Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhet Psykisk helse og rustjenester Noen fakta om virksomheten Utfordringer i dagens tilbud Hvordan vil vi ha det? Omstillingene til nå Beskrivelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhet Psykisk helse og rustjenester Noen fakta om virksomheten Utfordringer i dagens tilbud Hvordan vil vi ha det? Omstillingene til nå Beskrivelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhet Psykisk helse og rustjenester Noen fakta om virksomheten Utfordringer i dagens tilbud Hvordan vil vi ha det? Omstillingene til nå Beskrivelse av knutepunkt Ny organisering Videre framdrift i omstillingene

2 Fredtunveien: 8 boliger og aktivitetssenter Askerjordet: 2 boliger Semsveien 2 boliger Slottsberget 10 boliger Skoleveien 7 boliger 11 småhus Målgruppe: innbyggere med psykisk helse- og/eller rusproblemer Antall årsverk: 114 Antall boliger med stasjonær bemanning: 66 Innbyggere som mottar andre tilbud: ca. 850

3 Noen utfordringer i dagens tilbud

4 Hva skal prege våre tjenester? > Tilgjengelighet > Fleksibilitet og individuell tilpasning > Helhetlige og koordinerte > Tidlig innsats > Aktiv bruker- og pårørenderolle > Recovery og mestring > Virksomme og effektive > Riktig kompetanse og kvalitet

5 Omstillingsprosess til nå > Ny virksomhet psykisk helse og rus ble etablert 1. januar 2015 > Kartlegging og utredning med involvering av ansatte, brukere og ekstern konsulentbistand (Skagerak Consulting). > OU-gruppen og virksomhetsleder leverte en anbefaling om ny organisering, til kommunaldirektøren 14. desember 2015.

6 > Knutepunkt –Samle virkemidlene rundt brukeren –Konsentrere innsatsen – skape robuste tjenester –Etablere alternativer til heldøgns bemannede boliger –Fleksibilitet og individuell tilpasning –Etablere beredskap i forlengelse av eksisterende tilbud –Høy grad av brukerstyring –Fremmer og forenkler samhandling –Kompetanse- og erfaringsutveksling

7 Virksomhet psykisk helse og rustjenester pr 1.10.2016

8 "Mestringsenheten" –Brukere med psykiske helseplager og/eller rusproblemer –Aktivitetshuset Iduns vei 3a Tilhørighet, aktivitet dag og kveld Mening og innhold i hverdagen –Mestringshuset Erteløkka 3, Erfarings-konsulenter, ansatte fra psykososialt team og seksjon rustiltak) Arenafleksibel og ambulant Individuel oppfølging og gruppetilbud, kurs –Vektlegging av tidlig innsats, ivaretakelse av bekymring, lavterskel. –Kartlegging –Avklaring opp mot andre tjenester i kommunen og spesialisthelsetjeneste. –Mestring/recovery –Kurs for innbyggere, brukere og pårørende –Møte mellom forskjellige tjenester og frivillighet –Bemannet dag, noe kurs og brukerstyrt aktivitet kveld.

9 > Langvarig psykiske helsetjenester –Langvarige og alvorlige psykiske lidelser, også lavt funksjonsnivå –Tjenester i hele "omsorgstrappen" Heldøgns bemannede boliger Korttidsplasser og "ri av stormen plasser" Tjenester i boliger med eller uten "base" Ambulante tjenester Fleksibel bruk av base, brukerstyrte senger, Tilgjengelig beredskap kveld/helg –Kirkeveien, Torstadveien, Skustadgata, Nedre Sem, Slottsberget, småhus, mm

10 > Rus og psykiske helsetjenester (ROP) –Alvorlige, langvarige rus- og avhengighetsproblemer –Tjenester i hele omsorgstrappen Heldøgns bemannede boliger Korttidsplasser og ri av stormen plasser Tjenester i boliger med eller uten "base" Ambulante og polikliniske tjenester, tverrfaglige team, Fleksibel bruk av base, brukerstyrte senger, Tilgjengelig beredskap kveld/helg Telefon 24/7 –Fusdalbråten, Skoleveien, Fredtunveien, Askerjordet, småhus

11 Fleksible ambulant tjenester (FAT) > Planlagt og avtalt ambulant bistand > Ambulant beredskap, "Ikke-planlagt" ambulant bistand (kriser, plutselige endringer i behov) > Tilgjengelig dag, kveld og helg. Mulig beredskap natt (ikke besluttet ennå). > Etter behovsvurdering, saksbehandling og vedtak > Bidra til å fange opp behov, avklare og kartlegge. > Arbeider tett opp til spesialisthelsetjeneste og kommunale døgntilbud. > Bør kunne utvikle "skuldring" med ambulante tjenester i spesialisthelsetjenesten (jfr rapport Strandveien).

12 > Ny organisering etableres fra 1.3.2016 > Fleksible ambulante tjenester (med kveld og helg) igangsettes. > Mestringshuset åpnes 4. april > 11 småhus ferdigstilles oktober 2016 > Fredtunveien 11 ferdigstilles des. 2016


Laste ned ppt "Virksomhet Psykisk helse og rustjenester Noen fakta om virksomheten Utfordringer i dagens tilbud Hvordan vil vi ha det? Omstillingene til nå Beskrivelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google