Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan •Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan •Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan •Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om: •Bakgrunnen for etableringen av tiltaket - målsettinger •Målgruppen, innhold, rammer, ressurser, organisering og lovverk – til slutt evaluering

2 Våre ( mine) mål for konferansen •Et hinder for vellykket rusmestringsarbeid i kriminalomsorgen er ofte at byråkrater vet på forhånd å vite hva som er best for de domfelte og rusmestringsenhetene •Derfor vi er også vi her for å lære, høre, notere og følge opp i etterkant •En etableringsprosess handler ikke bare om å lage en plan for utvikling- men å få et team/enhet til å bevege seg i sin egen ønskede retning

3 Bakgrunn for rusmestringsenhetene •Svært mange innsatte har et rusproblem •Behov for mer rusbehandling i fengslene Gode erfaringer Stifinner`n og firer`n •G 8 Samarbeidsrundskrivet om ansvaret for rusmisbrukere HOD og JD 2006 •St.melding 37(2007-2008) Hovedbudskap : bedre rehabilitering og tilbakeføringsgaranti

4 Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010 •Innsattes tilgang til rusbehandling er for lav • flere innsatte m å f å vurdert rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling •Samarbeid HOD og JD om å etablere 11 rusmestringsenheter i fengslene •ø ke antall innsatte som overf ø res til § 12 •behov for å styrke samarbeidet mellom tjenestene, s æ rlig i l ø slatelsesfasen.

5 Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi 2008-2011 •Mer og bedre rehabilitering •Kontroll som fremmer rehabilitering •Helhetlig rusopplæring - russamtalen som reaksjon og som rehabiliterende samtale •Mer samarbeid om individuell plan og framtidsplan ved løslatelse •Styrke rusmiddelkompetansen •Bedre rusprogrammer og flere rusteam

6 Rammer og organisering av rusmestringsenhetene •Lokal forankring og utprøving •Lokal tilpasning med bruk av eksisterende kriminalomsorgsfaglige metoder og tiltak •Rusbehandling av spesialisthelsetjenesten • Intensivere rehabiliteringen ved hjelp av 3 ekstra stillinger fra kriminalomsorgen og 1 stilling fra helseforetak lokalt •Varig tiltak – ikke prosjekt

7 Russtrategiens definisjon av rusmestringsenhet •Målgruppen er rusmiddelavhengige i fengsel med behov for rehabilitering og behandling. •Det kriminalomsorgsfaglige innholdet : motiverende samtaler, rusprogram, miljøarbeid, •Rett til rusbehandling og individuell plan •Et reaksjonssystem som bygger opp under rehabilitering.

8 Definisjon forts. •Et steg i en rehabiliteringsprosess som leder fram til §12 soning, poliklinisk eller institusjonsbehandling etter løslatelse •Bemanning: 3 ekstra stillinger fra kriminal- omsorgen og 1 fra spesialisthelsetjenesten •Tilsatte få egnet spesialopplæring •Enheten knyttes til en poliklinikk eller behandlingsinstitusjon •Årlig rapportering til KSF via Russtrategiens handlingsplan per 30.8

9 Utfordringer for rusmestringsenhetene •Rekruttering av innsatte •Motivere innsatte med rusproblemer til å søke •Egnet domslengde •Overføring til § 12 for lengre dommer •Tilbakeføring til kommunene

10 Evaluering av rusmestringsenhetene •JD/KSF vil sikre evaluering fra 2011 •EUF-planen til KRUS : Bidra i evaluering av rusmestringsenhetene •Helsedirektoratet vil bidra faglig til kompetanseutvikling og evaluering •KORFOR – Helse Stavanger –kan bidra faglig til evalueringen


Laste ned ppt "Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan •Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google