Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig» Rammer Fra tilbudsstentrert til behovsstyrte tjenester Eksisterende tjenestetilbud og ressurser i kommunen Gjeldene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig» Rammer Fra tilbudsstentrert til behovsstyrte tjenester Eksisterende tjenestetilbud og ressurser i kommunen Gjeldene."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig» Rammer Fra tilbudsstentrert til behovsstyrte tjenester Eksisterende tjenestetilbud og ressurser i kommunen Gjeldene lovverk og nasjonale føringer Tilskudd fra helsedirektoratet Resultater Fra utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade Gunhild Nesset, Bærum kommune

2 Bakgrunn • Hvorfor et slikt prosjekt? • Hvordan ble prosjektet gjennomført? • Hvilken kunnskap og føringer bygger prosjektet på? Prosjekt har hatt som mål å skape endringer både i forhold til helse og sosialtjenestenes kompetanse, arbeidsmåter og tjenesteinnhold. Gunhild Nesset, Bærum kommune

3 Mål • Brukerne skulle motta et individuelt rehabiliteringstilbud som er tilpasset egne ressurser • Brukerne skal få et meningsfullt innhold i hverdagen. • Pårørende opplever å være en ressurs for brukeren, samtidig som de opplever støtte i sin nye livssituasjon. • Ansatte får styrket og anvender relevant kompetanse. • Tjenestene skal tilrettelegge for økt samhandling mellom ansatte på tvers av tjenester og nivåer. Gunhild Nesset, Bærum kommune

4 Modellutvikling • Omfattende og helhetlig prosess • Livslangt perspektiv – behov for gjentagende innsats • SYSTEMATIKK I ARBEIDET Gunhild Nesset, Bærum kommune

5 Tiltak/virkemidler • Kompetanse – læringsnettverk – «know how» • Koordinator • Tverrfaglig rapport • ICF • Samhandling • Utnytte tjenestetilbud, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Gunhild Nesset, Bærum kommune

6 Evaluering 15 brukere inkludert, hentet informasjon fra: • Brukere, intervju (Kontakt med behandlerne, Utbytte, Generell vurdering) og PSF • Pårørende, intervju (livssituasjon, samarbeid, generell vurdering) • Ansatte, intervju med koordinatorer (rollen, samhandling, brukermedvirkning, erfaringer) samt info fra læringsnettverket (kompetanse, samhandling og videreføring) Gunhild Nesset, Bærum kommune

7 Brukere • Fornøyd -Opplever å møte kompetente medarbeidere -Bli møtt på en god måte -Får medvirke -Gode resultater både på arbeidsdeltagelse og PSF • Fremhever koordinatorrollen som viktig • Ønsker fokus på sosiale tiltak, mer psykolog hjelp og mer tilrettelagte treningstilbud. Gunhild Nesset, Bærum kommune

8 «For meg betyr økt innsikt å tåle å se meg selv og at ting ikke blir som jeg hadde ønsket» Gunhild Nesset, Bærum kommune

9 Pårørende • Opplever en god tjeneste for «sin» bruker • Ikke helt fornøyd i forhold til seg selv som pårørende -Blir i for liten grad informert -Blir i for liten grad inkludert • Peker på en utfordrende livssituasjon Gunhild Nesset, Bærum kommune

10 Ansatte • Positive til koordinatorrollen – men her trengs avklaringer • TR et godt verktøy, men for omfattende • Vel så mye kompetanse som ny modell • Ønsker videre fokus på kognitiv rehabilitering og spesialisering • Læringsnettverket hatt stor betydning – ønskes videreført. Gunhild Nesset, Bærum kommune

11 Alt i alt • Prosjektet har satt fokus på og løftet frem denne pasientgruppen på en god måte • Prosjektet har i stor grad nådd målene som var satt • På bakgrunn av erfaringene gjennom prosjektet er videre arbeid foreslått: Gunhild Nesset, Bærum kommune

12 Anbefalinger • Økt fokus på koordinatorrollen • Utvikle og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten i kommunen og NAV • Styrke samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten • Videreutvikle samarbeid med kommunepsykolog • Videreutvikle verktøy og metoder som er prøvd ut • Jobbe videre med samhandling • Fortsatt kompetanseheving • Helhetlig rehabiliteringsplan for kommunen Gunhild Nesset, Bærum kommune


Laste ned ppt "«Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig» Rammer Fra tilbudsstentrert til behovsstyrte tjenester Eksisterende tjenestetilbud og ressurser i kommunen Gjeldene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google