Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LAR samhandling kommune og spesialisthelsetjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LAR samhandling kommune og spesialisthelsetjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 LAR samhandling kommune og spesialisthelsetjeneste
Kristin Kongsli Eker Ruskonsulent Kongsvinger kommune

2 Sikkerhetsnett

3 Hva skal jeg snakke om? Hvem er vi? Hvem er LAR brukeren? Kommunens oppgaver i fht LAR Utfordringer overfor LAR-brukeren Samarbeid og rutiner

4 Hvem er vi? Kongsvinger kommune/Kongsvinger by
Egen enhet for psykisk helse og rusomsorg 2 stillinger direkte LAR – relatert Omstillingsprosjekt på gang med muligheter for omorganisering

5 Byens omdømme... Media Brennpunkt «Småbydop»
Lokalavisens kritiske blikk Overdosedødsfall, bildrap «Den hvite by» «Alle» fengslet samtidig Sommeren har vært ganske rolig for Kongsvinger-politiet. Gjengangerne har nemlig sittet bak murene. Dømt for 28 forhold KONGSVINGER: En rusbelastet Kongsvinger-mann i 30-årene er dømt til ni måneders fengsel for 28 straffbare forhold. Holdes i varetekt KONGSVINGER: To Kongsvinger-gutter i begynnelsen av 20-åra blir fortsatt varetektsfengslet gjennom mye av sommeren.

6 Hvem er LAR brukeren? 14 menn 9 kvinner 20 -29 år 6 30 – 39 år 12
år 6 30 – 39 år 12 40 – 49 år 1 50 ---> 4 14 menn 9 kvinner

7 Hvem er LAR brukeren? 14 menn 9 kvinner AAP 15 UFØRETRYGD 6
AAP 15 UFØRETRYGD 6 ØKONOMISK SOSIALHJELP 1 ANNET 14 menn 9 kvinner

8 Hvem er LAR brukeren? Solskinnshistorie To typer LAR brukere:
Aktiv rehabilitering Skadereduserende tiltak ca 50% har kjent sidemisbruk ca 25% er i arbeidsutprøving og utdanning Solskinnshistorie

9 Kommunens oppgaver Rehabilitering
Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider

10 Kommunens oppgaver Rehabilitering Tidsavgrenset Planlagt prosess
Klare mål og virkemidler Flere aktører samarbeider Nødvendig bistand til brukerens egeninnsats Oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne for brukeren Selvstendighet Deltagelse sosialt og i samfunnet

11 Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider Informasjonsplikt overfor brukere Informasjon om søknadsprosess LAR Vurdering i forhold til søknadsgrunnlaget Bistand i forhold til søknadsprosessen Selvstendige vurderingssamtaler Vurderingssamtaler med søker og LAR Hedmark

12 Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider Skrive henvisning til LAR Hedmark Delta på samarbeidsmøter rundt brukeren så snart en inkludering er vedtatt Kartlegge oppfølgingsbehov Innkalle til tverrfaglige ansvarsgruppemøter Skrive referat fra ansvarsgruppemøter

13 Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
Kommunens oppgaver Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider Tilby tilrettelagte tjenester Initiere oppfølging hos tannlege, DPS, NAV Ha fortløpende kontakt med andre tjenesteytere Informere om omsorgsplass Bistå utarbeidelse av søknad om omsorgsplass Utarbeide IP

14 Utfordringer for kommunen
Kommunen har ikke: Fast base for utlevering av LAR-medikament. Utlevering skjer enten på apotek eller hjemme. Egne dagtilbud tilpasset brukergruppen Egne overgangsboliger for brukergruppen Utlevering av rent brukerutstyr

15 Utfordringer overfor LAR-brukeren
Hvilke tilbud kan kommunen gi? Hvilke tilbud trenger brukerne? Hva når gitte tilbud ikke fungerer? Tiltak, bolig? Hvor stort sidemisbruk skal aksepteres? Hva med videresalg av LAR-medisin? Konsekvenser ved uteblivelse fra henting?

16 Samarbeid og rutiner Innvilget rett til nødvendig helsehjelp Utredning
Innsøking til LAR: Utredning Søknad Samtaler med klient Kriterier for inkludering Søknader som ikke kan anbefales Vurderingssamtaler Skrive søknad Inntaksmøte Innvilget rett til nødvendig helsehjelp Avslag på rett til nødvendig helsehjelp Innleggelse Behandling Utleveringsordning Urinprøver Oppstart og avvikling

17 Samarbeidsavtale vedrørende pasienter som er inkludert i LAR:
Samarbeid og rutiner Samarbeidsavtale vedrørende pasienter som er inkludert i LAR: Individuell plan Bolig Sysselsetting Økonomi Lege/medisinske utgifter

18 Samarbeid

19 Oppsummering Godt samarbeid som kan bedres Ressurser:
Utfordringer Godt samarbeid som kan bedres Ressurser: Økonomiske Stillingshjemler Brukere i gråsonen Mangelfull kunnskap hos tjenesteytere Styrker Samarbeid som stadig bedres 2 heltidsstillinger opp mot LAR Økt forståelse for arbeidet oppover i systemet Stabilt faglig miljø

20 Tusen takk for meg


Laste ned ppt "LAR samhandling kommune og spesialisthelsetjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google