Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for fengselspsykiatri Lisa Stokkeland Psykolog Seksjon for fengselspsykiatri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for fengselspsykiatri Lisa Stokkeland Psykolog Seksjon for fengselspsykiatri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for fengselspsykiatri Lisa Stokkeland Psykolog Seksjon for fengselspsykiatri

2  Tilbud fra spesialisthelsetjenesten  Organisert under Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Psykiatrisk divisjon – Helse Bergen.  Besørger psykisk helsevern for personer som er under straffegjennomføring innen Helse- Bergen sitt område.  Totalt er det inntil 400 personer i de ulike enhetene i Kriminalomsorgen.  Bergen fengsel  Bjørgvin fengsel  Lyderhorn overgangsbolig  Narkotikaprogram med domstolskontroll

3  Består av faste tiltak og ulike spesifikke prosjekter.  Til sammen 11 psykologer som er knyttet til Seksjon for fengselspsykiatri  8 av disse har arbeidssted i Bergen fengsel  Det er 6 faste stillinger, i tillegg til deltids- og prosjektansatte.

4 Arbeidsoppgaver  kartlegging og behandling av domfelte med behov for psykisk helsevern,  veiledning og undervisning overfor andre samarbeidspartnere innen Kriminalomsorgens enheter. Totalt er det inntil 400 personer i de ulike

5 Arbeidsområder  Allmennpsykiatrisk helsetjeneste  Programvirksomhet  Narkotikaprogram med domstolskontroll

6 Allmennpsykiatrisk helsetjeneste  samlokalisert med 1. linjetjenesten i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.  Inntak  etter ordinær legehenvisning  etter anmodning fra kommunalt basert tjeneste ved fengslene.  Vurdering av rett til helsehjelp er sentralt for disse  Alvorlighet  Forventet nytte  Kostnadseffektivitet

7  Det kliniske arbeidet består hovedsakelig av individuelle samtaler med innsatte  rene vurderingssamtaler rettet mot spesifikke problemstillinger  vurdering av suicidalitet eller psykosegjennombrudd  krisepreget intervenering  Langvarig psykoterapi  Utredning

8  Samarbeid  1. linjetjenesten  ansatte på avdelingen hvor innsatte soner  sosialkonsulenter  skole  etater utenfor fengselet  pårørende

9 Programvirksomhet  Programvirksomheten omfatter  Seksualforbryterprogram  Rusmestringsprogram  Voldsprogram  Sinnemestringsprogram

10 Seksualforbryterprogram  behandlingsprogram for personer som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter  Programmet drives av 3 psykologer og 2 fengselsbetjenter  Består av:  1 kjerneprogram: 6-9 mnd.  Påbygging: 6 mnd.  Grupper, samt individuell oppfølging av psykolog  Åpne grupper  2 timer 3-4 dager i uken

11  Fokus på:  mestring av risikosituasjoner  bevisstgjøring av tankers betydning for valg av handlinger  Undervisning, gruppediskusjoner, øvelser, rollespill, bruk av video, og oppgaver mellom øktene, samt individuell oppfølging av psykolog

12  Oppfølging av psykolog ved seksjonen etter endt program  Fengsel  Lyderhorn overgangsbolig  Løslatelse  Ved bosettelse utenfor Bergen området forsøkt tilrettelagt for kontakt der.

13 Rusprogram  Drives av to psykologer og en fengselsbetjent.  Drives i grupper, samt individuelle veilednings-/terapitimer.  80 timer

14  Programmet består av:  Kunnskap om alkohol/narkotika.  Ferdighetstrening/Selvbeherskelse.  Oppfrisking av jobbferdigheter.  Fritid og livstil.  Planlegging før løslatelse.  Forebygging og takling av tilbakefall.  Oppfølging: Fra fengsel til kommune  Deltakerne lager egne mål som de jobber mot i løpet av programmet.

15 Voldsprogram  Drives av to psykologer og en betjent.  Et kognitivt selvendrings program.  5 blokker: 12-16 mnd.  2 timer 3 dager i uken  Målsettingen:  redusere risiko for nye voldshandlinger.  Fokus:  bevisstgjøring og endring av tanker som fører til vold.  Gruppe og individuell oppfølging

16  Innhold:  Bevisstgjøre den innsatte på eget tanke og handlingsmønster som kan føre til konflikter og voldssituasjoner.  Bearbeiding av  egen voldshistorie  voldstanker og konflikter i fengsel  Undervisning, gruppediskusjoner, øvelser og oppgaver mellom øktene.

17 Sinnemestringsprogram  Drives av en psykolog og en betjent  Lavterskeltilbud  16 timer, 8 samlinger  Fokus på å bli kjent med eget sinne, sinnereaksjoner, samt å ta kontroll på eget sinne

18 Prosjektet Narkotikaprogram med domstolskontroll  gir domfelte et alternativ til ordinær straffegjennomføring.  et samarbeidsprosjekt som koordineres av Kriminalomsorgen.  Helse- Bergen, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune samarbeider med kriminalomsorgen om gjennomføringen.  Tiltaket er straffegjennomføring i frihet

19  Tverrfaglig team  jobber for et helhetlig behandlings- og rehabiliteringsopplegg.  består av leder og en representant fra rusmiddeletaten, friomsorgen, opplæringssektoren og spesialisthelsetjenesten.  Hensikten med tverrfagligheten er at man på denne måten får samlet forskjellig kompetanse på ett sted og videre at de forskjellige etatstilknytningene vil gi mulighet for å spille på tilbudet ved etatene.


Laste ned ppt "Seksjon for fengselspsykiatri Lisa Stokkeland Psykolog Seksjon for fengselspsykiatri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google