Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for markedssatsing: Av: Dato:. Planens grunnintensjon • Denne planen skal – Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for markedssatsing: Av: Dato:. Planens grunnintensjon • Denne planen skal – Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for markedssatsing: Av: Dato:

2 Planens grunnintensjon • Denne planen skal – Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen – Stake ut kursen for totaliteten av satsingen – Sette noen mål som • Denne planen skal ikke – Fokusere på spesifikke underleveranser – Vise detaljerte tiltak for spesifikke produkter eller tjenester • TIPS: – I ’Notes’ seksjonen på flere av slidesene vil du finne tips, linker og nærmere instruksjoner om hva som bør fylles inn 2

3 Strategisk planleggingsprosess Oversikt over underkategorier 3 1. Misjon Misjonen for markedssatsingen skal være utformet slik at den beskriver hvordan man vil nå visjonen/forretningsideen. Den bør ikke være for lang og skal helst beskrive hvordan man kan komme nærmere visjonen. Den må være fremtidsrettet, og fokusere på et felles mål. Den skal inneholde hva dere gjør, hvem dere gjør det for, deres kompetanse og hva dere vil oppnå. 2. Situasjons- analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Situasjonsanalysen danner et bilde av hvordan dere er rustet til å gjennomføre misjonen. Kanskje må dere skaffe flere ressurser på et område dere er svake på, eller er det områder dere er særdeles sterke på? Analysen har to ulike fokus. Interne forhold som er Styrker og Svakheter og eksterne forhold, Utfordringer og Muligheter. Målsetningene trenger ikke være helt konkrete, de er mer som små visjoner innen hver sitt område. Objektivene derimot skal være konkrete planer for hva som skal gjøres for å oppnå målsetningen. Objektivene laget i forrige steg skal settes ut i livet og for det trenger man en handlingsplan. Den bør være mest mulig konkret og skal inneholde navn på aktuelle kunder/ evt. kontaktpersoner, osv. I tillegg bør den inneholde hvem som har ansvar for å jobbe med de ulike sakene. For at arbeidet skal gå fremover er det viktig å ha satt seg mål i form av når man skal ha oppnådd noe. Målene i fremdriftsplanen skal være mest mulig realistiske slik at man klarer dem. Denne bør og inneholde hvem som skal ha ansvar for at de ulike fremdriftsmålene nås. Det er viktig å kartlegge hvorvidt arbeidet med ett objektiv er avhengig av at andre er ferdig. Dette vil stille krav til når disse objektivene må være ferdig.

4 1. MISJON Definisjon av hva som er markedssatsingens ’oppgave’

5 Misjon for markedssatsingen • Hva vi gjør – • Hvem vi gjør det for – • Vår kompetanse – • Hva vi vil oppnå – 5 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

6 2. ANALYSE Evaluering av situasjonen internt og eksternt

7 Oversikt over kompetanse i selskapet • 7 INTERNT 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

8 8 Omsetning for satsingen Om ikke ’rene’ tall kan dras ut over tidligere omsetning - lag et estimat • Total omsetning: xx NOK 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan INTERNT

9 Markedsbehov • Kartlegg behov i markedet – Hva er det markedet etterspør? • Hvorfor er det behov for det vi har å tilby? 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

10 Bransjeoversikt • Kartlegg trender i markedet – Er det noe som er under utvikling eller endring som gjør at markedssatsingen blir påvirket? • Teknologiske? • Politiske? • Samfunnsmessige? • Økonomiske? • Aktørenes egne handlinger? • Hvorfor er lønnsomheten som den er i bransjen? 10 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

11 Bransjeanalyse (Denne kan brukes for å kartlegge bransjen ytterligere) 11 • Legg inn dine punkter her FAREN FOR NYETABLERINGER • Legg inn dine punkter her TRUSSELEN FRA SUBSTITUTTER • Legg inn dine punkter her LEVERANDØRENES FORHANDLINGSMAKT • Legg inn dine punkter her KUNDENES FORHANDLINGSMAKT • Legg inn dine punkter her RIVALISERING PÅ KONKURRANSEARENAEN 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

12 Konkurrentanalyse • Hvilke konkurrenter leverer de samme produktene/tjenestene som oss? – • Har de noen fordeler? – • Er det noen som leverer tjenester/produkter utenom våre direkte konkurrenter som indirekte konkurrerer med oss (substitutter)? – 12 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

13 SWOT analyse • Legg inn dine punkter her STYRKER (S) • Legg inn dine punkter her SVAKHETER (W) • Legg inn dine punkter her MULIGHETER (O) • Legg inn dine punkter her TRUSLER (T) POSITIVT NEGATIVT EKSTERNE FAKTORER INTERNE FAKTORER 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

14 Nåværende bransjeevaluering og vår posisjon VÅR POSISJON INNEN MARKEDSSATSINGEN SterkMediumSvak ATTRAKTIVITETEN TIL MARKEDSSATSINGEN Sterk Medium Svak 14 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

15 Oppsummering av analysen Vår ønskede posisjon: strategiske valg - hvordan har/får vi fordeler? • • Valg av generisk strategi – Kostnadslederskap: når man kan levere samme vare som sine konkurrenter, men til lavere pris eller – Differensiering: når man leverer fordeler som er bedre enn konkurrentene kan tilby • Konkurranseparametre – Eksempler: Pris, innovasjon, markedsføring, aggressivitet, punktlighet, relasjonsbygging, kvalitet, service, tilgjengelighet, osv. 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan EKSTERNT

16 3. MÅL OG OBJEKTIVER Mål = små visjoner Objektiver = konkrete planer

17 Mål Små visjoner • Vi skal oppnå/bli….. 1. eks: Vi skal bli verdensledende på… 2. 3.Etc.. • Omsetningsmål – Neste år: – Om 5 år: • Prisstrategi – Nåværende pris: – Ønsket pris: 17 Ved å gjøre følgende… 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

18 Objektiver Konkrete planer • – Eksempler: • Bygge opp ny kompetansen innen… ved oppkjøp/intern utvikling av nye verktøy, etc • Vannkraft: Gå inn i nye markeder i det sørlige Asia, etc • Etc. 18 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

19 4. HANDLINGSPLAN Kartlegg de første tiltak

20 Markedsføringstiltak •Markedsføringsbudsjett 20xx: xx NOK • •Arrangementer –Eksterne: –Egne: •Reklame –Annonsering i publikasjoner: •Generelle: •Fagtidsskrifter: •Web: –Utendørs reklame •Hvor? •Annet – 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

21 Salgstiltak • Mersalg/relasjonsbygging – Målgrupper: Eksisterende kunder og samarbeidspartnere – Tiltak: • • Nysalg – Målgrupper: Nye kunder, markeder, etc – Tiltak: • 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan

22 5. FREMDRIFTSPLAN Kartlegg tidspunktet for de første tiltak

23 Fremdriftsplan • 1. Misjon2. Situasjons-analyse3. Mål og objektiver4. Handlingsplan5. Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Plan for markedssatsing: Av: Dato:. Planens grunnintensjon • Denne planen skal – Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google