Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avtale mellom RHFene og NAV  Oppdragsdok. HOD:  For å få en mer samordnet formidling av høreapparater skal det inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avtale mellom RHFene og NAV  Oppdragsdok. HOD:  For å få en mer samordnet formidling av høreapparater skal det inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avtale mellom RHFene og NAV  Oppdragsdok. HOD:  For å få en mer samordnet formidling av høreapparater skal det inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering knyttet til høreapparatformidling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV, slik det er tilrådd i rapporten ”Å høre og bli hørt”. Helse Nord RHF vhar ansvaret for at dette skjer, og skal inngå avtale om tallet på helseforetak som har gjort slike samarbeidsavtaler.

2 Felles ansvar •Samarbeidsavtalen bygger på at de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten har et felles ansvar for å sikre en god og helhetlig prosess for utredning, tilpasning og formidling av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Dette skal bidra til god og helhetlig rehabilitering/habilitering på hørselsområdet.

3 Samarbeidsoppgaver •…samarbeide om å finne gode modeller for lokal tverretatlig samhandling, samt retningslinjer for lager, logistikk og refusjon av høreapparater, herunder avklare problemstillinger rundt behov for registrering av høreapparater…… •

4 Lokalt samarbeid •Lokalt skal det etableres samarbeidsrutiner mellom helseforetakene, hjelpemiddelsentralene, kommunene og Statped som bl.a. kan omfatte: •Samarbeid med brukerorganisasjonene. •Rutiner for oppfølging av hørselshemmede som bl.a. omfatter samarbeid om individuell plan. •Lokale rutiner for rekvirering, formidling, service og reparasjon av høreapparat innenfor rammen av sentrale bestemmelser. •Informasjonsmateriell til brukere og tjenesteytere som supplement til sentralt utformet materiell. •Veilednings- og opplæringstiltak av tjenesteytere som bidrar i tiltakskjeden, herunder hørselskontaktene i kommunene. •Veilednings- og opplæringstiltak til brukere som bl.a. gjennomføres i regi av helseforetakenes lærings- og mestringssentra i samarbeid med brukerorganisasjonene, NAV Hjelpemiddelsentraler og Statped. •Lokale rutiner for god registreringspraksis på høreapparater både i helseforetakene /sykehusene, hos avtalespesialistene og i Arbeids- og velferdsetaten innenfor rammen av sentrale bestemmelser.

5 Skal utredes videre •bedre rutiner for registrering av høreapparater - felles nasjonalt register? •Hovedmodeller for rekvisisjonsrutiner og logistikk, inkl lagerhold og service/reparasjoner •Faglig arbeidsgruppe


Laste ned ppt "Avtale mellom RHFene og NAV  Oppdragsdok. HOD:  For å få en mer samordnet formidling av høreapparater skal det inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google