Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- 0 - Elling Enger Forslag til mal for Bedriftsanalyse Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- 0 - Elling Enger Forslag til mal for Bedriftsanalyse Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk."— Utskrift av presentasjonen:

1 - 0 - Elling Enger Forslag til mal for Bedriftsanalyse Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk

2 - 1 - Elling Enger BEDRIFTSANALYSEN DELES I EN INTERN OG EN EKSTERN DEL Intern Faktorer som bare gjelder bedriften, og som den derfor har stor inn- virkning på Eksterm Faktorer som gjelder flere enn bare bedriften, og som den ikke har stor innvirkning på Analyse

3 - 2 - Elling Enger EN INTERNANALYSE KAN OMFATTE FØLGENDE PUNKER Intern analyse Forretningsidé Finansiell situasjon Ressurs - analyse Andre faktorer? Tradisjonell VRIO-analyse på viktige resurser, inkludert ledelse, ansatte, varemerker, innovasjonsevne, etc Forretningsidé (ikke visjon) Forretningsmodell (hvordan oppstår salg, verdi for kunde og lønnsomhet) 2. 3. 1. Omsetning de siste fire år Driftsmargin de siste fire år Andre nøkkeltall

4 - 3 - Elling Enger EN EKSTERNANALYSE KAN OMFATTE FØLGENDE PUNKER Ekstern analyse Markedsstruktur Finansiell sammenhenger Produkt-/ markedsanalyse Konkurranse- krefter og eksterne faktorer Sammenheng mellom størrelse og driftsmarginer Sammenheng mellom vekst og driftsmarginer Akkumulert salg for nevnte 5 aktører siste fire år Gj.snittlig driftsmargin for nevnte 5 aktører siste fire år Markedsstruktur (bransjens 5 største aktøret og vår bedrift) Strategisk posisjon Tradisjonell PEST-analyse Porter's fem konkurransekrefter Hvor er man i produktsyklusen (tilgjengelighet - funksjonalitet - brukervennlighet - pris) Kjøpekriterier (hva vektlegger kunden ved kjøp?) Salg, marginer og vekst gruppert etter kunder og produkter

5 - 4 - Elling Enger ØKONOMISK UTVIKLING Intern Driftsinntekter og Marginer EBITDA: Driftsresultat minus avskrivninger Rentedekningsgrad og Kasse / (EBITDA/-12) # # Linegrafikken gir kun mening ved negativt EBITDA. Dersom denne deles på -12 gir den en indikasjon på antall måneder et selskap kan fortsette med samme kontantstrøm uten å måtte skaffe ny finansiering

6 - 5 - Elling Enger ANDRE NØKKELTALL Intern Varelager og Kundefordringer Avkastning på sysselsatt kapital

7 - 6 - Elling Enger ANDRE NØKKELTALL Intern Foredlingsverdi: Driftsresultat + lønnskostnader + avskrivninger Lønnsandel og KundefordringerForedlingsverdi pr ansatt i MNOK Tallet i sirkelen angir antall årsverk

8 - 7 - Elling Enger VRIO-ANALYSE Verdifull SjeldenVanskelig å etterligne Effektivt organisert Hvilket medfører Nei Ja Nei Ja Nei Ja Konkurranse- ulempe Konkurranse på like vilkår Midlertidig konk.fordel Lengre konk.fordel V: Valuable, R: Rear, I: Imitate, O: Organised Intern Ressurs

9 - 8 - Elling Enger MARKEDSSTRUKTUR Ekstern Bransjestruktur Driftsinntekter og driftsmargin for alle seks aktører Man kan også legg inn egen driftsmargin til sammenligning

10 - 9 - Elling Enger FINANSIELLE SAMMENHENGER Størrelse og lønnsomhet Ekstern

11 - 10 - Elling Enger FINASIELLE SAMMENHENGER Vekst og lønnsomhet Ekstern

12 - 11 - Elling Enger PRODUKT-/MARKEDSMATRISE Produkter  Markeder  Sum Produkter Sum Produkter Ekstern Man skal angi omsetning i beløp, lønnsomhet i brutto driftsmargin og antatt fremtidig vekst i sterk, moderat, ingen eller negativ

13 - 12 - Elling Enger NOEN RÅD ETTER AT PRODUKT-/MARKEDS- MATRISEN ER UTARBEIDET Ekstern Bidrag pr enhet i kroner Synkende Økende Antall solgte enheter  Øke markedsføring  Igangsette salgskampanje  Behold / øke lagerbeholdning  Beste plass i butikken  Øke markedsføring  Vurdere priskutt  Oppgradere plass i butikk  Gjennomgå distribusjon  Vurdere prisøkning  Redusere markedsføring  Nedgradere plass i butikk  Begrense utvalg  Vurdere prisøkning  Nedgradere plass i butikk Høyt Lavt

14 - 13 - Elling Enger ULIKE TILTAK AVHENGIG AV MARGINSITUASJONEN Ekstern Brutto margin Lav Høy Driftsmargin  Aktiv kundebehandling  Passe på at man ikke pådrar seg unødige faste kostnader  Vurdere å senke prisen noe for å beholde kunder og unngå konkurrenter  Øke volumet, dvs markedsføring  Redusere faste kostnader = Høy opprasjonell gearing  Presse leverandører på pris  Redusere fast kostnader  Gjennomføre lønnsomhets- studie, prosess/kunder  Revurdere strategi Høy Lav

15 - 14 - Elling Enger BASERT PÅ PRODUKT-/MARKEDSMATRISEN KAN UTVIKLING FOREGÅ I ULIKE RETNINGER Jo høyere tall, jo mer attraktivt i P/M- matrisen Jo høyere tall, jo vanskeligere er det å lykkes (sier intet om potensialet for lønnsomhet) Ekstern Forventet markedsvekst Forventet marginutvikling LavHøy La 1 2 3 4 Produkt Marked ModifisertHelt nytt Kjent 1 2 3 4

16 - 15 - Elling Enger PRODUKTSYKLUS OG KJØPEKRITERIER De fleste produkter vil følge en slik utvikling, noe normalt også kundens kjøpe- kriterier gjør Typiske kjøpekriterier:  Leveringstid  God service  Varen finnes på lager  Design  Pris Tid  Tilgjengelighet Funksjonalitet Brukervennlighet Pris Ekstern

17 - 16 - Elling Enger KONKURRANSEKREFTER Michael Porter Trussel fra inntrengere Høy lønnsomhet vil øke trusselen fra nye inntrengere, som så kan føre til økt konkurranse og lavere lønnsomhet Trussel fra substitutter Høy lønnsomhet vil øke trusselen fra alternative produkter eller tjenester, som så kan føre til økt konkurranse og lavere lønnsomhet Kundenes makt Leverandørenes makt Jo mer segmentert og sterkere kundene er, jo større del av bransjens samlete lønnsomhet tilfaller disse Jo mer segmentert og sterkere leverandørene er, jo større del av bransjens samlete lønnsomhet tilfaller disse Konkurranse i markedet Ekstern

18 - 17 - Elling Enger STRATEGISK POSISJON Konkurransefortrinn kan oppnåes via lave kostnader eller via differensiering Det er normalt å dele differensiering etter; * Egenskaper, funksjonalitet, design, etc * Markedsføring, merkevare, historie, etc Man blir ofte "stuck in the middle" mellom lave kostnader og differensiering, mens det er normalt å kombinere ulike former for differensiering Konkurransefortrinn FOKUS Basert på Michael Porter´s bok Competitive Strategy (kapittel 2) fra 1980 KOSTNADSSTRUKTUR KOKURRANSEFORTRINNKOKURRANSEULEMPE DIFFERSIEING MERKEVARE INTET Ekstern

19 - 18 - Elling Enger ANALYSE AV EKSTEREN E FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE LØNNSOMHET OG KONKURRASEKRAFT - PEST Politiske endringer Sosiale endringer Teknologiske endringer Økonomiske endringer Ekstern


Laste ned ppt "- 0 - Elling Enger Forslag til mal for Bedriftsanalyse Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google