Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiske føringer Hverdagsrehabilitering Toril Laberg Fagsjef Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiske føringer Hverdagsrehabilitering Toril Laberg Fagsjef Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiske føringer Hverdagsrehabilitering Toril Laberg Fagsjef Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

2 Endringskompetanse Når forandringenes vinder blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller. Kinesisk visdomsord Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

3 Disposisjon Utfordringene Målet Løsninger -Tverrfaglige -Ergoterapeuter Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

4 Utfordringene Helseutfordringer – beskrevet i Samhandlingsreformen Innovasjon og samhandling Brukerdeltakelse og borgerettigheter Migrasjonshelse Teknologisk utvikling Kunnskapsbasert praksis Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

5 Utfordringene Samhandlingsreformen: • Mer helse for hver krone • Samhandling på grunn av, ikke på tross av • Økende antall eldre • ”Nye” typer sykdommer • Forebygging • Samhandling skal lønne seg Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

6 Utfordringene Dette er en reform som vi er enig i og som vi vil følge med interesse videre Forbundsleder Mette Kolsrud 19. juni 2009, da reformen ble lagt frem Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

7 Utfordringene Helseutfordringer – beskrevet i Samhandlingsreformen Innovasjon og samhandling Brukerdeltakelse og borgerettigheter Migrasjonshelse Teknologisk utvikling Kunnskapsbasert praksis Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

8 Målet 1 …sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre… Helse- og omsorgsloven § 1-1 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

9 Målet 2 ….motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming….. Spesialisthelsetjensteloven § 1-1 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

10 Målet 3 ….flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. St.meld 16 Nasjonal Helse- og omsorgsplan Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

11 Målet Inkludering og deltakelse Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

12 Løsninger - Tverrfaglige • Samhandlingsreformen • Nye lover Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven • Nasjonal Helse- og omsorgsplan • Kompetanse Innhold i velferdsutdanningene Kostnader og kvalitet i p og o sektoren • Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

13 Løsninger - Tverrfaglige Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid Rettslige virkemidler Økonomiske virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

14 Løsninger - Tverrfaglige Nye lover Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

15 Løsninger - Tverrfaglige Folkehelseloven Kommune, fylkeskommune og staten Helse i alle kommunale planer • Temabaserte planer; fysisk aktivitet, tobakk, kosthold, • Universell utforming • Barnehager og skoler • Arbeid og helse Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

16 Løsninger - Tverrfaglige Helse- og omsorgsloven 1. Helsefremmende og forbyggende 2. Svangerskap og barsel 3. Øyeblikkelig hjelp 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6. Andre helse- og omsorgstjenester Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

17 Løsninger - Tverrfaglige Nasjonal Helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 (St.meld 16 (2010-2011)) Beskriver tiltak og virkemidler, som følge av Samhandlingsreformen og de nye lovene, for å sikre endringer i tjenestene. Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

18 Løsninger - Tverrfaglige Kompetanse Innhold i velferdsutdanningene Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Hverdagsrehabilitering - mer senere Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

19 Løsninger - Ergoterapeuter  Samfunnskontrakten  Kompetanseprosjektet  Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

20 Løsninger - Ergoterapeuter  Samfunnskontrakten  Kompetanseprosjektet  Hjemmerehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

21 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011

22 Løsninger - Ergoterapeuter Samfunnskontrakten Kompetanseprosjektet Hjemmerehabilitering Østersund - Hemrehabilitering Fredericia - Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

23 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericia – Hverdagsrehabilitering •Store utgifter til hjemmetjenester •Behov for flere hender Formål: Utsette pleiebehov Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011Fagpolitisk konferanse, avd Telemark

24 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericiamodellen 1 visitator (2 x ½) 1 distriktsleder 1 sykepleier 1 fysioterapeut 2 ergoterapeut 12 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011Fagpolitisk konferanse, avd Telema

25 Løsninger - Ergoterapeuter Disse får besøk av prosjektet  65 + som utskrives fra sykehus  Nye henvendelser til hjemmehjelp  De med et midlertidig funksjonstap  Endring i behov for hjelpemidler Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

26 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericiamodellen  Kartlegges med COPM  Rehabiliteringsplan  Terapeut som motor og veileder  Avsluttes med vanlig hjemmehjelp/sykepleie eller  Selvhjulpen Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

27 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericiamodellen - Resultater 404 deltakere: 45 % helt selvhjulpne 40 % redusert hjelpebehov 13 mill spart pr år (50 000 innb) Fornøyde brukere & fornøyde ansatte Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

28 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericiamodellen – anbefalinger:  Egne midler til prosjekt  Fokus på tjenestekvalitet, ikke økonomi  Forankring i ledelse og organisasjon  Eget team til rehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

29 Løsninger - Ergoterapeuter Fredericiamodellen – Les mer: http://www.netf.no/NETF/Politikk-og- paavirkning/Paavirkningsarbeid/Fredericia modellen Fagpolitisk konferanse, avd Telemark. 13.09.2011

30 Oppsummering Samhandlingsreformen Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Hverdagsrehabilitering Er vi klar for endringer? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011


Laste ned ppt "Politiske føringer Hverdagsrehabilitering Toril Laberg Fagsjef Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google