Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AD/HD hos innsatte – fengselshelsetjenestens rolle AD/HD-konferansen 29.- 30. mai 2006 1 Avd.sykepleier Turid Espegren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AD/HD hos innsatte – fengselshelsetjenestens rolle AD/HD-konferansen 29.- 30. mai 2006 1 Avd.sykepleier Turid Espegren."— Utskrift av presentasjonen:

1 AD/HD hos innsatte – fengselshelsetjenestens rolle AD/HD-konferansen 29.- 30. mai 2006 1 Avd.sykepleier Turid Espegren

2 Fengselshelsetjenesten i Kristiansand fengsel 120 % sykepleier stilling (begge psykiatriske sykepleiere) 20 % fengsels lege 10 % fysioterapeut 12 % fengsels psykiater 2 Avd.sykepleier Turid Espegren

3 Registrering og kartlegging ved innsettelse 1.Registrering skjema som den innsatte fyller ut. 2.Inntakssamtale – helhetstenkning 3.SCL-90 4.Vurdering av fengselslegen 3 Avd.sykepleier Turid Espegren

4

5

6 Justisdepartementet Region Fengselsleder 1. betjent Rådsmøte 1. gangsamtale/soningsplan Programvirksomhet Kontaktbetjent PASIENT / INNSATT FRIOMSORGEN Overflytting til andre fengseler og soningsanstalter Fylkeskommunen Tannhelse FASTLEGE Sosialetaten – RISK Trygdekontor Boligkontor: AMBO FELTSYKEPLEIEN LOS – faddersystem Kirkens bymisjon SHALAM Filadelfia Hjemmebaserte tjenester Støttekontakt Fengselshelsetjenesten Lege, sykepleier, fysioterapeut Aktiviteter Innkomstsamtale, motivering Kartlegging Ansvarsgruppe, individuell plan Samfunnsmedisinsk enhet Helse og sosialsjef Soning Straffeutmåling Skyldig / ikke skyldig DOMSTOL ETTERFORSKNING advokat aktor Familie og nettverk Spesialisthelsetjenesten Fengselspsykiatrien SSK avdeling for rus- og avhengighetsbehandling LAR, PUT, Almen, ADHD-team SSK Psykiatrisk avdeling SSK Somatiske avdelinger Utredninger og behandling Oppfølging Helseregion Sør Sosial- og helsedirektoratet Bostedskummune PASIENT / INNSATT

7 Samarbeid Helsetjeneste/Kriminalomsorgen HelseKriminalomsorgen Innsatt Inntakssamtale v/sykepleier Registreringsskjema SCL-90 Fengselslege Henvisning spesialisthelsetjenester, Utredning og behandling  Rus  ADHD  Spilleavhengighet  Psykiatri Koordinering av kontakt mellom kommunale og spesialisthelsetjenester Motivasjon Oppfølgingssamtaler Blodprøve, urinprøve, EKG Ansvarsgrupper, Individuell plan Forberede løslatelse Inntakssamtale (kontaktbetjent) Soningsplan – Individuell plan Motivasjon Fremtidsplan Ansvarsgruppemøter Forberede løslatelse Eller alternativ soning

8 Ansvarsgruppe Individuell plan Bostedskommune INNSATT Kontaktbetjent (Sosial- Skole tjenesten) Fengselshelsetjenesten Fengselspsykiater Sosialkurator Koordinator Importtjeneste  Statlige tjenester  aetat  Arbeid med bistand  Trygdekontor  Fylkeskommunale tjenester  Tannhelsetjeneste Importtjeneste  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - ARA  ADHD  Rusbehandling  Inntaksteam  Psykiatrien  Andre spesialisttjenester Kommunale tjenester  Helse og sosialtjeneste  Psyk. Pleie  Hjemmesykepleie  Hjemmehjelp  Fastlege

9 Muligheter under soning  Avrusing. Etablere rusfrihet over lengre tid  Innsatt blir tilgjengelig for:  gjennomføring av diagnostikk  funksjonsvurderinger  Kartlegging av total situasjon  Soning gir kontinuitet  Etablering av ansvarsgruppe, utarbeid I P  Samme terapeut under og etter soning (nærhet til kommunale og speisalisttjeneste under soning er viktig)  Skolegang, utdannelse, studiekompetanse, fagbrev  Forberede bolig event med oppfølging  Nettverksbygging 9 Avd.sykepleier Turid Espegren

10 Utredning og behandling av ADHD i fengsel 1.Henvises til spesialisthelsetjenesten SSK ARA. Så tidlig som mulig etter innsettelse 2.Dokumentere rusfrihet v/ukentlige urinprøver 3.Somatisk klinisk undersøkelse av fengselslege. EKG, blodprøver, B/T puls. Orienterende nevrologisk u.s. 4.Kontakte hjemmekommunen. Sosialkurator er for det meste koordinator. 5.Ansvarsgruppe, IP 10 Avd.sykepleier Turid Espegren

11

12 Oppstart av medikamentell behandling 1.Skriftlig kontrakt 2.Undervisning. Virkning og bivirkning 3.Fortsetter med dokumentasjon av rusfrihet 4.Regelmessig blodprøve kontroll 5.Forbedre løslatelse Vi arbeider tverrfaglig gjennom hele denne prosessen 12 Avd.sykepleier Turid Espegren

13

14 14 Avd.sykepleier Turid Espegren

15 15 Avd.sykepleier Turid Espegren


Laste ned ppt "AD/HD hos innsatte – fengselshelsetjenestens rolle AD/HD-konferansen 29.- 30. mai 2006 1 Avd.sykepleier Turid Espegren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google