Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske Valg Intern Analyse Ekstern analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske Valg Intern Analyse Ekstern analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske Valg Intern Analyse Ekstern analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI
Retning, Metode Evaluering Implementering

2 SWOT TRUSLER SVAKE SIDER MULIGHETER STERKE SIDER VALG

3 Generiske strategier STRATEGISK FORDEL OPPLEVD KVALITET LAV KOST
Kostnadsledelse Differensiering HELE MARKEDET UTVALGTE SEGMENT F O K U S

4 Kostnadsleder Konkurrerer på pris
For å tjene penger: Må ha lavere kostnader enn konkurrentene Hvordan kan kostnadslederskap forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

5 KOSTNADSDRIVERE Skala Lærekurven Gunstig tilgang på innsatsfaktorer
Reduksjon i kostnader per produsert enhet Unngå kostnadsøkninger Lærekurven Gunstig tilgang på innsatsfaktorer Valg og koordinering av aktiviteter Teknologi

6 Ledelsesfokus Ofte oppstrøms. Arbeidsdeling/spesialisering:
F.eks innkjøp, lagerhold, omløp Arbeidsdeling/spesialisering: Tett oppfølging og effektivisering Grensesnitt kostnader/ytelse: Hvor lav kan kvalitet være før kunden velger å betale mer? Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?

7 Differensiering Konkurrerer på unikhet slik at kundene er villige til å betale en høyere pris Hvordan kan differensiering forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

8 DIFFERENSIERINGS DRIVERE
Egenskaper ved produktet/service Timing Lokalisering Produkt-mix Rykte/Image Koblinger internt og eksternt

9 Ledelsesfokus Fokus er ofte nedstrøms: På merkevarer, reklame, design, service og kvalitet Hvor skapes opplevd kvalitet, og hvilke ressurser og prosesser understøtter den? Forhold pris/ytelse: Hvor høy kan pris være før kunde velger billigere produkt? Forhold andre typer differensiatorer, nisjebedrifter Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?

10 Fokusstrategi Rettes inn mot en bestemt kjøpergruppe, enkelte produkter, et geografisk område Møter disse spesielle gruppenes krav bedre enn konkurrentene enten når det gjelder pris eller unikhet Kostnads eller unikhetsdrivere Hvordan kan en fokusstrategi forbedre bedriftens posisjon?

11 Ledelsesfokus Kostnads eller unikhetsfokus
Fokus på vekst/stabilitet i segment Aktivitieter og ressurser rettes inn mot kjernebehov i segment Forhold pris/ytelse, forhold til differensiatorer, kostnadsledere

12 Sammenheng mellom strategier
I hvilken grad bør man rendyrke en strategi? Hva skjer om man blander strategier? Porter: “Stuck in the middle” Andre: Situasjonen er ikke så klar

13 I en del markeder: Vekst kommer fra innovasjon
VG/Dag-bladet Aftenposten UKEBLADER Hva skal til for å oppløse/endre strategiske grupper og møte andre behov?

14 Første etablerer fortrinn
Merkebevissthet Okkupere en posisjon og tilgang til ressurser Byttekostnader Distribusjonsfortrinn Lærekurve Definere standard Tidlig profitt

15 Første etablerer ulemper
Pionerkostnader Markedsusikkerhet Endring i kundebehov Lav-kost imitasjon

16 FLEKSIBILITET VISJON/ ORGANISASJONSKULTUR RUTINER/ PROSESSER
Hvilke er fleksible? RESSURSER

17 EVALUERING AV VALG KONSISTENS: - MULIGHET:
I hvilken grad passer den valgte strategien inn med trender i våre omgivelser? Får vi utnyttet vår kjernekompetanse med denne strategien? Hvor langvarige vil våre fortrinn kunne være? - MULIGHET: Er det mulig for oss som selskap å gjennomføre denne strategien? Har vi ressurser og tid? Har vi autoritet?

18 EVALUERING AV VALG forts.
AKSEPT: Vil denne strategien bli akseptert hos våre stakeholders? Eiere , Ansatte, Ledere, Leverandører, Konkurrenter, Kunder Myndigheter RISIKO/FLEKSIBILITET: Hvilken risiko løper vi med denne strategien?

19 Strategiske Valg Fattes på bakgrunn av intern/ekstern analyse
For å oppnå strategisk fordel: POSISJONERING (Finne en posisjon i markedet med muligheter for varige fortrinn) Før valg implementeres: Viktig med nøye evaluering


Laste ned ppt "Strategiske Valg Intern Analyse Ekstern analyse VALG AV HOVEDSTRATEGI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google