Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diakonhjemmet Sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diakonhjemmet Sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diakonhjemmet Sykehus
HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus

2

3

4 Den barmhjertige samaritan
Hvem er min neste? I dag: Hva vil det si å være medmenneske? … den som viste barmhjertighet.... I dag: medmenneskelighet... empati...? Gå bort og gjør likeså! I dag: Der du er! Samaritanprinsippet i helsevesenet (i tillegg til menneskerettigheter)

5 Historiske røtter To tusen år gammel tradisjon
Omsorg og behandling av mennesker i nød Slutten av 1800-tallet: Oslo preget av fattigdom nød Ikke offentlige velferdsordninger Opprettelse av: Kirkens bymisjon Menighetssøsterhjemmet Diakonissehuset Lovisenberg Diakonhjemmet 1890

6 Virksomhetside Diakonhjemmet sykehus er et diakonalt non - profit sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester til pasienter i et helhetlig perspektiv Grunnlagt 1890 Aksjeselskap - heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet

7 Hva er diakoni? ”Diakonia” betyr ”tjeneste”
Nestekjærlighet ut fra en kristen forståelse Det dyrebare menneske skapt i Guds bilde Vektlegger praksis; Handlinger, atferd, ord

8 Kjerneverdier Respekt Kvalitet Tjeneste Rettferdighet
for pasienten som unik og sårbar Kvalitet faglig kyndighet, kreativitet, teamarbeid, tverrfaglighet Tjeneste service, høflighet, tilgjengelighet og barmhjertighet i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere Rettferdighet riktig og effektiv ressursutnyttelse

9 NÅVÆRENDE TJENESTER Lokalsykehus med akuttfunksjoner innenfor somatikk og psykiatri for bydelene: Frogner, Ullern, Vestre Aker innbyggere Spesialavdeling: Eldre med brudd Regionssykehus: Revmatologi/revmakirurgi Praksisplass for sykepleiere, diakoner og annet helsepersonell Spesialistutdannelse av leger

10 Samfunnsrolle Diakonhjemmet Sykehus skal som privat sykehus være et likeverdig alternativ innenfor rammen av det offentlige helsevesen, og skal utvikle og tilby helsetjenester preget av verdibevissthet, kvalitet og effektivitet

11 Strategier for fremtiden
Fortsette å utvikle den diakonale profilen og verdier i praksis Robust lokalsykehus innenfor indremedisin, kirurgi, psykiatri og rus Regions- og flerområde funksjoner i revmatologi/ revmakirurgi Samhandlings sykehuset Spesialisert Korttids enhet Helsetjenester til Eldre

12 Strategier for fremtiden
De ansatte som sykehusets ansikt og stemme i møte med pasienter/pårørende Sykehusets verdier realiseres i det daglige og alminnelige møte mellom ansatt og pasient Sykehusets verdier for en pasient er stort sett slik de formidles gjennom den ansatte

13


Laste ned ppt "Diakonhjemmet Sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google