Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Vurdering for læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Vurdering for læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Vurdering for læring

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Bakgrunn: Vurdering for læring er et av Osloskolens satsingsområder innenfor vurdering. Formålet er å bedre skolens vurderingskultur, særlig med tanke på å møte kravene til underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven og gi elevene tilpasset opplæring. På ungdomstrinnet ble det høsten 2007 startet en pilotering med 12 skoler, og høsten 2008 ble satsingen utvidet til å gjelde samtlige grunnskoler med ungdomstrinn. Majorstuen har vært pilotskole.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Utdanningsetatens målsettinger for skoler som arbeider med Vurdering for læring: •Vurdering skal være en integrert del av alt læringsarbeid •At man deler og utvikler læringsmål sammen med elevene •Man utvikler vurderingskriterier sammen med elevene •At man utvikler en forståelse for at kriterier kan oppfylles på ulike nivå •At man involverer elevene i egenvurdering •Gir elevene tilbakemeldinger som fører dem videre i vurderingsarbeidet •Gjennomfører samtaler med elevene om resultater fra kartlegginger og sentrale prøver •At man gjennomfører samarbeid om vurdering på skolen

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole 4 Momenter som bidrar til ”vurdering for læring” •Tydelige mål - Elevene må vite hva som skal læres, altså målet for det de arbeider med •Vurderingskriterier - Elevene må vite hva det blir lagt vekt på når det de arbeider med skal vurderes •Egenvurdering – Bidrar til at elevene får kjennskap til hva de allerede kan og hva de kan jobbe mer med •Parvurdering – Elevene lærer å gi konstruktive tilbakemeldinger og samarbeide med hverandre •Tilbakemeldinger/Framovermeldinger – Tilbakemeldinger fra lærer som viser veien videre i læringsprosessen

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Slik driver vi VFL på Majorstuen skole: –lik mal for ukeplan (med mål og vurdering) –mål på tavla + evaluering av økten/timen –mål og vurdering på oppgaver –felles vurderingskriterier på muntlige presentasjoner –egenvurdering / parvurdering –felles maler for elevsamtalen og utviklingssamtaler –elevmappe på Fronter

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Eksempel fra en ukeplan: DelmålLekseVurdering Skal gi uttrykk for en kompetanse, ikke en aktivitet eller tema. Skal være målbare og bør være utformet i et språk som passer målgruppa. Aktiviteten for perioden; det elevene skal gjøre hjemme/evt på skolen Må ha sammenheng med delmålene i kolonne 1 Et eksempel i faget norsk: Skrive ord med skj-lyd riktig Gjør oppgave 1 og 2 i læreboka Diktat med hovedvekt på skj-ord

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Felles mal for vurdering av muntlige presentasjoner Utdrag fra malen vår: Over middels 5 – 6 •Du snakker fritt og uavhengig av manus. •Du har god kontakt med tilhørerne. •Du snakker tydelig; stemme og tempo er tilpasset situasjonen. •Du bruker tekniske hjelpemidler på en måte som styrker •presentasjonen •Du har en variert og kreativ presentasjonsform. •Du har en tydelig og godt oppbygd disposisjon av presentasjonen •Du viser deltakelse i par-/gruppesamspillet og tar hensyn til de andre

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole 8 Spørsmål?


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Majorstuen skole Vurdering for læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google