Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gemensamt beslutsfattande Individ og system Gøteborg 4. februar 2005 Michael de Vibe Stiftelsen gruppe for kvalitetsutvikling i sosial og helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gemensamt beslutsfattande Individ og system Gøteborg 4. februar 2005 Michael de Vibe Stiftelsen gruppe for kvalitetsutvikling i sosial og helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gemensamt beslutsfattande Individ og system Gøteborg 4. februar 2005 Michael de Vibe Stiftelsen gruppe for kvalitetsutvikling i sosial og helsetjenesten (GRUK) www.gruk.no

2 Læringsnettverk – lærende nettverk En metode for å bringe et tjenestesystem gjennom en styrt endringsprosess Individnivå –Felles verdier, mål og metoder Tjenestenivå – felles opplæring Systemnivå –Felles forankringsprosess

3 7 Læringsnetverk (2000-3) for innføring av lokalbasert CM på tvers av tjenestesystemer 7 Læringsnetverk (2000-3) for innføring av lokalbasert CM på tvers av tjenestesystemer • 36 kommuner og bydeler • 7 Distriktspsykiatriske sentra (DPS) • 311 pasienter med psykisk funksjonshemning som behøvde koordinering av tjenester • 50% psykose, 32% angst/depresjon, 10% personlighetsforstyrrelse, 8 % andre • 311 kommune case managers • Prosjektene varte 12-18 months Prosjekt rapporter på www.gruk.nowww.gruk.no

4 Læringsnettverk i et lokalområde DPS LillebyMo Dal Våg TilretteleggereVeiledereKoordinatorer Kommunale Veiledningsgrupper

5 Arbeidsgang i læringsnettverket Opplærings- seminar Startkonferanse Tre måneders praksis Erfaringsseminar Tre måneders praksis Erfaringsseminar Tre måneders praksis Erfaringsseminar Tre måneders praksis Sluttkonferanse Erfaringssseminar Tre måneders praksis

6 Pasient- gruppe Tverrfaglig handlingsprogram Handlingsprogram: Bygge relasjoner Kartlegge ressurser og mål Vurdere og prioritere Lage plan Gjennomføre plan Evaluere resultatet

7 Felles Opplæring i CM i tverrfaglige veiledningsgrupper • 6-8 CMs fra ulike faggrupper og tjenester i kommunen • 1,5 time hver 14.dag i 1 år • Veiledere fra DPS

8 Shdir, Who Er virkningsfulle Involverer pasientene og gir dem innflytelse Utnytter ressursene på en god måte Ressursene er rettferdig fordelt Er trygge Samordnet og preget av kontinuitet Kvalitet Kvalitet på tjenester når de :

9 Balanserte systemer for måling av pasientforløp • Klienterfaringer-klientens stemme • Faglig kvalitet- prosessens stemme • Ressursutnyttelse- systemets stemme

10 Brukermedverknad Støtte og respekt Informasjon til pasient Informasjon til familien Dekning av behov Pasienttilfredshet ved 2 og 10 mndr N=200 Gjennomsnittlig økning i pas.tilfredshet fra 48% til 65% Gjennomsnittlig økning programoppfyllelse fra 42% til 70%

11 Ressursbruk ved 2 og 10 mndrs oppfølging • Tid brukt sammen med pasient –56 minutter/uke ved 2 mndr (43 – 69 min) –45 minutter/uke ved 10 mndr (39 – 51 min) • Tid til koordinering (tlf, møter, skriving) –59 minutter/uke ved 2 mndr (42 – 77 min) –44 minutter/uke ved 10 mndr (38 – 48 min) • Udekkede tjenestebehov redusert med ca 30%

12 Etablering Kartlegging Vurdering Strategivalg Planlegging Koordinering Evaluering Tid (måneder) Koordinering er en individuell prosess

13 Horisontal tjenesteyting og vertikal organisering Brukers SosialkontorPsykisk helse avdFastlegeDPSAkuttavdelingLangtidsavdelingSkjermet botiltakArbeidsbedriftFrivillig organisasjon HF Kommune Liv Tjenesteprosesser og livsprosesser

14 Pasient + CM Tverrfaglig Handlingsprogram Forankring av felles arbeidsprosess Fast- lege Hjemme- sykepleien Skole Sosialkontor Kultur Helseforetak Pasient Andre komm. tjen. Frivillige organisasjoner Trygd A-etat Rus- tiltak

15

16 Pasent + CM Tverrfaglig Handlingsprogram Fast- lege Hjemme- sykepleien Helse- foretak Sosial- tjenesten Frivillige organisasjoner Skole Pasient Andre kom. tjenester Trygd A-etat Forankring av felles arbeidsprosess Rustiltak

17 Ny vår for oss alle

18 Hva spør vi om? spørsmål kunnskap handling fremtid problemer feil Minimere feil Regler, kontroll, styring, oppfølging Suksess, ideer det beste/potensialet Utløse potensialet Kreativitet, endringsvilje


Laste ned ppt "Gemensamt beslutsfattande Individ og system Gøteborg 4. februar 2005 Michael de Vibe Stiftelsen gruppe for kvalitetsutvikling i sosial og helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google