Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsmodeller Lars Tveit, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsmodeller Lars Tveit, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsmodeller Lars Tveit, KS

2 Strategisk styring…. Harmonisering mellom eKommune strategi og kommunens strategier Forutse fremtidig behov Justere og styre tjenestenes forventninger Identifisere og prioritere IKT prosjekter Optimalisere investeringer gjennom styrings mekanismer

3 Strategisk styring…. Planlegge og styre tjeneste leveranser og løsninger til lavest mulig kost Planlegge og styre endring Aktiv forretnings og tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling gjennom IKT Sørge for gevinstrealisering Styre risiko og sikkerhet

4 Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen…
Kjerneoppgavene Forretnings enhetene Integret i forretnings- enhetene Etterspørsel Fremme innovasjon ESPs Tjeneste-utsetting til eksterne leverandører Leverandører Levere endring Støtte infrastruktur What is IS Lite? As a consequence of these trends, EXP predicted the following adjustments to IS’ three macro-processes:  Driving innovation – which includes strategic planning, architecture design and business requirements definition, would be retained internally and mostly centralized for coherence and exploitation across the enterprise  Delivering change – which includes system development and support of user changes, would be mostly moved out to the business units to get the benefits of being close to customers  Supporting infrastructure – which includes desktop support and data center and network operations, would be selectively outsourced under central control for cost and efficiency The result is a lean, focused, flexible, high-value-adding IS organization - IS Lite. To help answer the question “What lessons have pioneers learned about successfully implementing IS Lite?”, EXP research conducted a survey of EXP members as well as interviews and workshops.

5 De fem kjerneområder i fremtidens organisasjon…
1 IT lederskap 2 Arkitektur utvikling 3 Forretningsutvikling 1 4 Teknologisk utvikling 5 Leverandør styring 2 3 4 Five key roles retained in IS Lite are: 1 IT leadership: IT visioning, IT/business fusion, IT resource management 2 Architecture development: IT technical design/standards 3 Business enhancement: business process analysis, project management, business relationship management 4 Technology advancement: technology R&D, technology tracking, prototyping 5 Vendor management: contract negotiation, performance management and vendor relationship management 5

6 Konsolidering av rollene i konsernet
IKT lederskap CIO Visjoner Governance/Styring Koble IKT og Forr. strategi Balansere tilbud/etterspørsel Team bygging Endrings ledelse Arkitektur utvikling Standarder 3 2 Policies 1 Planlegging Arkitektur Sikkerhet Etterspørselsiden Leverandør siden Forretnings utvikling/ løsninger Leverandør styring/ strategisk tjenesteutsetting Teknologi utvikling Oppdatert på teknologi utv. Pilotering Kopetanse sentre 3 2 Teknologi konsulent 1 Prosjekt styring Kontrakt styring 3 3 2 Prosess koordinering 2 Forr. Enhet. Leverandør styring 1 1 Drift Forretn. utvikler Avtale forvalter Kvalitets styring Steps one through six establish priorities and the five key roles. The last step combines those efforts to create a coordinated, lean IS organization. The figure provides a guide that CIOs can adapt to their individual circumstances. Samhandling leverandører Gevinst realisering Spesialister

7 Y-modellen…

8 IKT Strategi IT Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL Samordning og prioritering – IKT HP IKT infrastruktur og teknologisk plattform Kvalitetssikring og etterlevelse (compliance) Leveranse av drifts- og forvaltningstjenester i samsvar med SLA Tilby tjenester knyttet til brukerstøtte (funksjonell og teknisk) Brukerfokus Brukerkrav/funksjonelle krav Finansiering Gjennomføring av prosjekter (anskaffelse og implementering) Kost/nytte – Gevinstrealisering Organisasjonsutvikling – nye prosesser og rutiner pluss tilpasninger i eksisterende Sikkerhet og operativt behandlingsansvar etter POL Opplæring og kompetanseheving

9 1 2 3 4 5 1 IT lederskap 2 Arkitektur utvikling 3 Forretningsutvikling
4 Teknologisk utvikling 5 5 Leverandør styring

10 IKT Driftsenhet KOMMUNESTYRE Rådmannskollegiet Behov Styring
Kommune x Behov Styring IKT Driftsenhet Bestillinger…. Leverandør markedet Fag enhetene x antall kommuner

11 IKT strategi og tjenester
KOMMUNESTYRE IKT STYRINGSGRUPPE Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune x IKT strategi og tjenester Koordinering av behov SLA Samhandling Bestillinger…. IKT Driftsenhet Leverandør markedet Fag enhetene x antall kommuner

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Styringsmodeller Lars Tveit, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google