Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Rekruttering av psykologer til kommunehelsetjenesten – hva skjer? - Svaret: Det skjer mye! - Innlegg Nina S. Andresen Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Rekruttering av psykologer til kommunehelsetjenesten – hva skjer? - Svaret: Det skjer mye! - Innlegg Nina S. Andresen Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Rekruttering av psykologer til kommunehelsetjenesten – hva skjer? - Svaret: Det skjer mye! - Innlegg Nina S. Andresen Helsedirektoratet

2 | Modellutprøving – psykologer i kommunehelsetjenesten • Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til utprøving av modeller for psykologers arbeid og økt rekruttering av psykologer i kommunehelsetjenesten • Modellene er: • 1) Samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene • 2) Psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid • 3) Psykologer på helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 4) Psykologer i familiesentre/ familiens hus

3 | Måloppnåelse for tilskuddsordningen • Tydelig forankring av psykologstillingen i kommuneorganisasjonen, også i kommuneplaner • Gjøre psykologtilbudet synlig gjennom informasjon internt i kommuneorganisasjonen og ut mot befolkningen • Kommunepsykologen skal inngå i tverrfaglig samarbeid • Kommunepsykologens arbeid skal inngå som en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse • Befolkningsrettede, gruppevise, familie- og individrettede tiltak skal inngå i kommunepsykologens arbeidsinstruks

4 | Måloppnåelse for tilskuddsordningen forts. • Psykologens oppgaver skal omfatte veiledning til aktuelle personellgrupper og/eller tjenester i kommunen • Brukermedvirkning på systemnivå. Samarbeid med brukerorganisasjoner for utforming av tjenesten • Samarbeid med psykisk helsevern skal etableres. Det kan omfatte både drøftinger av enkeltsaker og fagutvikling • Kommunepsykologen skal inngå i et psykologfaglig nettverk • Psykologer ansatt med midler fra stimuleringsordningen skal komme i tillegg til evt. andre psykologer i kommunen

5 | Tilskuddsordningens omfang • November 2010 er det 69 kommuner og bydeler i ordningen • Fem bydeler i Oslo har fått tilskudd • Bydel Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand • To kommuner har fått tilskudd til utprøving av to ulike modeller • Namsos og Lørenskog • En samkommune • Midtre Namdal Samkommune • En kommune har trukket seg fra ordningen • Jevnaker

6 | Fordeling av tilskudd per fylke

7 | Fordeling på modeller

8 | Rekrutterings-og ansettelseprosessen • Rapporteringsfrist 1. juni 2010 • 40 kommuner har rapportert per 15.11 • 67 % (27) av disse kommunene har klart å rekruttere psykolog • Ulike måter å rekruttere på: • Lokalaviser, psykologforeningens tidsskrift, jobbformidlingsfirmaer, ”kjente” osv • Neste rapportering for kommunene: 1. april 2011

9 | Veien videre • Fortsatt satsing på rekruttering av psykologer til kommunehelsetjenesten Fra St.prp. nr 1 (2010-2011) ”Bevilgningen til formålet foreslås styrket med 10. mill. kroner innenfor postens ramme, til sammen 40 mill. kroner. Bevilgningen vil gi rom for tilskudd til om lag 110 psykologer samlet”.


Laste ned ppt "| Rekruttering av psykologer til kommunehelsetjenesten – hva skjer? - Svaret: Det skjer mye! - Innlegg Nina S. Andresen Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google