Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske Valg Ekstern analyse Intern Analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI Retning, Metode Implementering Evaluering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske Valg Ekstern analyse Intern Analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI Retning, Metode Implementering Evaluering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske Valg Ekstern analyse Intern Analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI Retning, Metode Implementering Evaluering

2 SWOT TRUSLER MULIGHETER SVAKE SIDER STERKE SIDER

3 STRATEGISK FORDEL LAV KOST OPPLEVD KVALITET HELE MARKEDET UTVALGTE SEGMENT KostnadsledelseDifferensiering F O K U S

4 Kostnadsleder Konkurrerer på pris For å tjene penger: Må ha lavere kostnader enn konkurrentene Hvordan kan kostnadslederskap forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

5 Skala –Reduksjon i kostnader per produsert enhet –Unngå kostnadsøkninger Lærekurven Gunstig tilgang på innsatsfaktorer Valg og koordinering av aktiviteter Teknologi

6 Ledelsesfokus Ofte oppstrøms. –F.eks innkjøp, lagerhold, omløp Arbeidsdeling/spesialisering: –Tett oppfølging og effektivisering Grensesnitt kostnader/ytelse: Hvor lav kan kvalitet være før kunden velger å betale mer? Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?

7 Differensiering Konkurrerer på unikhet slik at kundene er villige til å betale en høyere pris Hvordan kan differensiering forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

8 Egenskaper ved produktet/service Timing Lokalisering Produkt-mix Rykte/Image Koblinger internt og eksternt

9 Ledelsesfokus Fokus er ofte nedstrøms: På merkevarer, reklame, design, service og kvalitet Hvor skapes opplevd kvalitet, og hvilke ressurser og prosesser understøtter den? Forhold pris/ytelse: Hvor høy kan pris være før kunde velger billigere produkt? Forhold andre typer differensiatorer, nisjebedrifter Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?

10 Fokusstrategi Rettes inn mot en bestemt kjøpergruppe, enkelte produkter, et geografisk område Møter disse spesielle gruppenes krav bedre enn konkurrentene enten når det gjelder pris eller unikhet Kostnads eller unikhetsdrivere Hvordan kan en fokusstrategi forbedre bedriftens posisjon?

11 Ledelsesfokus Kostnads eller unikhetsfokus Fokus på vekst/stabilitet i segment Aktivitieter og ressurser rettes inn mot kjernebehov i segment Forhold pris/ytelse, forhold til differensiatorer, kostnadsledere

12 Sammenheng mellom strategier I hvilken grad bør man rendyrke en strategi? Hva skjer om man blander strategier? –Porter: “Stuck in the middle” –Andre: Situasjonen er ikke så klar

13 I en del markeder: Vekst kommer fra innovasjon VG/Dag- bladet Aftenposten UKEBLADER Hva skal til for å oppløse/endre strategiske grupper og møte andre behov?

14 Første etablerer fortrinn Merkebevissthet Okkupere en posisjon og tilgang til ressurser Byttekostnader Distribusjonsfortrinn Lærekurve Definere standard Tidlig profitt

15 Første etablerer ulemper Pionerkostnader Markedsusikkerhet Endring i kundebehov Lav-kost imitasjon

16 FLEKSIBILITET VISJON/ ORGANISASJONSKULTUR RESSURSER RUTINER/ PROSESSER Hvilke er fleksible?

17 - MULIGHET: Er det mulig for oss som selskap å gjennomføre denne strategien? Har vi ressurser og tid? Har vi autoritet? Er det mulig for oss som selskap å gjennomføre denne strategien? Har vi ressurser og tid? Har vi autoritet? EVALUERING AV VALG –KONSISTENS : I hvilken grad passer den valgte strategien inn med trender i våre omgivelser? Får vi utnyttet vår kjernekompetanse med denne strategien? Hvor langvarige vil våre fortrinn kunne være? I hvilken grad passer den valgte strategien inn med trender i våre omgivelser? Får vi utnyttet vår kjernekompetanse med denne strategien? Hvor langvarige vil våre fortrinn kunne være?

18 EVALUERING AV VALG forts. AKSEPT: Vil denne strategien bli akseptert hos våre stakeholders? Eiere, Ansatte, Ledere, Leverandører, Konkurrenter, Kunder Myndigheter RISIKO/FLEKSIBILITET: Hvilken risiko løper vi med denne strategien?

19 Fattes på bakgrunn av intern/ekstern analyse For å oppnå strategisk fordel: POSISJONERING (Finne en posisjon i markedet med muligheter for varige fortrinn) Før valg implementeres: Viktig med nøye evaluering


Laste ned ppt "Strategiske Valg Ekstern analyse Intern Analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI Retning, Metode Implementering Evaluering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google