Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær Kort om dagens sykefraværsdebatt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær Kort om dagens sykefraværsdebatt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær Kort om dagens sykefraværsdebatt
Rapport fra ekspertgruppe (3. februar) Utvikling i sykefravær Nærværsfaktorer Aktørenes roller Dette er en tittelside. KS Omstilling og konkurranse

2 Jens Stoltenberg Dette er en tekstside med blå bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse

3 Sykefraværsutvikling i Norge

4 ”Steinkjermodellen” Arbeidsgivers faste utgifter ved sykefravær:
Lønn ut over 6G (kr ) Lønn første 16 dager Pensjonskostnader Feriepenger

5 Eksempel: årslønn 500 000 Periode totalkostnad
arbeidsgivers kostnad (ikke refundert) Akkumulert kostnad arbeidsgiver arbeidsgiver-perioden 32 202 M1 - arb giver-per 28 176 6 445 38 646 måned 2 60 378 13 810 52 456 måned 3 66 266 måned 4 18 799 85 065 måned 5 måned 6 måned 7 måned 8 måned 9 måned 10 måned 11 måned 12

6 Trygve Hegnar

7 Fastlege Jørgen Skavland: ”Legene må våge å si nei til sykemelding, vi har gått alt for langt i å lytte på pasientene”

8 Sykemeldingsdiagnoser utvikling siste 10 år

9 Ny rapport fra ekspertutvalg, forslag til tiltak
Arbeidsgivere må betale 20% av sykepengene etter 8 uker. Arbeidsgiverperiode 10 dager i stedet for 16 dager. Gradert sykemelding skal være norm fremfor 100% sykemelding.

10 Personer i arbeidsfør alder som mottar statlig stønad

11 Hva er avgjørende for at ansatte velger å gå på arbeid?
Flere faktorer spiller inn på arbeidstakers valg Faktorer vi har mindre kontroll over spiller også en stor rolle. 10% av arbeidstakerne står for 80% av sykefraværet.

12 Hvilke grupper sykemeldte kan vi påvirke?

13 Nærværsfaktorer Oppleve å mestre arbeidsoppgaver Følelse av å ha en viktig jobb Sympati for leder Økonomiske årsaker Ansvar for fellesskapet på arbeidsplassen Ansvar for at egne arbeidsoppgaver blir utført. (viktig balansegang) Listen over nærværsfaktorer vil variere fra person til person.

14 Mennesket har forskjellige behov
Hvorfor har journalister lavt sykefravær? For å øke nærværsfaktorer må lederen kjenne mennesket.

15 Hva påvirker nærværsfaktorene?
Arbeid Familie Karriere Helse Samliv Økonomi Fritid

16 Hvilke nærværsfaktorer kan arbeidsgiver påvirke?
Være en god leder Begrense konflikter på arbeidsplassen Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Ta opp utfordringer med ansatte mens de er i startfasen. Gi de ansatte mulighet til å oppleve mestring Formidle til ALLE at kommunen er en god arbeidsplass som utfører samfunnets viktigste tjenester.

17 Hvilke roller har andre aktører som har påvirkningskraft på den sykemeldte? Legen

18 Legens rolle: Behandler
Dokumentere sykdom og nedsatt arbeidsevne (som i seg selv kan redusere mange nærværsfaktorer) Vurdere restarbeidsevne

19 Hvordan påvirke legens vurdering?
Legen ønsker å gjøre en god jobb. Trenger informasjon om arbeidsplassen til den ansatte. Legen ønsker ikke bli lurt, de er ikke bare ”pasientens advokat”. Legen må ofte ta sine vurderinger kun på bakgrunn av den sykemeldtes beskrivelse av arbeidsplassen.

20 Utfordringer knyttet til informasjonsdeling
Tilgjengelighet, legen er ofte opptatt. En viktig arena er dialogmøter. Arbeidskrevende å holde legen oppdatert om forhold på arbeidsplassen. Oppfølgingsarbeid er på mange måter et ”spill”, forhandlinger om goder og byrder. Det er viktig å være tidlig på banen for å påvirke prosessen.

21 Hvilken rolle har Nav ? Skal godkjenne sykemelding fra lege.
Vurdere legenes sykemeldingspraksis Kontakte rådgivende lege ved behov. Koordinere oppfølging, dersom det ikke lar seg løse på arbeidsplassen Hjelpe arbeidstaker videre i arbeidslivet/statlig ytelse dersom varig lidelse er til hinder for å fortsette i yrket.

22 Hva ønsker vi i kommunene?
Skape en god arbeidsplass Beholde nødvendig kompetanse på arbeidsplassen Sørge for at ansatte som ikke lenger er i stand til å utføre arbeidsoppgavene kommer seg videre i arbeidslivet eventuelt over på statlig ytelse.

23 Forutsetninger for å lykkes
Kunnskap om ansattes nærværsfaktorer Kunnskap om Nav og legenes rolle Skape gode relasjoner til samtlige aktører som påvirker sykefraværet.


Laste ned ppt "Sykefravær Kort om dagens sykefraværsdebatt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google