Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall. 2 Psykisk helseteam i Skedsmo kommune Psykisk helsehjelp med lav terskel- noen erfaringer - Hvem er vi - Historisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall. 2 Psykisk helseteam i Skedsmo kommune Psykisk helsehjelp med lav terskel- noen erfaringer - Hvem er vi - Historisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall

2 2 Psykisk helseteam i Skedsmo kommune Psykisk helsehjelp med lav terskel- noen erfaringer - Hvem er vi - Historisk utvikling - Psykisk helseteam - Noen utfordringer

3 3 Skedsmo kommune • 48.000 innbyggere • 11 min fra Oslo S •Norges 4. største ”innvandrerkommune” •En av kommunene i Norge med størst befolkningsvekst •Totalt ca. 3.500 ansatte (ni psykologer) •”Tradisjonelt” organisert kommune med fire sektorer •Egen Avdeling psykisk helse og rus organisert i Helse- og sosialsektoren

4 4 Avdeling psykisk helse og rus Avdelingssjef Bjerkegården aktivitetshus Psykisk helseteam Rusteam Salerudveien bolig Psykiatrisk hj.tjeneste Stalsberggt. bolig Boveileder- tjenesten

5 Psykisk helseteam •Psykisk helseteam etablert i 1998 i forbindelse med Opptrappingsplanen •Tverrfaglig team av psykiatrisk sykepleier og psykologer •Politisk forankret i vedtatt plan: Plan for psykisk helsearbeid i Skedsmo kommune 2007-2010 ”Teamet skal være Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk helse for personer over 18 år… Tilbudet som gis brukerne skal ha preg av å være lavterskel. Det skal være korttidsrettet, og kan gis gjennom individuelle samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og et tilbud til personer med milde/moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg skal det ytes veiledning og undervisning til andre enheter i kommunen”. Planen rulleres i disse dager. 5

6 Vår historie på under 1 minutt •Fra Psykiatriteam til Psykisk helseteam •Fra en liten enhet i egen avdeling til en av 6 enheter •Fra 13 til 40 årsverk •Fra øremerking og eksklusivitet til ”fritt vilt” i budsjettsammenheng •Fra ”alene” i Voldgt. 1 til samlokalisering med andre i Romerike helsebygg •Fra gratis tilbud - til egenbetaling - til gratis tilbud - etter klagesak og mobilisering fra Mental helse, med etterfølgende pålegg fra Helsetilsynet. •Fra å være 4 fagpersoner i Psykisk helseteam til 3 personer, dvs. 25% reduksjon •Fra langvarig oppfølging til kortidsrettet tilbud Brukerundersøkelsen i 2006 viste at vi hadde færre klienter under langvarig oppfølging. Samme brukerundersøkelse i 2009 viste at vi hadde økt antall brukere med 316%. Helt klart kortidsrettet tilbud i dag. (www.skedsmo.kommune.no/Hovedtema/Helse-Sosial-og-Omsorg/Brukerundersokelser/ ). 6

7 Psykisk helseteam •Individrettet arbeide -Mangfoldig problematikk -Stor variasjon i alder fra 18 til 79 år -Kortidsrettet behandling -Langvarig oppfølging alvorligere problematikk -Kurs i Depresjonsmestring (KiD) – og snart Kurs i mestring av Belastninger (KiB) -Kriseteam -Mestringsgruppe på Bjerkegården •Systemrettet arbeide -Konsultasjon til andre enheter i kommunen -Veiledning til andre yrkesgrupper -Fagformidling, eks. artikler på nettsiden, undervisingsoppdrag -Deltar i ulike tverrsektorielle prosjekter og arbeidsgrupper (eks. spilleavhengighet, fattigdomsplan, kvalitetsforum, modellkommuneprosjektet) 7

8 Psykisk helseteam – Inntak 2007200820092010 pr 10/11 Selv tatt kontakt5681104138 Fastlegene47375264 Pårørende3665 NAV Skedsmo10434 Avd. barn og familier77155 Internt HS35710 Eksterne78282012 SUM204168207238 8 I tillegg kommer ulike kurs samt vårt systemrettede arbeid

9 Noen utfordringer 9 Systemets, klientens og psykologens forventninger? Er vi på samme kurs?

10 Noen utfordringer •Rolleavklaring Planleggeren/Forebyggeren Vurdereren BehandlerenSamarbeideren (ref. Ajo & Vik, 2007) 10

11 En kommunepsykologs hverdag 11

12 Blir vi forstrekte? 12

13 Noen utfordringer •Faglige -Støttesamtaler, behandling, terapi? Vi gir helsehjelp? -Korttids- versus langtidsperspektiv? -Som en psykisk allmennhelsetjeneste skal vi kunne litt om det meste, men er det omvendt: At vi skal kunne mye om alt? -Forebygging versus behandling/rehabilitering/habilitering? ”Skal både vanne roser og luke ugress” -”Brede” screeninger avdekker større hjelpebehov Er det etisk med screening hvis ikke har tiltak? -Lavterskelbegrepet Vi har lav terskel inn – men har vi høy terskel ut? Hvem er vi lavterskel for? Våre samarbeidspartnere? Klienten? Erfaringsmessig er det en høy terskel for å søke hjelp. 13

14 Noen utfordringer •Ressurs- og prioriteringsspørsmål -Økende befolkningsvekst -Flere eldre -Flyktninger med traumatiske erfaringer -Kompliserte familieforhold Hvem skal vi prioritere? •Juridisk utfordring -Ikke lovfestet tjeneste MEN Kommunehelsetjenestelovens § 1-3: Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Diagnose og behandling av sykdom osv. -Vedtaksdiskusjonen? •Andre utfordringer -Informasjon, informasjon, informasjon! -Å holde på psykologkompetanse (lønn, arbeidsforhold, veiledning, spesialistutdanning.) -Grensesnitt til DPS 14

15 15


Laste ned ppt "1 PSYKISK HELSETEAM ved Lone Løvschall. 2 Psykisk helseteam i Skedsmo kommune Psykisk helsehjelp med lav terskel- noen erfaringer - Hvem er vi - Historisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google