Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus

3 2

4 3

5 4 Den barmhjertige samaritan • Hvem er min neste? I dag: Hva vil det si å være medmenneske? • … den som viste barmhjertighet.... I dag: medmenneskelighet... empati...? • Gå bort og gjør likeså! I dag: Der du er! • Samaritanprinsippet i helsevesenet (i tillegg til menneskerettigheter)

6 5 Historiske røtter • To tusen år gammel tradisjon • Omsorg og behandling av mennesker i nød • Slutten av 1800-tallet:  Oslo preget av fattigdom nød  Ikke offentlige velferdsordninger • Opprettelse av:  Kirkens bymisjon  Menighetssøsterhjemmet  Diakonissehuset Lovisenberg  Diakonhjemmet 1890

7 6 Virksomhetside • Diakonhjemmet sykehus er et diakonalt non - profit sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester til pasienter i et helhetlig perspektiv • Grunnlagt 1890 • Aksjeselskap - heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet

8 7 Hva er diakoni?  ”Diakonia” betyr ”tjeneste”  Nestekjærlighet ut fra en kristen forståelse  Det dyrebare menneske skapt i Guds bilde  Vektlegger praksis; Handlinger, atferd, ord

9 8 Kjerneverdier • Respekt  for pasienten som unik og sårbar • Kvalitet  faglig kyndighet, kreativitet, teamarbeid, tverrfaglighet • Tjeneste  service, høflighet, tilgjengelighet og barmhjertighet i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere • Rettferdighet  riktig og effektiv ressursutnyttelse

10 9 NÅVÆRENDE TJENESTER • Lokalsykehus med akuttfunksjoner innenfor somatikk og psykiatri for bydelene:  Frogner, Ullern, Vestre Aker  120.000 innbyggere • Spesialavdeling: Eldre med brudd • Regionssykehus: Revmatologi/revmakirurgi • Praksisplass for sykepleiere, diakoner og annet helsepersonell • Spesialistutdannelse av leger

11 10 Diakonhjemmet Sykehus skal som privat sykehus være et likeverdig alternativ innenfor rammen av det offentlige helsevesen, og skal utvikle og tilby helsetjenester preget av verdibevissthet, kvalitet og effektivitet Samfunnsrolle

12 11 Strategier for fremtiden • Fortsette å utvikle den diakonale profilen og verdier i praksis • Robust lokalsykehus innenfor indremedisin, kirurgi, psykiatri og rus • Regions- og flerområde funksjoner i revmatologi/ revmakirurgi • Samhandlings sykehuset Spesialisert Korttids enhet Helsetjenester til Eldre

13 12 • De ansatte som sykehusets ansikt og stemme i møte med pasienter/pårørende • Sykehusets verdier realiseres i det daglige og alminnelige møte mellom ansatt og pasient • Sykehusets verdier for en pasient er stort sett slik de formidles gjennom den ansatte Strategier for fremtiden

14 13


Laste ned ppt "1 Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google