Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring

2 Bakgrunn:  Vurdering for læring er et  av Osloskolens satsingsområder innenfor vurdering. Formålet er å bedre skolens vurderingskultur, særlig med tanke på å møte kravene til underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven og gi elevene tilpasset opplæring. På ungdomstrinnet ble det høsten 2007 startet en pilotering med 12 skoler, og høsten 2008 ble satsingen utvidet til å gjelde samtlige grunnskoler med ungdomstrinn. Majorstuen har vært pilotskole.

3 Utdanningsetatens målsettinger for skoler som arbeider med Vurdering for læring:
Vurdering skal være en integrert del av alt læringsarbeid At man deler og utvikler læringsmål sammen med elevene Man utvikler vurderingskriterier sammen med elevene At man utvikler en forståelse for at kriterier kan oppfylles på ulike nivå At man involverer elevene i egenvurdering Gir elevene tilbakemeldinger som fører dem videre i vurderingsarbeidet Gjennomfører samtaler med elevene om resultater fra kartlegginger og sentrale prøver At man gjennomfører samarbeid om vurdering på skolen En kulturell profil En IKT-profil

4 Momenter som bidrar til ”vurdering for læring”
Tydelige mål - Elevene må vite hva som skal læres, altså målet for det de arbeider med Vurderingskriterier - Elevene må vite hva det blir lagt vekt på når det de arbeider med skal vurderes Egenvurdering – Bidrar til at elevene får kjennskap til hva de allerede kan og hva de kan jobbe mer med Parvurdering – Elevene lærer å gi konstruktive tilbakemeldinger og samarbeide med hverandre Tilbakemeldinger/Framovermeldinger – Tilbakemeldinger fra lærer som viser veien videre i læringsprosessen 4

5 Slik driver vi VFL på Majorstuen skole:
lik mal for ukeplan (med mål og vurdering) mål på tavla + evaluering av økten/timen mål og vurdering på oppgaver felles vurderingskriterier på muntlige presentasjoner egenvurdering / parvurdering felles maler for elevsamtalen og utviklingssamtaler elevmappe på Fronter

6 Eksempel fra en ukeplan:
Delmål Lekse Vurdering Skal gi uttrykk for en kompetanse, ikke en aktivitet eller tema. Skal være målbare og bør være utformet i et språk som passer målgruppa. Aktiviteten for perioden; det elevene skal gjøre hjemme/evt på skolen Må ha sammenheng med delmålene i kolonne 1 Et eksempel i faget norsk: Skrive ord med skj-lyd riktig Gjør oppgave 1 og 2 i læreboka Diktat med hovedvekt på skj-ord

7 Felles mal for vurdering av muntlige presentasjoner
Utdrag fra malen vår: Over middels 5 – 6 Du snakker fritt og uavhengig av manus. Du har god kontakt med tilhørerne. Du snakker tydelig; stemme og tempo er tilpasset situasjonen. Du bruker tekniske hjelpemidler på en måte som styrker presentasjonen Du har en variert og kreativ presentasjonsform. Du har en tydelig og godt oppbygd disposisjon av presentasjonen Du viser deltakelse i par-/gruppesamspillet og tar hensyn til de andre Gjøres kjent uken før skolestart Oppslag og digitalt

8 Spørsmål? Man må vite hvilke mål det er man vurderer elevene opp mot,
Og finne en vurderingsform som passer. Og det må man gjøre på begynnelsen av læringsprosessen. 8 8


Laste ned ppt "Vurdering for læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google