Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusdalbråten botiltak - et botiltak med recovery orientering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusdalbråten botiltak - et botiltak med recovery orientering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusdalbråten botiltak - et botiltak med recovery orientering.
Presentasjon Morten Aastad.

2 Boligene: Heldøgnsomsorgsboliger med personalbase
8 leiligheter, 3 års husleiekontrakt 6 kartleggingshybler, 12 mnd. Husleiekontrakt Målgruppen er personer over 18 år med ROP-lidelser, samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Fleksibel bruk av bygningene. MAa/Fusdal

3 Målsetting: Fremme den enkeltes hverdagsfungering. Jfr. Rop- retningslinjene 8.3.Overordnede anbefalinger. Implementere en mer recovery orientert tilnærming, jfr. ROP retningslinjene kap 7.3, anbefaling 37.(Personens egne ressurser må støttes slik at livskvaliteten bedres). Målsetting i hyblene er at kartleggingen skal være med på å avdekke personens behov for videre tilpasset bolig med dertil tilpassede tjenester. MAa/Fusdal

4 Vår visjon: Bli et gode på ROP-bolig Bli gode på Recovery
…..vi er gode på relasjonsarbeid MAa/Fusdal

5 Bakgrunn for Rop-boligene:
Flytting av kraglund. Ment å være en del av implementeringen av de nasjonale faglige retningslinjene for Rop i Asker Kommune. (Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Helsedirektoratet 2011.) JFR. Helse og omsorgstjenesteloven §4, om forsvarlige tjenester er Rop-retn.linj. forsvarlige og anbefalt. MAa/Fusdal

6 ….mer om bakgrunn: Samhandlingsreformen:
Finansansvar fra stat til kommune-satse mer på forebygging-mer aktiv brukerrolle-recovery/mestring- stimulere til mer kommune samarbeid/samt øke kompetansen i kommunene. Strategi 2020: Helhetlig tjenesteforløp, fleksibelt, robust, hensiktsmessig ressursbruk. Forebygging, tidlig innsats (ulike nivåer/forløp). MAa/Fusdal

7 Dagens situasjon: Kortere behandlingstid spes.h.tj. Mange utskrivningsklare i fra spesialisthelsetjenesten, ofte med vold og psykoseproblematikk. Behov for å få kartlagt funksjonsnivå ifht å tilpasse riktige tjenester, tiltak og bolig. «Hva skal til for at personen skal fungere i hverdagen?» Videre: I vårt fagfelt er 45% av årsverk inn i bolig i Norge. Betyr press på ressursbruk. Behov for å: Implementere brukermedvirkningen/recoveryorientering i større grad. MAa/Fusdal

8 Recoveryorientering:
Komme seg, bedringsprosess. Mer aktiv brukerrolle. Handler om holdning. Veilede, formidle tro og håp om endring. Forebyggende. MAa/Fusdal

9 ….recovery: Se mulighetene, ikke se seg blind på hindringene.
”Sammen gjør vi det mulig…..” eller det ”umulige?” Implementere recovery handler menneskesyn og fornuftig ressursbruk. MAa/Fusdal

10 Brukermedvirkning: Beboermøter Bruker PC
Recoveryverksted for beboer på Fusdal, samarbeid med HBV MAa/Fusdal

11 Kompetanseheving personal:
Samarbeid med FOU enheten. Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter ROP. Veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Rekruttering. Holdningsendring. MAa/Fusdal

12 Erfaringer i oppstartsåret:
Endret tilnærming overfor beboere/metodikk. Noe støy ifht endringer for beboere som flyttet fra Kraglund. Rus og vold kompliserer bedrings- og endringsprosess. Gylne øyeblikk, beboere og naboer MAa/Fusdal

13 Hva skal til for å nå målet om å bli gode på ROP og recovery?
Tro mot endret tilnærming. Kompetanseheving. Etablere gode samhandlingsforløp. Fortsette med godt relasjonsarbeid. Brukermedvirkning. På…….123…?????  Vi har begynt å bevege oss, det går en vei……. Takk for meg! MAa/Fusdal


Laste ned ppt "Fusdalbråten botiltak - et botiltak med recovery orientering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google