Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 12. Oppsummering. 2 Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon ProduktMedieForbruker MASSEKOMMUNIKASJON Massekommunikasjoner bindeleddet mellom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 12. Oppsummering. 2 Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon ProduktMedieForbruker MASSEKOMMUNIKASJON Massekommunikasjoner bindeleddet mellom."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 12. Oppsummering

2 2 Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon ProduktMedieForbruker MASSEKOMMUNIKASJON Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker.

3 3 Kommunikasjonsmodeller •En enkel modell SenderMottaker Budskap

4 4 Massekommunikasjon • “Budskap som formidles fra en (eller få) avsendere til mange mottakere, og at formidlingen foregår ved hjelp av et medium” •Senderen –er en profesjonell aktør •Budskapet –er standardisert, kommer regelmessig og kan kjøpes •Mottakerene –er en spredt, ikke-organisert gruppe. Det er liten kontakt tilbake til senderen.

5 5 Massemedium • “De organisasjonene og den teknologien som produserer og sprer budskap slik at store grupper mottakere tar imot samme budskap på samme tid”

6 6 Viktige massemedium •Kriterier for betydning –Hvor mye tid bruker vi på mediet –Hvilken interesse har vi for mediet –Hvilken dekning (omfang) har mediet –Hvilken gjennomslagskraft (påvirkning) har mediet •Viktige medium? –TV –Dagspresse –Radio

7 7 Mediadøgnet •Hvilke medier brukte dere tid på i går? (ca)

8 8 Hvordan velge medie •Økonomens og markedførerens oppgave med å velge medium blir stadig mer komplisert •1. Produkt –Hva er det vi ønsker å selge •f.eks. Nye Toyota Corolla •2. Målgruppe –Hvem er det man ønsker å selge til? •Menn mellom 40 og 44 år

9 9 Livsstilssegmentering Strebende Status- plasserte Tradisjonelle Pressede Vær deg selv For kirke og fedrelandIkke vær anderledes Lev i nuet Først meg selv Moderne individorienterte Individ orienterte Tradisjonelle individorienterte Tradisjonelle fellesskapsorienterte Fellesskaps orienterte Moderne fellesskapsorienterte Moderate Fornøyde Norsk Monitor Global Scan Forbruker og Media Alt med måte

10 10 Livsstilssegmentering Strebende Status- plasserte Tradisjonelle Pressede Vær deg selv For kirke og fedrelandIkke vær anderledes Lev i nuet Først meg selv Moderne individorienterte Individ orienterte Tradisjonelle individorienterte Tradisjonelle fellesskapsorienterte Fellesskaps orienterte Moderne fellesskapsorienterte Moderate Fornøyde Norsk Monitor Global Scan Forbruker og Media Alt med måte

11 11 Reklame •I praksis –Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner. –Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internett)

12 12 Reklame •Hva er god reklame –“Strategi på trykk” •Hva er god reklame –Vekker oppmerksomhet (stopp-effekt) –Relevant (interessant for for mottaker) –Troverdig •Hva er god reklame –Emosjonell •Engasjere/underholde •Skremme

13 13 Hvordan vurdere reklame •Hva er god eller dårlig reklame –Resultater •Som oftest ikke tilgjengelig •Som oftes ikke mulig å isolere –Andre metoder •Teste –Pretest –Posttest •Synse

14 14 Hvordan vurdere reklame •1. Presenteres ett argument for kunden. •2. Har argumentet en verdi for kunden. –( “Kjøp denne varen, - så får du denne fordelen”) •3. Er argumentet unikt. •4. Har vi identifisert målgruppen •5. Treffer vi målgruppen –Er argumentet må være så sterkt og oppfattes som så enhetlig og viktig at det påvirker store grupper likt.

15 15 Hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame? •Reklamen skal hjelpe oss(bedriften) å løse våre ”problemer” –Hvordan komme fra der vi er (nåsituasjon) til der vi ønsker oss (mål) –Mao. så skal reklamen synliggjøre (være med å utøve) bedriftens strategi Nå situasjon Mål Strategi

16 16 Markedsstrategien •Markedsstartegien er en del av bedriftens overordnede strategi Bedriftsstrategien De 3 generiske konkurransestrategier 1. Kostnadsleder 2. Differensiering 3. Fokus (Porter) Produkt Pris PersonellPlass Markedsstrategien (The marketing mix) (Kotler) Påvirkning

17 17 Sammenheng reklame og salg •Kan reklame påvirke kjøpsbeslutningen direkte –Nei, bare indirekte. Det vi kan påvirke er kjøpstilbøyeligheten. –Både tilhengere og motstandere av reklame har alltid overvurdert reklamens direkte virkning. •Merkevarebygging vil over tid øke kjøpstilbøyeligheten –Eks. “handle matvarer” KjøpstilbøyelighetKjøp Langsiktig påvirkning “Point of sale” aktitivteter Individbetingede variabler

18 18 Reklamens oppgaver •De lokale aktørene –Vise produkt, fortelle om tilbud ol •De sentrale aktørene – Merkevarebygging

19 19 Hva er produktet/tjenesten •Hva er egentlig en merkevare Effekt Tid Varemerke (Cube Computers) Merkevare (Compaq)

20 20 Hva er målet med merkevarebyggingen •Posisjonering –”Ta en posisjon i hodene til forbrukerne” –Eks: Bilmarkedet


Laste ned ppt "1 12. Oppsummering. 2 Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon ProduktMedieForbruker MASSEKOMMUNIKASJON Massekommunikasjoner bindeleddet mellom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google