Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugaland og Karmøy Distriktspsykiatriske Senter (DPS) BUP Tidlig IntervensjonsTilbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugaland og Karmøy Distriktspsykiatriske Senter (DPS) BUP Tidlig IntervensjonsTilbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugaland og Karmøy Distriktspsykiatriske Senter (DPS) BUP Tidlig IntervensjonsTilbud

2 Rask utredning og kartlegging av behandlingsbehov ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse Undervisning / Opplysnings- veiledning telefon

3

4 Tidlig Intervensjons Tilbud (TIT/DPS) Undervisning og holdningskapende arbeid blant ungdom i 1. klasse vgs. (VIP) Informere om tjenester i kommuner og om psykisk helsevern. Utrede og diagnostisere ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Initiere behandling.

5 •VIP er et opplæringsprogram for VG1 som forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom skole og helsepersonell. •Fagfolk kommer på skolebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene. • VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom. Undervisningsopplegget tilbys alle elever på Vg1 (1.trinn) i den videregående skole.

6 •Elevene får økt komunikativ kompetanse som gjør de i stand til å søke hjelp når de trenger det. •Elevene lærer å være en god venn for en som sliter. •Elevene får økt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

7 VIP 2007/2008 •VIP programmet gjennomført i 44 klasser/grupper. •970 elever VG1har fått undervisning i psykisk helse. Utførte vurderingssamtaler: ca. 110 stk. Hovedsakelig elever i videregående skole, alder 17 – 25 år. 5 personer har fått schizofrenidiagnose. Noen har blitt innlagt i post og fått andre diagnoser. Flerfamiliegrupper for unge schizofrene

8 VIP – dobbelttime med helsepersonell: •Film på 6 minutter, laget av ungdom ved Randaberg VGS. •Samtale om følelser og vennskap. •Om hva ordet ”psykisk” betyr •Hva hjelper når vi er triste og hvor får vi hjelp.

9 Psykisk helsevern i Helse Fonna har informasjonstelefon, der alle som har spørsmål ang. psykisk helse kan ringe. Informasjonstelefonen har nummer 52 73 42 00 og er åpen hverdager 13.00-15.00. Mail med spørsmål til psykinfo@helse-fonna.no.

10 Opplysningstelefonen: Målsetting: Informere og orientere om hvilke hjelpeinstanser som finnes i kommunene og i spesialisthelsetjenesten ang spørsmål om psykisk helse  Bemannet av spesialister fra BUP og DPS  Betjenes hverdager fra kl. 13.00-15.00  God tilgjengelighet, også via e-post addresse  Kanaliseringsfunksjon – hva gir grunn til bekymring/ hvor og hvordan kan en få hjelp

11 Antall mail: Fra oppstart 07 09 2007 til 01 06 2008: 9stk Telefon: Fra oppstart til 01 06 2008: 89 telefoner totalt September 2007: 12 Oktober 2007: 14 November 2007: 7 Desember 2007: 8 Januar 2008: 9 Februar 2008: 13 Mars 2008: 11 April 2008: 10 Mai 2008: 2 Juni 2008: 3 Opplysningstelefonen omfatter 16 kommuner. OPPSUMMERING TELEFON OG MAIL, voksen

12 Rask utredning ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse •Målsetting: Ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse skal vedkommende raskt få en vurdering og diagnose, slik at en kan starte opp med beste behandling. •TIT kan fange opp personer med mistanke om psykisk sykdom, slik at han/hun raskt får den rette behandling. •TIT/DPS har fokus på voksne fra 1.VG •TIT/BUP har fokus på veiledning og barn av ”psyk./rus”

13 TAKK FOR OPPMERSOMHETEN PSYKIATRISK SYKEPLEIERE KORNELIE ROSSEBØ SÆTRE ANNA ROSENBERG WAAGE


Laste ned ppt "Haugaland og Karmøy Distriktspsykiatriske Senter (DPS) BUP Tidlig IntervensjonsTilbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google