Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær -Kort om dagens sykefraværsdebatt -Rapport fra ekspertgruppe (3. februar) -Utvikling i sykefravær -Nærværsfaktorer -Aktørenes roller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær -Kort om dagens sykefraværsdebatt -Rapport fra ekspertgruppe (3. februar) -Utvikling i sykefravær -Nærværsfaktorer -Aktørenes roller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær -Kort om dagens sykefraværsdebatt -Rapport fra ekspertgruppe (3. februar) -Utvikling i sykefravær -Nærværsfaktorer -Aktørenes roller

2 Jens Stoltenberg

3 Sykefraværsutvikling i Norge

4 ”Steinkjermodellen” •Arbeidsgivers faste utgifter ved sykefravær: •Lønn ut over 6G (kr 437 286) •Lønn første 16 dager •Pensjonskostnader •Feriepenger

5 Eksempel: årslønn 500 000 Periodetotalkostnad arbeidsgivers kostnad (ikke refundert)Akkumulert kostnad arbeidsgiver arbeidsgiver-perioden32 202 M1 - arb giver-per28 1766 44538 646 måned 260 37813 81052 456 måned 360 37813 81066 266 måned 460 37818 79985 065 måned 560 37818 799103 865 måned 660 37818 799122 664 måned 760 37818 799141 463 måned 860 37818 799160 262 måned 960 37818 799179 062 måned 1060 37818 799197 861 måned 1160 37818 799216 660 måned 1260 37818 799235 460

6 Trygve Hegnar

7 Fastlege Jørgen Skavland: ”Legene må våge å si nei til sykemelding, vi har gått alt for langt i å lytte på pasientene”

8 Sykemeldingsdiagnoser utvikling siste 10 år

9 Ny rapport fra ekspertutvalg, forslag til tiltak -Arbeidsgivere må betale 20% av sykepengene etter 8 uker. -Arbeidsgiverperiode 10 dager i stedet for 16 dager. -Gradert sykemelding skal være norm fremfor 100% sykemelding.

10 Personer i arbeidsfør alder som mottar statlig stønad

11 Hva er avgjørende for at ansatte velger å gå på arbeid? •Flere faktorer spiller inn på arbeidstakers valg •Faktorer vi har mindre kontroll over spiller også en stor rolle. •10% av arbeidstakerne står for 80% av sykefraværet.

12 Hvilke grupper sykemeldte kan vi påvirke?

13 Nærværsfaktorer •Oppleve å mestre arbeidsoppgaver •Følelse av å ha en viktig jobb •Sympati for leder •Økonomiske årsaker •Ansvar for fellesskapet på arbeidsplassen •Ansvar for at egne arbeidsoppgaver blir utført. (viktig balansegang) •Listen over nærværsfaktorer vil variere fra person til person.

14 Mennesket har forskjellige behov •Hvorfor har journalister lavt sykefravær? •For å øke nærværsfaktorer må lederen kjenne mennesket.

15 Hva påvirker nærværsfaktorene? •Arbeid •Familie •Karriere •Helse •Samliv •Økonomi •Fritid

16 Hvilke nærværsfaktorer kan arbeidsgiver påvirke? •Være en god leder •Begrense konflikter på arbeidsplassen •Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø •Ta opp utfordringer med ansatte mens de er i startfasen. •Gi de ansatte mulighet til å oppleve mestring •Formidle til ALLE at kommunen er en god arbeidsplass som utfører samfunnets viktigste tjenester.

17 Hvilke roller har andre aktører som har påvirkningskraft på den sykemeldte? Legen

18 Legens rolle: •Behandler •Dokumentere sykdom og nedsatt arbeidsevne (som i seg selv kan redusere mange nærværsfaktorer) •Vurdere restarbeidsevne

19 Hvordan påvirke legens vurdering? •Legen ønsker å gjøre en god jobb. Trenger informasjon om arbeidsplassen til den ansatte. •Legen ønsker ikke bli lurt, de er ikke bare ”pasientens advokat”. •Legen må ofte ta sine vurderinger kun på bakgrunn av den sykemeldtes beskrivelse av arbeidsplassen.

20 Utfordringer knyttet til informasjonsdeling •Tilgjengelighet, legen er ofte opptatt. En viktig arena er dialogmøter. •Arbeidskrevende å holde legen oppdatert om forhold på arbeidsplassen. •Oppfølgingsarbeid er på mange måter et ”spill”, forhandlinger om goder og byrder. Det er viktig å være tidlig på banen for å påvirke prosessen.

21 Hvilken rolle har Nav ? •Skal godkjenne sykemelding fra lege. •Vurdere legenes sykemeldingspraksis •Kontakte rådgivende lege ved behov. •Koordinere oppfølging, dersom det ikke lar seg løse på arbeidsplassen •Hjelpe arbeidstaker videre i arbeidslivet/statlig ytelse dersom varig lidelse er til hinder for å fortsette i yrket.

22 Hva ønsker vi i kommunene? •Skape en god arbeidsplass •Beholde nødvendig kompetanse på arbeidsplassen •Sørge for at ansatte som ikke lenger er i stand til å utføre arbeidsoppgavene kommer seg videre i arbeidslivet eventuelt over på statlig ytelse.

23 Forutsetninger for å lykkes •Kunnskap om ansattes nærværsfaktorer •Kunnskap om Nav og legenes rolle •Skape gode relasjoner til samtlige aktører som påvirker sykefraværet.


Laste ned ppt "Sykefravær -Kort om dagens sykefraværsdebatt -Rapport fra ekspertgruppe (3. februar) -Utvikling i sykefravær -Nærværsfaktorer -Aktørenes roller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google