Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC – D el 2 Styringspakken Trond Bjørnenak. ABC i en litt større setting •Styringssløyfen og Relevance Lost •ABC og helhetlig styring •Controll package.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC – D el 2 Styringspakken Trond Bjørnenak. ABC i en litt større setting •Styringssløyfen og Relevance Lost •ABC og helhetlig styring •Controll package."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC – D el 2 Styringspakken Trond Bjørnenak

2 ABC i en litt større setting •Styringssløyfen og Relevance Lost •ABC og helhetlig styring •Controll package –Simons: Bruk –Incentiver vs. monitorering •ABC og potensielt resultat

3 Økonomisk styring - den rasjonelle modellen Strategi Budsjett - planer (beslutninger) Feedback Regnskap Handlinger

4 4 verdener ? Strategi Budsjett (beslutninger) Regnskap Handlinger

5 Helhetlig strategisk økonomistyring Hva er det?

6 4 dimensjoner på styring –Simons, Robert (2000): Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall

7 Management by exception •Diagnostisk styring –Oppmerksomhet: Avvik –Beslutninger: Korreksjoner –Scorekeeping: HOVEDFOKUS, integrert med oppmerksomhet

8 Interaktiv styring •Dialog mellom nivåer for å søke nye muligheter og for å parere trusler –Oppmerksomhet: Utforskende analyser, dialog mellom og innen nivåer –Beslutning: Hovedfokus, integrert med oppmerksomhet –Scorekeeping: Mindre integrert med oppmerksomhet

9 ABC – hva er det? Eksempler på bruk til diagnose, kultur, inter-aktivitet og grense?

10 Potensielt resultat – et rammeverk for interaktivitet Kundens betalingsvillighet Kostnader Pris Profitt

11 Potensielt resultat Inntekter fra lønnsomme kunder og produkter - Kostnader ved effektiv produksjon knyttet til denne inntekt =Potensielt resultat - Disponeringer: Disponering til for høye innsatsfaktorpriser Disponering til slakk i aktiviteter Disponering til ulønnsomme produkter Disponering til ulønnsomme kunder =Realisert resultat

12 Potensielt resultat (2) Kundens betalingsvillighet Kostnader Pris Potensielt resultat Optimal pris Value Added Cost Non Value Added Cost Ulønnsomme kunder / produkter

13 Den strategiske historien VERDIER (Economic Value Added) Kunder Produkter Aktiviteter RESSURSER Produktattributter Ulønnsomme kunder Ulønnsomme produkter Inneffektive prosesser For høye innsatsfaktorpriser

14 Kunder Produkter Aktiviteter RESSURSER Produktattributter

15 ABC relaterte verktøy •Verktøy 1: Kapitalkostnader –UCC: User Cost of Capital •Verktøy 2: Aktiviteter –ABCM - aktivitetsbasert styring •Verktøy 3/4: Attributter –TC: Target Costing –VCM: Verdibasert differensieringsanalyser •Verktøy 5: Produkter •ABPC - aktivitetsbaserte produktkalkyler •Verktøy 6: Kunder –CPA: kunderegnskap Viktig å forstå hva det skal brukes til

16 Måling eller marked? •Eks: NSB •Konkurranse eller ABC? •Eks: NHH •Bonussystem eller AA?

17 Oppsummering ABC i større sammenheng •Mer fokus på sammenhengen mellom ulike styringssystemer •Mer fokus på hva som leder til endring •Mer fokus på strategiske og operative nivå, mindre på det administrative •Betydning for ABC –Mer fokus på bruk –Mindre på design og teknisk utforming


Laste ned ppt "ABC – D el 2 Styringspakken Trond Bjørnenak. ABC i en litt større setting •Styringssløyfen og Relevance Lost •ABC og helhetlig styring •Controll package."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google