Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007 Marked og Strategi Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar 2007 Marketing Made Simple, Lancaster & Reynolds Made Simple Books 2002 Strategic Marketing,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007 Marked og Strategi Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar 2007 Marketing Made Simple, Lancaster & Reynolds Made Simple Books 2002 Strategic Marketing,"— Utskrift av presentasjonen:

1 2007 Marked og Strategi Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar 2007 Marketing Made Simple, Lancaster & Reynolds Made Simple Books 2002 Strategic Marketing, Planning and Control, Drummond, Ensor & Ashford Elsevier, Butterworth Heinemann 2001

2 2007 Noen Begreper Strategi Markeds- strategi Promotion PR Strategisk markedsføring Markedsførings- strategi Mission Taktikk Strategisk analyse Markedsanalyse Markedsføring MålMål Målsetting Visjon Strategisk visjon Fokus Marked

3 2007 Marked og Strategi  Strategisk analyse  Strategiske valg og strategiformulering

4 2007 Noen Begreper  Strategi  Viktige beslutninger som påvirker den langsiktige retningen bedriften går i  Hvilke produkter tilbyr vi?  Hvilke markedssegmenter er vi aktive i?  Kursen kan justeres basert på forventede og faktiske eksterne endringer  Forstå grunnlaget for bæredyktige konkurransefortrinn  Markedsføring  En ledelsesprosess som identifiserer, forventer og tilfredsstiller kundens krav med profitt for bedriften  Kommunikasjon både fra og til markedet (salg)

5 2007 Strategisk Analyse  Ekstern analyse  Segmentering  Intern analyse  Kombinert

6 2007 Ekstern Analyse for å identifisere muligheter og trusler  Noen verktøy  Macro: PEST (Political, Economical, Social/cultural, Technological)  Micro: Porter’s modell  Konkurrenter  Markedsanalyse

7 2007 PEST Analyse Fører til endringer Politisk Økonomisk Sosialt Teknisk Resulterende endringer Volatilitet Globalisering Intens konkurranse Ny retning Resultat av endringer Nye muligheter Strategisk drift

8 2007 Porter’s modell Rivalisering Mulig nye aktører Leverandører Kjøpere Substitutter

9 2007 Konkurrenter  Strategiske grupper  Konkurrenters  Målsettinger, nåværende og tidligere strategier  Kapasitet og muligheter (capabilities)  Fremtidige strategier og reaksjoner

10 2007 Konkurrenter  Strategiske grupper  Konkurrenters  Målsettinger, nåværende og tidligere strategier  Kapasitet og muligheter (capabilities)  Fremtidige strategier og reaksjoner SAS/Braathen sett fra Norwegian

11 2007 Markedsanalyse Markedsanalyse  Nåværende og potensielt markedsvolum  Trender, endringer i markedet  Kunder, kundesegmentering  Konkurrenter  Distribusjonskanaler  Markedsinformasjon

12 2007 Nåværende og potensielt markedsvolum Nåværende og potensielt markedsvolum  Indikatorerer  Antall kunder, antall enheter per kunde, pris per enhet  Faktorer som vil endre en eller flere av indikatorverdiene

13 2007 Nåværende og potensielt markedsvolum Nåværende og potensielt markedsvolum  Top Down  Bottom up

14 2007 Markedsinformasjon Markedsinformasjon  Internet, publikasjoner, rapporter  Telefonintervjuer  Personlige intervjuer  Kundeforum

15 2007 Markedsinformasjon Markedsinformasjon  Egen erfaring  Forstå oppdragsgivers produkter, forretning og behov  Gjennomgang av relevant info online og rapporter  Utarbeide skreddersydde spørsmål  Personlige intervjuer, telefonintervjuer  Analyse og anbefalinger

16 2007 Strategisk Analyse  Ekstern analyse  Segmentering  Intern analyse  Kombinert

17 2007 Segmentering  Hvorfor segmentere  Forbrukermarkedet  Organisasjoner/industri  Detaljgrad, Fokusering

18 2007 Segmentering  Hvorfor segmentere  Forbrukermarkedet  Organisasjoner/industri  Detaljgrad, Fokusering

19 2007 Hvorfor segmentere  Bedre imøtekomme forbrukerens behov  Økt fortjeneste, ulik prissensitivitet  Bli leder i enkelt segmenter  Beholde kunder gjennom flere segmenter  Fokusert markedskommunikasjon

20 2007 Segmentering av Forbrukermarkedet  Sosialt/kulturelt  Demografisk  Geografisk

21 2007 Sosialt/kulturelt Kulturelt Klasse Motivasjon Holdninger

22 2007 Demografisk Alder, Kjønn, Livssyklus

23 2007 Demografisk Ugift – lite ansvar, høy disponibel inntekt Nygift, ingen barn – kostnader for etablering Gift, små barn – liten disponibel inntekt, fritid hjemme Gift, barn – begrenset disponibel inntekt, mer fritid ute Voksne gifte, barn hjemme – høyere disponibel inntekt, dyrere kjøp Godt voksne gifte, barn flyttet – disponibel inntekt ofte høyest Pensjonister, par – fastlagte kjøpsmønstre Eldre, alene i arbeid – sosialt aktive Pensjonist, alene – fastlagt budsjett

24 2007 Organisasjoner/Industri  Komplekse prosesser  Flere (mange) personer og avdelinger involvert  Initiativtaker, bruker, kjøper, påvirker, beslutningstaker, ’portvakt’

25 2007 En Mulig Segmentering av Organisasjoner/Industri markedet  Type organisasjon  Industri  Organisasjonens størrelse  Geografisk  Sluttbruker  Beslutningsprosess  Type beslutningstager enhet, type kjøpsfunksjon, holding til innovasjon, beslutningskriterier, personligheter

26 2007 Strategisk Analyse  Ekstern analyse  Segmentering  Intern analyse  Kombinert

27 2007 Intern Analyse for å identifisere sterke og svake sider  Organisasjonens ressurser (assets)  Organisasjonens kompentanse

28 2007 Organisasjonens eiendeler og ressurser (assets)

29 2007 Organisasjonens ressurser (assets)  Kundebasert  Image, rykte, merke, markedsleder, nasjonalitet, unike produkter og tjenester  Distribusjonsbasert  Størrelsen og kvaliteten på nettverket, grad av kontroll over kanalene  Internt  Kostnadsstruktur, informasjonssystem, innovasjonskultur, produksjonsevne  Alliansebasert  Aksess til markedet (distributører), ledelse (ekstern hjelp), tilgang til teknologisk utvikling og prosesser, esklusive avtaler

30 2007 Organisasjonens Kompetanse  Strategisk  Visjonær, innovativ, kommunikasjon, motivasjon, gjennomføring, lytte, lære,  Funksjonell  Finans, operasjon, markedsføring  Operasjonell  Daglig drift

31 2007 Organisasjonens Kompetanse  Individuell  Som har verdi for bedriften  Som gruppe  Til gode for bedriften  Ledelse  Evne til å lede bedriten

32 2007 Strategisk Analyse  Ekstern analyse  Segmentering  Intern analyse  Kombinert

33 2007 SWOT Analyse Strength, Weakness, Opportunities, Threats  Sterke sider  fra intern analyse  Muligheter  fra ekstern analyse  Svake sider  fra intern analyse  Trusler  fra ekstern analyse

34 Lav HøyHøy HøyHøy Relativ markedsandel Markedsvekst Cash generated+ + + Cash used - - ___ + ? Boston Consulting Group Cash generated + Cash used- - - ___ - - Cash generated+ + + Cash used - ___ + + Cash generated + Cash used - ___ 0 1X10X0.1X

35 2007 Marked og Strategi  Strategisk analyse  Strategiske valg og strategiformulering

36 2007 Formulering av Strategi  Misjon/visjon  Målsettinger  Konkurransefortrinn - differensiering  Markedsf ø ringsmixen  Fokusering og posisjonering  Produktet - produktets livssyklus  Prissettsetting

37 2007 Mission  Bedriftens unike formål, forskjell fra andre – avgrensning av forretningsområdet

38 2007 Mission  Bedriftens unike formål, forskjell fra andre – avgrensning av forretningsområdet  Newport News Shipbuilding – Mission statement, unchanged since the company was founded in 1886  We shall build good ships here – at a profit if we can – at a loss if we must – but always good ships

39 2007 Målsettinger  Kriterier  Konkrete, målbare, utfordrene og realistisk  Med timeplan  Hierarki (MBO)

40 2007 Målsettinger  Kriterier  Konkrete, målbare, utfordrene og realistisk  Med timeplan  Hierarki (MBO)  Minnesota Mining & Manufacturing’s Financial Objectives  To achieve 10% annual growth in earnings per share  To achieve 20-25% return on equity  To achieve 27% return on capital employed

41 2007 Konkurransefortrinn og Differensiering Kostnader Differensiering Fokus

42 2007 Konkurransefortrinn og Differensiering Kostnader Differensiering Fokus Stuck in the middle

43 2007 Markesføringsmixen (Marketing mix) ProduktPrisPlass (place)Promotion Kvalitet Design Merkevare Pakning Listepris Rabatter Betalingsbetingelser Distribusjon Kanaler Salgssteder Hylleplassering PR Reklame Salgsmetoder Muligheter til å påvirke etterspørselsen – De 4 P’er

44 2007 Fokusering og Posisjonering  Bygger på segmentanalysen  Markedskommunikasjon  Reklame  Radio, TV, aviser, ukeblad, websider etc.  Promotion  Utstillinger, konferanser, kundearrangementer  PR

45 2007 Formulering av Strategi  Misjon/visjon  Målsettinger  Konkurransefortrinn, differensiering  Markedsf ø ringsmixen  Fokusering og posisjonering  Produktutvikling - Produktets livssyklus  Prissettsetting

46 2007 IntroductionGrowthMaturityDecline Time Sales Produktets livssyklus

47 2007 IntroductionGrowthMaturityDecline Time Sales Produktets livssyklus Ref. BCG

48 2007 Prissetting  Kostnadsbasert  Markedsbasert  Verdibasert

49 2007 Prissetting  Kostnadsbasert  Markedsbasert  Verdibasert  Strategisk

50 2007 Kostnadsbasert Kostnad per enhet % fortjeneste Pris

51 2007 Kostnadsbasert Kostnad per enhet % fortjeneste Pris (Faste og variable kostnader)

52 2007 Kvantitet Pris D D Markedsbasert - Etterspørsel

53 2007 Pris Kvantitet S S Markedsbasert -Tilbud

54 2007 Pris Kvantitet S SD D P K Markedsbasert - Likevekt

55 2007 Verdibasert  Hva er verdien sett fra kundens side?  Alternative løsninger  Hva koster alternativene  Forutsetter differensiering

56 2007 Verdibasert  Kostnadsbasert  Produkt > Kostnad > Pris > Verdi > Kunde  Verdibasert  Kunde > Verdi > Pris > Kostnad > Produkt

57 2007 Strategisk  Koordinering av relevante marked, konkurranse og finansielle beslutninger for profitabel prissetting  Proaktivt, ikke reaktivt  Innvolvere ledelse, ikke bare salg – balansert marked/finans  Eksempel  Forvente prisnivå f ø r produktutvikling

58 2007


Laste ned ppt "2007 Marked og Strategi Forkurs - Gründerskolen Blindern, Januar 2007 Marketing Made Simple, Lancaster & Reynolds Made Simple Books 2002 Strategic Marketing,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google