Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Samhandlingskonferanse 26. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Samhandlingskonferanse 26. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Samhandlingskonferanse 26. mai 2010

2 Tema •Helse Finnmarks utgangspunkt for utvikling av samarbeid med kommunene •Behovet for et felles samarbeidsorgan

3 Klinikk Hammerfest Klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern, Klinikk Hammerfest Klinikk for psykisk helsevern Klinikk Hammerfest BILAMBULANS E-STASJONER Klinikk for psykisk helsevern FLY/ HELIKOPTER BÅT- AMBULANSE Klinikk Kirkenes Klinikk for psykisk helsevern

4 Helse Finnmarks utgangspunkt •Finnmark har kommet langt på dette område. •Helse Finnmark vil bygge på det vi har. •Sykestueplassene – unik arena for samhandling. •Desentraliserte tjenester/DMS i Alta, Karasjok og Vadsø. •Intermediærsenger i samarbeid med vertskommunene. •Pasientens helhetlige tilbud – hvilke tjenester hvor?

5 Vårt utgangspunkt •Pasientens behov for koordinert tjeneste - økt fokus på helhetlig pasientforløp. •Bidra til kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

6 Behov for nye samarbeidsarenaer •Et utvidet samarbeid krever en bedre struktur. •Felles forpliktelse. •Kommunen og spesialisthelsetjenesten som likeverdige samhandlingsparter. •Brudd med nivåtenkingen. •På tvers av profesjonene.

7 Struktur for nye samarbeids- arenaer Administrativt samarbeidsutvalg Klinisk samarbeidsutvalg Evt. undergruppe Klinisk samarbeidsutvalg Klinisk samarbeidsutvalg

8 Administrativt samarbeidsutvalg •Samarbeidsorgan med gjensidig forpliktende beslutningsmyndighet. •Likeverdig representasjon fra Helse Finnmark og kommunene. •Overordnet ledernivå (rådmann-/direktørnivå). •Behandle saker av prinsipiell karakter og følge opp overordnet samarbeidsavtale. •Styringsgruppe i evt pilotprosjekter?

9 Klinisk samarbeidutvalg •Områder: sykestuer (eks: faggruppe sykestuene), re- /habilitering, psykisks helsevern og rus, akuttmedisin (legevakt/prehospital). •Likeverdig representasjon. •Helhetlig pasientforløp og kunnskaps og kompetanseutveksling.

10 Livskraft, lys og ny utvikling……………………..


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Samhandlingskonferanse 26. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google