Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva nå? Strategiske utfordringer for RHF’ene etter evalueringen Fagrådets høringskonferanse Oslo 11. Juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva nå? Strategiske utfordringer for RHF’ene etter evalueringen Fagrådets høringskonferanse Oslo 11. Juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva nå? Strategiske utfordringer for RHF’ene etter evalueringen Fagrådets høringskonferanse Oslo 11. Juni 2007

2 Momenter •Hovedutfordringer fra evalueringen •Vårt strategiske bilde •Helsevesenet er politisk styrt –Profesjonelt drevet •Samhandling og Folkehelseperspektiv •Noen utfordringer som krever strategiske grep •Konklusjoner

3 Hovedutfordringer fra evalueringen •Behov for mer systematisk kartlegging av behandlingsbehov •Kapasitetsutfordring •Sammenheng i tilbudene –Individuelt tilpasset behandling •Tidligere intervensjon •Alle disse passer med vedtatte kvalitetsstrategier

4 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten •God kvalitet når tjenestene er: •Virkningsfulle •Trygge •Samordnet og preget av kontinuitet •Involverer brukerne, og gir medinflytelse •Utnytter ressursene på en god måte •Er rettferdig fordelt

5 Vårt strategiske bilde •I EU: 7,4% av helseskadene alkoholrelatert –WHO: 1% narkotikarelatert •Endring i alkohol- og medikamentvaner for voksne –Hvordan kan vi være i forkant av den utviklingen vi ser? •Mer rus & psykiatri –Krever bedre utredninger og sammenheng i behandlingen •Sterkere vekt på kommunenes rolle –Øket krav til samhandling •Faglig videreutvikling basert mer på fakta –Målbarhet er derfor viktig

6 Politisk styrt - Profesjonelt drevet •God politisk styring –I stor grad vår oppgave å gi eieren solide beslutningsgrunnlag –Respekt for at eieren har en helhet å ta vare på •Forutsigbare mål og rammer er helt nødvendig –Ventingen på Opptrappingsplan for rus –Økonomiske midler i rimelig forhold til oppgaven •Helse- og rusreform er også ledelsesreformer –Tilstrekkelig handlingsrom til å utøve ledelse

7 Samhandling •Hvordan strategisk oppnå målsettingen om riktig samhandling for pasienter som har behov ingen av nivåene/grenene kan dekke alene? •Plassere rusavhengighet tydelig i et folkehelseperspektiv –Forebygging –Kommunal helse- og sosialtjeneste, andre tilbud og NAV –Spesialisthelsetjeneste, internt og med andre aktører –Frivillige- og brukerorganisasjoner •Lærings- og mestringssenter for pasienter og pårørende

8 Hvordan oppnå tverrfaglighet •Unngå pendel fra sosialfaglig til helsefaglig •Videreutvikle sosialfaglig kompetanse samtidig med styrking av helsefaglig kompetanse •Krever langsiktig satsing på lederutvikling –Lederne skal forene og foredle ulikheter •Lege- og psykologdekningen er krevende –Attraktive på annet enn fokus på lønn •Rusfag i legeutdanningen –Turnusleger og godkjent praksis i spesialistløp –Rus som egen spesialitet (gren-spesialitet)

9 Konklusjoner •Kapasitetsutfordringen –Betydelig underdekning i dag –”You ain’t seen nothing yet” (EU tallene) •Etterlyser sterkere politisk eierskap –Omfanget og økningen betyr et formidabelt helse og sosialproblem –Forutsigbare mål og rammer, og ledelsesmessig handlingsrom •Samhandling –Plassere rusavhengighet tydelig i et folkehelseperspektiv •Tverrfaglighet –Klok balansering av sosialfaglig og helsefaglig kompetanse •Mål oss ift hvor profesjonelt vi driver tjenestene


Laste ned ppt "Hva nå? Strategiske utfordringer for RHF’ene etter evalueringen Fagrådets høringskonferanse Oslo 11. Juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google