Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 8. Kommunikasjonsvirkemidler Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 8. Kommunikasjonsvirkemidler Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 8. Kommunikasjonsvirkemidler Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler

2 2 Sammenhengen Bedriftsstrategien De 3 generiske konkurransestrategier 1. Kostnadsleder 2. Differensiering 3. Fokus (M. Porter) Produkt Pris PersonellPlass Markedsstrategien (The marketing mix) (Kotler) Påvirkning

3 3 Kommunikasjonsvirkemidler Virkemidler for påvirkning Reklame –Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner. –Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internet)

4 4 Kommunikasjonsvirkemidler... Public Relations (PR) –Informasjonsvirksomhet i den hensikt å skape et positivt inntrykk av bedriften/produktet i markedet. –Intervjuer, artikler i avis, radio og TV. –En stadig dreining mot betalt PR lobbying reklamebyrå informasjonsbyrå

5 5 Kommunikasjonsvirkemidler... Sales Promotion –In store marketing, sisteleddsmarkedsføring –Salgsfremmende tiltak i forretning/utsalgssted, rettet mot forbruker. –Butikkreklame; tilbud, tilgift, konkurranser, plakater, sjokkselgere, demonstrasjoner osv. –Egne reklamebyråer/spesialenheter –Space management

6 6 Kommunikasjonsvirkemidler... Trade Promotions –Tiltak rettet mot handelsleddene (grossist, butikk) for å få produktene inn i butikken, med best mulig eksponering og motivasjon for aktiv salgsinnsats. –Felles markedsføring (med butikk) eller markedsstøtte –Et uttrykk for handelsleddenes (særlig kjedenes) makt Ref, de 4 store (Hakon, Rema, Norgesgruppen, Forbrukersamv)

7 7 Kommunikasjonsvirkemidler... Personlig salg –Personlig kommunikasjon mellom selger og konsument –Den mest effektive formen for markedsføring....og den dyreste! Sponsing –Profilering av bedriften ovenfor samfunnet og kjøpergruppene med langsiktig goodwill som resultat –Når har man effekt av sponsing?

8 8 Kommunikasjonsvirkemidler... Når anvendes de ulike virkemidler utfra effekten Kjennskap Kunnskap Preferanse Vurdering Dags- presse Fag- presse DMSelgerTV Kino BoardsCD-Rom Internet

9 9 Trender Tiden –Knapp faktor for forbruker –Påvirker konsum av reklame, valg av produkter, innkjøpssted, innkjøpssted mm Utdanning –Stadig bedre utdanning, arbeiderklassen er borte! –Ideologiene oppløses –Livsstilsbegrepet vanskeliggjøres

10 10 Trender... Usikkerhet –Store politiske omveltninger –Nye økonomier Fusjoner og oppkjøp –Konsentrasjon av makt (store enheter) Spesialisering –alternativ til de store Flytting av makten –Produsent Distributør Leverandør Konsument ? –Tilbake til produsent? (Internett ??)

11 11 Trender... Internasjonalisering (Economy of scale) –Internasjonale aktører –Internasjonale produkter –Internasjonal markedsføring (eks. Gilette) In Store Marketing (sales promotion) –Volum og hurtige resultater er viktigere enn langsiktig suksess? Direktereklame –Dialogmarkedsføring Kortsiktig merkevarebygging

12 12 Reklame på bedriftsvaremarkedet Markeder der bedrifter selger/markedsfører varer/tjenester til andre bedrifter –“Business to business” –“Det profesjonelle markedet” Omfatter også salg til distributører mot forbrukermarkedet –Produsent - Distributør - Detaljist - Konsument

13 13 Sentrale kjennetegn ved bedriftsvaremarkedet Relasjoner mellom kjøper og selger Avledet etterspørsel –den forventede etterspørselen i konsumentmarkedet skaper etterspørselen i bedriftsvaremarkedet –markedsføring times utfra tidspunktet for etterspørsel i sluttmarkedet. Behov –Handler for å dekke definerte behov i bedriften

14 14 Beslutninger –Gjøres av personer som har dette som jobb –Rasjonelle overveielser legges til grunn –Mye grundigere overveielser og informasjonsinnhentig før kjøpet Hva påvirker de “rasjonelle” beslutningene –Smak, behag –Konjunkturutsiktene –Innkjøpers plass i bedriftens organisasjon –Relasjoner mellom kjøper og selger –Andre individuelle egenskapet hos kjøper Sentrale kjennetegn...

15 15 Typer av kjøpsbeslutninger Enkle gjenkjøp –Kjente varer/tjenester –Kjente kriterier –Etablerte forbindelser Modifisert gjenkjøp –Kjente varer/tjenester men nye spesifikasjoner –Nye kriterier, mer arbeid –Muligheter for nye aktører (konkurrenter)

16 16 Typer av kjøpsbeslutninger... Innkjøp av helt nye varer og tjenester –Omfattende informasjonsprosesser –krever mye av kjøper og selger –Svært åpent for konkurranse

17 17 Kommunikasjonsmiksen Alle elementer i kommunikasjonsmiksen kan/blir benyttet på bedriftsmarkedet Salgsinnsats og informasjon står sterkest Reklamen har en sentral stilling –DM –Brosjyrer/kataloger... Medievalg –Direktereklame (fra enkle brev til dialog) –Fagpresse –Dagspresse


Laste ned ppt "1 8. Kommunikasjonsvirkemidler Sales Promotion og andre kommunikasjonsvirkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google