Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRISTIN KONGSLI EKER RUSKONSULENT KONGSVINGER KOMMUNE LAR SAMHANDLING KOMMUNE OG SPESIALISTHELSETJENESTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRISTIN KONGSLI EKER RUSKONSULENT KONGSVINGER KOMMUNE LAR SAMHANDLING KOMMUNE OG SPESIALISTHELSETJENESTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRISTIN KONGSLI EKER RUSKONSULENT KONGSVINGER KOMMUNE LAR SAMHANDLING KOMMUNE OG SPESIALISTHELSETJENESTE

2 Sikkerhetsnett

3 Hva skal jeg snakke om? • Hvem er vi? • Hvem er LAR brukeren? • Kommunens oppgaver i fht LAR • Utfordringer overfor LAR-brukeren • Samarbeid og rutiner

4 • Kongsvinger kommune/Kongsvinger by • Egen enhet for psykisk helse og rusomsorg • 2 stillinger direkte LAR – relatert • Omstillingsprosjekt på gang med muligheter for omorganisering Hvem er vi?

5 Dømt for 28 forhold KONGSVINGER: En rusbelastet Kongsvinger-mann i 30-årene er dømt til ni måneders fengsel for 28 straffbare forhold. Byens omdømme... «Alle» fengslet samtidig Sommeren har vært ganske rolig for Kongsvinger-politiet. Gjengangerne har nemlig sittet bak murene. Media • Brennpunkt «Småbydop» • Lokalavisens kritiske blikk • Overdosedødsfall, bildrap • «Den hvite by» Holdes i varetekt KONGSVINGER: To Kongsvinger-gutter i begynnelsen av 20-åra blir fortsatt varetektsfengslet gjennom mye av sommeren.

6 Hvem er LAR brukeren? 20 -29 år 6 30 – 39 år 12 40 – 49 år 1 50 ---> 4 • 14 menn • 9 kvinner

7 Hvem er LAR brukeren? • 14 menn • 9 kvinner AAP 15 UFØRETRYG D 6 ØKONOMISK SOSIALHJEL P 1 ANNET 1

8 Hvem er LAR brukeren? • To typer LAR brukere: 1.Aktiv rehabilitering 2.Skadereduserende tiltak • ca 50% har kjent sidemisbruk • ca 25% er i arbeidsutprøving og utdanning Solskinnshistorie

9 • Rehabilitering • Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider Kommunens oppgaver

10 Rehabilitering •Tidsavgrenset •Planlagt prosess •Klare mål og virkemidler •Flere aktører samarbeider •Nødvendig bistand til brukerens egeninnsats •Oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne for brukeren •Selvstendighet •Deltagelse sosialt og i samfunnet Kommunens oppgaver

11 •Informasjonsplikt overfor brukere •Informasjon om søknadsprosess LAR •Vurdering i forhold til søknadsgrunnlaget •Bistand i forhold til søknadsprosessen •Selvstendige vurderingssamtaler •Vurderingssamtaler med søker og LAR Hedmark Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider

12 • Skrive henvisning til LAR Hedmark • Delta på samarbeidsmøter rundt brukeren så snart en inkludering er vedtatt • Kartlegge oppfølgingsbehov • Innkalle til tverrfaglige ansvarsgruppemøter • Skrive referat fra ansvarsgruppemøter Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider

13 • Tilby tilrettelagte tjenester • Initiere oppfølging hos tannlege, DPS, NAV • Ha fortløpende kontakt med andre tjenesteytere • Informere om omsorgsplass • Bistå utarbeidelse av søknad om omsorgsplass • Utarbeide IP Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider

14 Kommunen har ikke: •Fast base for utlevering av LAR-medikament. Utlevering skjer enten på apotek eller hjemme. •Egne dagtilbud tilpasset brukergruppen •Egne overgangsboliger for brukergruppen •Utlevering av rent brukerutstyr Utfordringer for kommunen

15 • Hvilke tilbud kan kommunen gi? • Hvilke tilbud trenger brukerne? • Hva når gitte tilbud ikke fungerer? Tiltak, bolig? • Hvor stort sidemisbruk skal aksepteres? • Hva med videresalg av LAR-medisin? • Konsekvenser ved uteblivelse fra henting? Utfordringer overfor LAR-brukeren

16 Samarbeid og rutiner • Utredning • Søknad • Samtaler med klient • Kriterier for inkludering • Søknader som ikke kan anbefales • Vurderingssamtaler • Skrive søknad • Inntaksmøte • Innvilget rett til nødvendig helsehjelp • Avslag på rett til nødvendig helsehjelp • Innleggelse • Behandling • Utleveringsordning • Urinprøver • Oppstart og avvikling Innsøking til LAR:

17 Samarbeid og rutiner Samarbeidsavtale vedrørende pasienter som er inkludert i LAR : • Individuell plan • Bolig • Sysselsetting • Økonomi • Lege/medisinske utgifter

18 Samarbeid

19 Utfordringer •Godt samarbeid som kan bedres •Ressurser: •Økonomiske •Stillingshjemler •Brukere i gråsonen •Mangelfull kunnskap hos tjenesteytere Oppsummering Styrker • Samarbeid som stadig bedres • 2 heltidsstillinger opp mot LAR • Økt forståelse for arbeidet oppover i systemet • Stabilt faglig miljø

20 Tusen takk for meg


Laste ned ppt "KRISTIN KONGSLI EKER RUSKONSULENT KONGSVINGER KOMMUNE LAR SAMHANDLING KOMMUNE OG SPESIALISTHELSETJENESTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google