Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord
Psykolog i kommune Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord

2 Bakgrunn: Modellforsøket 2009-2012( 4 ulike modeller)
Samlokalisering av psykologer fastleger i kommunene psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid psykologer på helsestasjon,skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom psykologer i familiesentre/familiens hus Bakgrunn: Evaluering av opptrappingsplan Ikke god nok rekrutering av psykologer. For dårlig tilbud til enkelte brukergrupper(milde-moderate psykiske lidelser, eldre) Ny folkehelselov Økt fokus og ansvar til kommunen for forebygging og tidligintervensjon samt folkehelseperspektiv. Samhandlingsreformen Flere oppgaver til kommunen. Ansvar for kartlegging, utredning , diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering.

3 Hovedmålsetting med modellforsøket
Å øke rekrutteringen av psykologer i kommunehelsetjenesten for å styrke fokuset på forebygging, tidlig intervensjon og behandling ovenfor voksne, barn og unge med psykiske helseproblemer. Opprette lavterskeltilbud Tverrfaglig arbeid Veiledning Samarbeid på tvers av linjer kommunal kartlegging, folkehelsearbeid

4 Status og erfaringer etter 4 år med kommunepsykolog i Kristiansand kommune
Ble ansatt på tilskuddsmidler i ble søkt midler til psykolog i psykisk helse enhet. Spleiselag mellom 4-5 enheter Status nå: ansatt i oppfølgingsvirksomheten: tjenester primært innen rus, psykisk helse og UH. Er organisert i virksomhetsleders stab. Arbeider på ulike plan og nivåer ift ansatte, ledere og brukere. Hvordan utnytte psykologressursen i en kommune på innbyggere? Klinikk vs fag og tjenesteutvikling

5 Har forsøkt flere ulike tilnærminger. Eksempler på klinisk arbeid
Lavterskeltilbud til ungdom på vgs Endringsvillighet Lavterskeltilbud til EM Store behov «Lavterskelpsykologen»(Energiverket) Utredning, kartlegging og diagnostisering. LOS og henviser funksjon. (hva er rett omsorgsnivå) Veiledning ,konsultasjon og undervisning til personell. Ansatte i kommune jobber ofte svært selvstendig. Behov for å ha faglig sparringspartner. Konsultasjoner ift brukere og oppfølgere( trekant samtaler) Være en tilgjengelig psykolog også for brukere uten å binde seg opp i enkeltforløp. Psykososialt krisearbeid

6 Status nå Psykolog i stab
Fortsatt veiledning og konsultasjon individuelt og gruppe. Fortsatt tilgjengelig for konsultasjoner med brukere og oppfølgere Mer fokus på: Tjenesteutvikling( ulike prosjekter) Kompetanseutvikling Faglig rådgivning Planprosesser Samhandling FOU arbeid

7 Aktuelle prosjekter KOR(Klient og resultatstyrt praksis)
Anbefalt i «sammen om mestring» RPH(Rask psykisk helsehjelp) Anbefalt og beskrevet i «sammen om mestring» DLT(Digitalt lavterskeltilbud) Implementeringskompetanse Veilederfunksjon

8 Erfaringer Psykologkompetanse blir verdsatt
Psykologkompetansen er mangfoldig og kan brukes på ulike nivåer i organisasjonen. Samhandlingskompetanse og «oversetterfunksjon» Forutsetninger for å forstår de ulike system og forvaltningsnivåer Forutsetninger til å forstå de ulike lovverk og føringer Tilstrekkelig spisskompetanse til å vurdere riktig omsorgsnivå Kommunen er en boltreplass for psykologer med interesse for : Endringsprosesser Folkehelse Forebygging Samfunnsøkonomi Fag

9 Erfaringer : utfordringer
«Ensom ulv» Få profesjonskoleger å støtte seg til Viktig med nettverk Hvordan bygge opp et psykolognettverk i kommune(e). Rekrutering Legge til rette lønnsmessig og fagmessig Psykologer med klinisk samfunns-psykologer ser ut til å bli.

10 Et nettverk for psykologer utenfor spesialisthelsetjenesten
PUSH

11 Har stillingen blitt som forventet?
Fantastisk og kunne jobbe som psykolog i kommunen! Kunne bruke psykologkompetanse på mange ulike måter og på ulike nivåer. Kunne glede seg til det kommer en ny veileder «sammen om mestring» : «Nå kommer Psykologen» Ny tilskuddsordning: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Rekrutteringstilskudd 100 millioner til rekrutering 2014! 6 år med tilskudd!


Laste ned ppt "Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google