Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7-fjellskonferansen Tverrfaglige utfordringer. Straffegjennomføring - formål  Gjennomføre straff på en for samfunnet betryggende måte og på en måte som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7-fjellskonferansen Tverrfaglige utfordringer. Straffegjennomføring - formål  Gjennomføre straff på en for samfunnet betryggende måte og på en måte som."— Utskrift av presentasjonen:

1 7-fjellskonferansen Tverrfaglige utfordringer

2 Straffegjennomføring - formål  Gjennomføre straff på en for samfunnet betryggende måte og på en måte som motvirker nye straffbare forhold.  Straffegjennomføringsloven § 4 ” kriminalomsorgen skal gjennomsamarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å fremme deres tilpasning til samfunnet”

3 FAFO levekårsundersøkelse 2002-2004  30 % kontakt med barnevern før fylte 16  40 % ungdomsskole som høyeste utdanning  40 % under fattigdomsgrensen  30 % bostedsløse  60 % rusmisbrukere  Svært mange har dårlig helse

4 Ole  Ole er 32 år og domfelt 9 ganger tidligere  Langvarig rusmisbruker  Psykiske vansker  Somatiske lidelser  Ingen utdanning utover grunnskolen  Liten arbeidserfaring  Uten fast bolig

5 Gulating lagmannsrett  Det står i Oles dom at det forventes at Oles faste medisinering opprettholdes

6 Medisner ved innsettelse  Destruksjon av tabletter

7 Ole er nå:  Dømt til tre års fengsel for vold og narkotikaforbrytelser. Har nå sonet i overkant av ett år.  Volden er utført i ruset tilstand.  Ole har sonet så mye av dommen at han kan søke om permisjon og fengsel med lavere sikkerhetsnivå

8 Aktuelle problemstillinger rundt Ole

9 Permisjon  Nyttig informasjon i behandling av søknaden

10 Spesialtoalett  Str.gjfl. § 29  Lege skal alltid gi uttalelse om eventuelle medisinske komplikasjoner før iverksettelse.  Innsatte skal tilbys samtale med lege slik at lege kan informere om risiko.

11 Ansatte har fått blodsøl på seg  Ole vil ikke gi samtykke til informasjon om sykdommer

12 Sikkerhetscelle  Str.gjfl. § 38  Konsultere lege / helsepersonell så vidt det er mulig  Tilsyn av helsepersonell daglig

13 Ansvarsgruppe  Straffgjennomføringsloven § 4  NAV  Kommune  Rusinstitusjon  Fastlege

14 § 12 - behandling  Går helsevesenet god for det faglige tilbudet på institusjonene?

15 Interessekonflikt  Fremgangsmåte ved uløselig interessekonflikt  Rene sprøyter

16 Utviste innsatte  Ingen rettigheter  Psykotisk men velfungerende i fengsel  Kan ikke sendes tilbake til Irak  Hva gjør når han skal løslates?


Laste ned ppt "7-fjellskonferansen Tverrfaglige utfordringer. Straffegjennomføring - formål  Gjennomføre straff på en for samfunnet betryggende måte og på en måte som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google