Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig»
Rammer Fra tilbudsstentrert til behovsstyrte tjenester Eksisterende tjenestetilbud og ressurser i kommunen Gjeldene lovverk og nasjonale føringer Tilskudd fra helsedirektoratet Resultater Fra utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade Gunhild Nesset, Bærum kommune

2 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Bakgrunn Hvorfor et slikt prosjekt? Hvordan ble prosjektet gjennomført? Hvilken kunnskap og føringer bygger prosjektet på? Prosjekt har hatt som mål å skape endringer både i forhold til helse og sosialtjenestenes kompetanse, arbeidsmåter og tjenesteinnhold. Gunhild Nesset, Bærum kommune

3 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Mål Brukerne skulle motta et individuelt rehabiliteringstilbud som er tilpasset egne ressurser Brukerne skal få et meningsfullt innhold i hverdagen. Pårørende opplever å være en ressurs for brukeren, samtidig som de opplever støtte i sin nye livssituasjon. Ansatte får styrket og anvender relevant kompetanse. Tjenestene skal tilrettelegge for økt samhandling mellom ansatte på tvers av tjenester og nivåer. Gunhild Nesset, Bærum kommune

4 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Modellutvikling Omfattende og helhetlig prosess Livslangt perspektiv –behov for gjentagende innsats SYSTEMATIKK I ARBEIDET Gunhild Nesset, Bærum kommune

5 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Tiltak/virkemidler Kompetanse – læringsnettverk – «know how» Koordinator Tverrfaglig rapport ICF Samhandling Utnytte tjenestetilbud, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Gunhild Nesset, Bærum kommune

6 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Evaluering 15 brukere inkludert, hentet informasjon fra: Brukere, intervju (Kontakt med behandlerne, Utbytte, Generell vurdering) og PSF Pårørende, intervju (livssituasjon, samarbeid, generell vurdering) Ansatte, intervju med koordinatorer (rollen, samhandling, brukermedvirkning, erfaringer) samt info fra læringsnettverket (kompetanse, samhandling og videreføring) Gunhild Nesset, Bærum kommune

7 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Brukere Fornøyd Opplever å møte kompetente medarbeidere Bli møtt på en god måte Får medvirke Gode resultater både på arbeidsdeltagelse og PSF Fremhever koordinatorrollen som viktig Ønsker fokus på sosiale tiltak, mer psykolog hjelp og mer tilrettelagte treningstilbud. Gunhild Nesset, Bærum kommune

8 Gunhild Nesset, Bærum kommune
«For meg betyr økt innsikt å tåle å se meg selv og at ting ikke blir som jeg hadde ønsket» Gunhild Nesset, Bærum kommune

9 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Pårørende Opplever en god tjeneste for «sin» bruker Ikke helt fornøyd i forhold til seg selv som pårørende Blir i for liten grad informert Blir i for liten grad inkludert Peker på en utfordrende livssituasjon Gunhild Nesset, Bærum kommune

10 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Ansatte Positive til koordinatorrollen – men her trengs avklaringer TR et godt verktøy, men for omfattende Vel så mye kompetanse som ny modell Ønsker videre fokus på kognitiv rehabilitering og spesialisering Læringsnettverket hatt stor betydning – ønskes videreført. Gunhild Nesset, Bærum kommune

11 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Alt i alt Prosjektet har satt fokus på og løftet frem denne pasientgruppen på en god måte Prosjektet har i stor grad nådd målene som var satt På bakgrunn av erfaringene gjennom prosjektet er videre arbeid foreslått: Gunhild Nesset, Bærum kommune

12 Gunhild Nesset, Bærum kommune
Anbefalinger Økt fokus på koordinatorrollen Utvikle og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten i kommunen og NAV Styrke samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten Videreutvikle samarbeid med kommunepsykolog Videreutvikle verktøy og metoder som er prøvd ut Jobbe videre med samhandling Fortsatt kompetanseheving Helhetlig rehabiliteringsplan for kommunen Gunhild Nesset, Bærum kommune


Laste ned ppt "«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google