Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen og nye helselover Sentermøte 15. desember 2011 Wenche Jensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen og nye helselover Sentermøte 15. desember 2011 Wenche Jensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen og nye helselover Sentermøte 15. desember 2011 Wenche Jensen

2 Samhandlingsreformen: Trer i kraft 1.januar 2012 Meld. St.16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) Meld.St. 47 Samhandlingsreformen (2008 – 2009)

3 Samhandlingensreformen Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Stor vekt på folkehelsearbeid.

4 Samhandlingensreformen, forts. Det skal også legges vekt på økt brukerinnflytelse, avtalte behandlingsforløp og samarbeidsavtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste Spesialisthelsetjenestene skal spesialiseres Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes

5 Samhandlingensreformen Fremme helse og forebygge sykdom Helhetlig og sammenhengende tjenester Nær der folk bor

6 Rettslige virkemidler Ny lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

7 Disse lovene opphører: Lov om helsetjenestene i kommunene Lov om sosiale tjenester

8 Folkehelseloven Folkehelsearbeidet skal inkludere alle ledd i fylkes- og kommunens forvaltningsnivåer. Det skal utvikles langsiktige planer og folkehelsearbeidet skal systematiseres i større grad enn i dag. Helsestasjoner - og skolehelsetjenesten er et krav, men det er ikke nevnt krav til helsesøster/ jordmor.

9

10 Lov om kommunale helse- og omsorstjenester Skal sikre bedre samhandling internt i kommunen og mellom tjenestenivåene. Kommunenes helhetlige ansvar skal tydeliggjøres. Kommunene står friere til å organisere tjenestene. Skille mellom sosial- og helsetjenester faller bort.

11 Økonomiske virkemidler Det innføres avgrenset kommunal medfinansiering for somatiske behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Kommuner får ansvar for medfinansiering av utskrivningsklare pasient, kr. 4000,- pr døgn

12 Strategier for effektivisering i bydelene God folkehelseplan Satse på forebyggende tjenester og forbygging i tjenesten Dialog med fastlegene Forebygge reinnleggelser – plan for utsatte grupper Ny kommunal ”åpningstid”; tilgang hele døgnet på korttidsplasser Tilgjengelig kompetanse

13 Utskrivningsklare pasienter – Hvem er de og hvor hører de hjemme?

14 Noen av NSFs innspill NSF støtter intensjonen i nasjonal helse- og omsorgsplan Nå er det muligheter til å tenke nytt og utvikle nye tilbud og nye roller Etablere lavterskeltilbud til voksne, tverrfaglig – tilbud om undervisning og veiledning NSF frykter økte forskjeller som følge av privatisering av helsetjenestene

15 Hjemmesykepleien må få økt fokus Hjemmesykepleien får altfor liten oppmerksomhet Helsetjenesten vil ikke klare seg uten en velfungerende hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er ikke lenger bare eldreomsorg, men et tilbud til helebefolkningen

16 NSF ønsker å innføre klinisk ekspertsykepleier som et ledd i en mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste NSF mener de foreslåtte finansieringsmodellene bryter med prinsippet om lik rett til behandling. Bruk av helsestasjoner må opprettholdes og oppgavene må ikke overføres til fastlegene

17 Profesjonsnøytralitet NSF er sterkt uenig i, og bekymret for lovforslag om profesjonsnøytralitet, og stor lokal frihet til organisering av tjenestene. NSF er redd konsekvensene kan føre til enda større sosiale ulikheter i helsetilbud og dermed større forskjeller i folks helse. Profesjonskulturer med sterk identitet og stolthet fremmer kvalitet og samhandling!


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen og nye helselover Sentermøte 15. desember 2011 Wenche Jensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google