Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykolog i kommune Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykolog i kommune Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykolog i kommune Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord

2 Bakgrunn: Modellforsøket 2009-2012( 4 ulike modeller) - Samlokalisering av psykologer fastleger i kommunene - psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid - psykologer på helsestasjon,skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom - psykologer i familiesentre/familiens hus -Bakgrunn: -Evaluering av opptrappingsplan -Ikke god nok rekrutering av psykologer. For dårlig tilbud til enkelte brukergrupper(milde-moderate psykiske lidelser, eldre) -Ny folkehelselov -Økt fokus og ansvar til kommunen for forebygging og tidligintervensjon samt folkehelseperspektiv. -Samhandlingsreformen -Flere oppgaver til kommunen. Ansvar for kartlegging, utredning, diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering.

3 Hovedmålsetting med modellforsøket •Å øke rekrutteringen av psykologer i kommunehelsetjenesten for å styrke fokuset på –forebygging, tidlig intervensjon og behandling ovenfor voksne, barn og unge med psykiske helseproblemer. •Opprette lavterskeltilbud •Tverrfaglig arbeid •Veiledning •Samarbeid på tvers av linjer •kommunal kartlegging, folkehelsearbeid

4 Status og erfaringer etter 4 år med kommunepsykolog i Kristiansand kommune •Ble ansatt på tilskuddsmidler i 2009. ble søkt midler til psykolog i psykisk helse enhet. –Spleiselag mellom 4-5 enheter •Status nå: ansatt i oppfølgingsvirksomheten: tjenester primært innen rus, psykisk helse og UH. •Er organisert i virksomhetsleders stab. •Arbeider på ulike plan og nivåer ift ansatte, ledere og brukere. •Hvordan utnytte psykologressursen i en kommune på 85000 innbyggere? –Klinikk vs fag og tjenesteutvikling

5 Har forsøkt flere ulike tilnærminger. Eksempler på klinisk arbeid •Lavterskeltilbud til ungdom på vgs –Endringsvillighet •Lavterskeltilbud til EM –Store behov • «Lavterskelpsykologen»(Energiverket) •Utredning, kartlegging og diagnostisering. –LOS og henviser funksjon. (hva er rett omsorgsnivå) •Veiledning,konsultasjon og undervisning til personell. •Ansatte i kommune jobber ofte svært selvstendig. Behov for å ha faglig sparringspartner. •Konsultasjoner ift brukere og oppfølgere( trekant samtaler) •Være en tilgjengelig psykolog også for brukere uten å binde seg opp i enkeltforløp. •Psykososialt krisearbeid

6 Status nå •Psykolog i stab •Fortsatt veiledning og konsultasjon individuelt og gruppe. •Fortsatt tilgjengelig for konsultasjoner med brukere og oppfølgere •Mer fokus på: •Tjenesteutvikling( ulike prosjekter) •Kompetanseutvikling •Faglig rådgivning •Planprosesser •Samhandling •FOU arbeid

7 Aktuelle prosjekter •KOR(Klient og resultatstyrt praksis) –Anbefalt i «sammen om mestring» •RPH(Rask psykisk helsehjelp) –Anbefalt og beskrevet i «sammen om mestring» • DLT(Digitalt lavterskeltilbud) •Implementeringskompetanse •Veilederfunksjon

8 Erfaringer •Psykologkompetanse blir verdsatt –Psykologkompetansen er mangfoldig og kan brukes på ulike nivåer i organisasjonen. •Samhandlingskompetanse og «oversetterfunksjon» –Forutsetninger for å forstår de ulike system og forvaltningsnivåer –Forutsetninger til å forstå de ulike lovverk og føringer •Tilstrekkelig spisskompetanse til å vurdere riktig omsorgsnivå •Kommunen er en boltreplass for psykologer med interesse for : –Endringsprosesser –Folkehelse –Forebygging –Samfunnsøkonomi –Fag

9 Erfaringer : utfordringer •«Ensom ulv» •Få profesjonskoleger å støtte seg til •Viktig med nettverk •Hvordan bygge opp et psykolognettverk i kommune(e). –Rekrutering –Legge til rette lønnsmessig og fagmessig –Psykologer med klinisk samfunns-psykologer ser ut til å bli.

10 PUSH Et nettverk for psykologer utenfor spesialisthelsetjenesten

11 Har stillingen blitt som forventet? •Fantastisk og kunne jobbe som psykolog i kommunen! •Kunne bruke psykologkompetanse på mange ulike måter og på ulike nivåer. •Kunne glede seg til det kommer en ny veileder  «sammen om mestring» : «Nå kommer Psykologen» Ny tilskuddsordning: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Rekrutteringstilskudd 100 millioner til rekrutering 2014! 6 år med tilskudd!


Laste ned ppt "Psykolog i kommune Erfaringer fra Kristiansand kommune Ved psykolog Kenneth Haugjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google