Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsmodeller Lars Tveit, KS. Strategisk styring…. •Harmonisering mellom eKommune strategi og kommunens strategier •Forutse fremtidig behov •Justere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsmodeller Lars Tveit, KS. Strategisk styring…. •Harmonisering mellom eKommune strategi og kommunens strategier •Forutse fremtidig behov •Justere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsmodeller Lars Tveit, KS

2 Strategisk styring…. •Harmonisering mellom eKommune strategi og kommunens strategier •Forutse fremtidig behov •Justere og styre tjenestenes forventninger •Identifisere og prioritere IKT prosjekter •Optimalisere investeringer gjennom styrings mekanismer

3 Strategisk styring…. •Planlegge og styre tjeneste leveranser og løsninger til lavest mulig kost •Planlegge og styre endring •Aktiv forretnings og tjenesteutvikling •Organisasjonsutvikling gjennom IKT •Sørge for gevinstrealisering •Styre risiko og sikkerhet

4 Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen… Fremme innovasjon Fremme innovasjon Levere endring Støtte infrastruktur Kjerneopp gavene ESPs Tjeneste- utsetting til eksterne leverandører Leverandører Forretnings enhetene Integret i forretnings- enhetene Etterspørsel

5 De fem kjerneområder i fremtidens organisasjon… 1 1IT lederskap 2 2Arkitektur utvikling 3 3Forretningsutvikling 4 4Teknologisk utvikling 5 5Leverandør styring

6 Konsolidering av rollene i konsernet IKT lederskap CIO Visjoner Governance/Styring Koble IKT og Forr. strategi Balansere tilbud/etterspørsel Team bygging Endrings ledelse Forretnings utvikling/ løsninger 3 2 Forretn. utvikler 1 Prosjekt styring Prosess koordinering Kvalitets styring Gevinst realisering Forr. Enhet. Leverandør styring/ strategisk tjenesteutsetting 3 2 Avtale forvalter 1 Kontrakt styring Leverandør styring Samhandling leverandører Drift Teknologi utvikling Oppdatert på teknologi utv. Pilotering Kopetanse sentre 3 2 Teknologi konsulent 1 Spesialister Leverandør siden Etterspørsel siden 3 Arkitektur utvikling Policies Planlegging Sikkerhet 2 Arkitektur 1 Standarder

7 Y-modellen…

8  IKT Strategi  IT Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL  Samordning og prioritering – IKT HP  IKT infrastruktur og teknologisk plattform  Kvalitetssikring og etterlevelse (compliance)  Leveranse av drifts- og forvaltningstjenester i samsvar med SLA  Tilby tjenester knyttet til brukerstøtte (funksjonell og teknisk)  Brukerfokus  Brukerkrav/funksjonelle krav  Finansiering  Gjennomføring av prosjekter (anskaffelse og implementering)  Kost/nytte – Gevinstrealisering  Organisasjonsutvikling – nye prosesser og rutiner pluss tilpasninger i eksisterende  Sikkerhet og operativt behandlingsansvar etter POL  Opplæring og kompetanseheving

9 1 1IT lederskap 2 2Arkitektur utvikling 3 3Forretningsutvikling 4 4Teknologisk utvikling 5 5Leverandør styring

10 KOMMUNESTYRE Fag enhetene x antall kommuner Rådmannskollegiet Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune x IKT Driftsenhet IKT Driftsenhet Bestillinger…. Behov Styring Leverandør markedet Leverandør markedet

11 IKT STYRINGSGRUPPE KOMMUNESTYRE Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune x IKT Driftsenhet IKT Driftsenhet Bestillinger…. IKT strategi og tjenester SLA Koordinering av behov Fag enhetene x antall kommuner Samhandling Leverandør markedet Leverandør markedet

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Styringsmodeller Lars Tveit, KS. Strategisk styring…. •Harmonisering mellom eKommune strategi og kommunens strategier •Forutse fremtidig behov •Justere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google