Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik W. Jakobsen Konsernstrategi: Sammensetting, styring og organisering 5. forelesning 9. mai 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik W. Jakobsen Konsernstrategi: Sammensetting, styring og organisering 5. forelesning 9. mai 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik W. Jakobsen Konsernstrategi: Sammensetting, styring og organisering 5. forelesning 9. mai 2001

2 Erik W. Jakobsen Ressurser Porteføljebredde Porteføljeskift Autonomi HK-Størrelse Inngrep Insentivsystemer Kontrollsystemer Ressurser, porteføljevalg og styring Generelle Spesifikke BredSmal Hyppig Sjelden Vertikale Horisontale Høy Begrenset Lite Stort Finansielle Finansielle+ Operative Sterke, lokale Svake, globale

3 Erik W. Jakobsen Parenting advantage Hvilke krav bør stilles til konsernledelsen? –At den er konkurransedyktig Hva vil det si at en konsernledelse er konkurransedyktig? At den gjør forretningsområdene –mer verdt innenfor konsernet enn de ville ha vært om de sto alene, og –mer verdt innenfor konsernet enn de ville ha vært innenfor alternative konsern

4 Erik W. Jakobsen EFFEKTIV ORGANISERING Tre krav til en moderne organisasjon –Kundeorientering –Kostnadseffektivitet –Fleksibilitet og læringsevne ¢ Dogmet om at alle bedrifter må velge mellom kostnadslederskap og differensiering, gjelder ikke lenger - i den grad det noengang har vært gyldig

5 Erik W. Jakobsen STRATEGISYSTEMET Strategisystemet i en organisasjon består av fire generiske elementer: MÅL MIDLERANALYSER HANDLING

6 Erik W. Jakobsen STRATEGISYSTEMET Strategisk analyse - aktiviteter - konkurranseomgivelser - konkurransefortrinn - Mobilitetsbarrierer - ressurser/kompetanse Virkeliggjøring Strukturer og systemer - Makrostruktur - beslutningsmyndighet - belønningssystemer - måle-/infosystemer - økonomi/regnskapsystemer Implementering - operativ gjennomføring - ledelse - arbeidsform - kommunikasjon Visjon, misjon, ambisjon Strategiske valg - Konsernstrategi - Forretningsstrategi - Handlingsplaner Ressursmobilisering - kompetanse - teknologi - fysiske ressurser - nettverk/relasjoner

7 Erik W. Jakobsen Virkeliggjøring av strategier og valg av organisasjonsdesign De fleste organisatoriske virkemidler har flere effekter De fleste strategier og mål kan realiseres med flere enn ett organisatorisk virkemiddel Det er samspillet mellom virkeliggjøringfaktorene - strukturer, ressurser og prosesser - som avgjør i hvilken grad organisasjoner vil nå sine mål

8 Erik W. Jakobsen MARKEDSORIENTERT ORGANISASJONSUTFORMING ¢ Et helhetlig konsept for utforming av store organisasjoner, hvor man forsøker å kombinere det beste fra to tilsynelatende motstridende organisasjonsmodeller; den produksjons orienterte og den salgs orienterte Komponenter i teorien: – Organisasjonens makrostruktur; dvs. avdelingsoppbygging – Fordeling av beslutningsmyndighet – Styring av avdelinger og personalet – Organisering og styring av det interne leveransesystemet – Organisering av arbeidsoppgaver

9 Erik W. Jakobsen MAKROSTRUKTUR Kriterier for utforming av makrostruktur i organisasjoner; enheter organisert rundt likeartede – funksjoner/aktiviteter – markeder – innsatsfaktorer, f.eks. råvareleverandører teknologi/energi/kompetanse

10 Erik W. Jakobsen MAKROSTRUKTUR: Funksjoner Funksjonsbasert avdelingsoppbygging, f.eks. – produksjon – salg/markedsføring Potensielle gevinster – skalafordeler – spesialisering – standardisering – markedsmakt

11 Erik W. Jakobsen MAKROSTRUKTUR: Markedssegmenter Markedsbasert avdelingsoppbygging, f.eks – kundegrupper (f.eks privat/bedrift) – geografi (f.eks by/distrikt eller Europa/Asia) – produkt (f.eks. mobil/fastnett eller karosseri/motor) Potensielle gevinster: – forbedret tilpasning av produkter og betjening av kunder til kundenes ønsker (speilbildeprinsippet) – prosesseffektivitet

12 Erik W. Jakobsen MAKROSTRUKTUR: Markedssegmenter (forts.) Kriterier i segmenteringen: – kundenes preferanser substituerbarhet komplementaritet – ressurser og aktiviteter som inngår i betjeningen av preferansene Overordnet prinsipp: – Minimere variasjoner i preferanser og kundebetjening innad i et markedssegment og maksimere variasjonen mellom segmentene

13 Erik W. Jakobsen PRODUKSJONSORIENTERING Kjennetegn – Funksjonsoppbygget – Sentralisert beslutningsmyndighet – Spesialiserte arbeidsoppgaver Man oppnår: – Stordriftsfordeler – Standardisering – Spisskompetanse

14 Erik W. Jakobsen SALGSORIENTERING Kjennetegn – Markedsbasert avdelingsoppbygging – Desentralisert beslutningsmyndighet – Varierte arbeidsoppgaver Man oppnår – Synliggjøring av kundenes behov – Rask reaksjon på kundenes ønsker – Helhetlig kundebehandling

15 Erik W. Jakobsen MARKEDSORIENTERING ¢En markedsorientert bedrift kombinerer det beste fra produksjons- og salgsorientering. Det gjøres ved å – utforme bedriften som en markedsmatrise – resultatstyring av enheter med helhetlig økonomisk ansvar – organisere arbeidsoppgavene i team

16 Erik W. Jakobsen MARKEDSMATRISEN (1) TO HOVEDKOMPONENTER: 1. Avdelingsoppbygging er både markeds- og funksjonsbasert – M -enheter etter speilbilde prinsippet – Aktiviteter med stordriftsfordeler skilles ut i egne f - enheter – Stabsfunksjoner i egne enheter kun hvis det foreligger stordrifts- eller standardiseringsgevinster

17 Erik W. Jakobsen MARKEDSMATRISEN (2) 2. Leveransene mellom enhetene tar form av kjøp og salg - internt leveranse marked – Funksjons- og stabsenhetene er interne leverandører til markedsenhetene – Intern handel gjør at interne leverandører får informasjon om eksterne kunders ønsker og krav – Intern handel skaper press og gjør at interne leverandører blir motivert til å handle på markedets premisser

18 Erik W. Jakobsen INNOVASJON OG LÆRING For å ivareta kravet om innovasjon og læring, bør en organisasjon ha en utviklings organisasjon som supplerer driftsorganisasjonen Utviklingsorganisasjonen styres av en dialog- og kreativitetslogikk ¢ I organisasjoner hvor innovasjon, fleksibilitet og problemløsing er spesielt viktig, vil gjerne utviklings- og driftsorganisasjonen være sammensmeltet

19 Erik W. Jakobsen Verdiskapingslogikk påvirker valg av organisasjonsdesign kjede Verksted Nettverk


Laste ned ppt "Erik W. Jakobsen Konsernstrategi: Sammensetting, styring og organisering 5. forelesning 9. mai 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google