Dahl (KSF) Kriminalomsorgens sentrale forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google