Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan ivareta BRUKERMEDVIRKNING ved rehabiliteringsforløp. Eksempler på tiltak og verktøy Spesialergoterapeut Else Kristin Jensen Terapeutavdelinga /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan ivareta BRUKERMEDVIRKNING ved rehabiliteringsforløp. Eksempler på tiltak og verktøy Spesialergoterapeut Else Kristin Jensen Terapeutavdelinga /"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan ivareta BRUKERMEDVIRKNING ved rehabiliteringsforløp. Eksempler på tiltak og verktøy Spesialergoterapeut Else Kristin Jensen Terapeutavdelinga / Geriatrisk seksjon UNN 25.04.13

2 Brukerens perspektiv  Endring i livet ved akutt oppstått sykdom  Ny situasjon og ukjent framtid  Brudd på vaner og livsstil som har dominert hverdagen

3 Utgangspunktet er individet HVEM er dette?  Tidligere livserfaringer  Hvordan har situasjoner og endringer vært taklet tidligere?Familie Arbeidsliv Tatt vare på sin helse

4 Ved oppstart av et rehabiliteringsforløp er det viktig å få fatt på:  Hva er viktig i livet  Hvilke handlingsmuligheter finnes  Forståelse av og innsikt i situasjonen Viktige faktorer for motivasjon og engasjement HÅP

5 Rehabiliteringsenheten ved Geriatrisk seksjon, UNN  Utviklet egen versjon av ICF som verktøy ved rehabiliteringsvirksomheten.  Tverrfaglig team, oppgavefordeling  Tilpasset egne forhold og harmonert mot sykehuset ellers

6 ICF-versjon ved Geriatrisk seksjon, UNN  Disposisjon for kartlegging  Disposisjon for mål og tiltak  Arbeidsark for rehabiliteringsmål  Prosedyre for individuelle rehabiliteringsplaner  Prosedyre for kontaktpersoner  Prosedyre for tverrfaglig rapport og fagvedlegg, skriving, arkivering og utsendelse  Prosedyre for tverrfaglige pasientmøter ved Hentet fra Prosedyrebok for Geriatrisk avdeling

7 Rehabiliteringspasienten har faste kontakter, 2 pleie- og 1 terapeutkontakt. Være pasientens kontaktperson i teamet  Koordinere det tverrfaglige arbeidet rundt pasienten, ha oversikt over rehabiliteringsprosessen, stimulere pasienten til aktiv deltakelse i sin egen plan og prosess. Daglig oppfølging.  Ha ansvar for at kontakt med pasientens nærmeste og eksterne instanser blir ivaretatt. Hentet fra Prosedyrebok for Geriatrisk avdeling

8 Møter under oppholdet.  Ansvarlig for at tverrfaglige møter blir forberedt sammen med pasienten; informasjon om hva som skjer på møtene, arbeide med forventninger, ønsker/mål, justering av mål underveis/nye mål, evaluere hva som er oppnådd. Dette er noe alle i teamet har ansvar for, men kontaktpersonene har et spesielt ansvar. Hentet fra Prosedyrebok for Geriatrisk avdeling

9  Kartleggingsmøte  Målsettingsmøte  Evaluering av forløpet / tverrfaglige møter  (Utskrivingsmøte v/ lange rehabiliteringsforløp)

10  Grunnlag for aktiv deltakelse og medvirkning  Bidrar til økt forståelse  Oversikt  Handlingsalternativer  Utgangspunkt for prosessen med en ny tilværelse

11 COPM Canadian Occupational Performance Measure  Får fram pasientens vurdering av egen AKTIVITETSUTFØRELSE – over tid  Resultatmåling av rehabiliteringsforløp  Identifiserer problemområder  Får fram hvordan pasient prioriterer sine daglige aktiviteter  Oversatt til norsk av Ingvild Kjeken, NRRK. 2008

12 Canadian Model of Occupational Performance AKTIVITETSUTFØRELSE AKTIVITET KATEGORIER: PERSONLIGE DAGLIGE- PRODUKTIVE- FRITID- OMGIVELSER ELEMENTER: FYSISKE SOSIALE KULTURELLE INSTITUSJONELLE MENNESKET FUNKSJONER: FYSISKE KOGNITIVE AFFEKTIVE

13 COPM  Informasjonsinnhenting og måleinstrument  Alle aldersgrupper  Ved varige sykdommer og funksjonsproblemer  Semistrukturert intervju: pasient beskriver aktivitetsutførelse – ergoterapeut styrer samtalen

14 Skjema

15 Trinn 1: Beskrive aktivitetsproblem  Pasienten forteller om hvilke aktiviteter han vil / må / forventes å gjøre i løpet av en vanlig dag.  Klarer han det på en måte han er tilfreds med? Det er pasientens oppfatning som gjelder. Kan være utgangspunkt for diskusjon.

16 Trinn 2: Vurdere betydning  På en skala fra 1 – 10 Grunnlag for prioritering av innsatsområder. Behandlingsplan

17 Trinn 3: Velge ut prioriterte områder  Hvilke områder skal det gjøres noe med, hva er viktigst nå? (max 5 områder)  Pasient bekrefter disse aktivitetene, eller velger andre Måler på skala 1 - 10: Hvordan er utførelsen?ikke god – svært bra Tilfredshet? Pasienten måles mot seg selv

18  Trinn 4: Oppfølging / revurdering COPM-intervju bidrar til brukermedvirkning. Pasienten blir tatt på alvor. Gir grunnlag for motivasjon. Starter en prosess Målrettet rehabiliteringsforløp

19  COPM-intervju bidrar til brukermedvirkning  Pasienten blir tatt på alvor  Gir grunnlag for motivasjon  Starter en prosess  Målrettet rehabiliteringsforløp

20 Når er det aktuelt å gjennomføre et COPM-intervju?  Så tidlig som mulig i rehabiliteringsforløpet, men skal ha opplevd hverdagsliv. Etter akuttfasen.  Nyttig redskap for å bli kjent, få fram hva som er viktig.

21 Pasientgruppe? Kriterier?  Må kunne formidle seg  Ved kognitiv svikt. Intervjuet må tilpasses  Redusert innsikt

22 Eksempel

23  COPM norsk utgave 2008 v/ Ingvild Kjeken, ingvild.kjeken@diakonsyk.no Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og Kompetansesenter www.nrrk.noingvild.kjeken@diakonsyk.no


Laste ned ppt "Hvordan ivareta BRUKERMEDVIRKNING ved rehabiliteringsforløp. Eksempler på tiltak og verktøy Spesialergoterapeut Else Kristin Jensen Terapeutavdelinga /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google