Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestmo Behandlingssenter Rusakutt – For hvem og hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestmo Behandlingssenter Rusakutt – For hvem og hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestmo Behandlingssenter Rusakutt – For hvem og hvordan?

2 Avgiftningsavdelingen
10 plasser hvorav 3 akuttplasser. Frivillige innlagte og tvangsinnlagte, §6.2+§6.2A. Alkohol-, tabelett- og narkotika-avhengige. Rusfrihet, stabilisering, nedtrapping og LAR Rus og psykiske lidelser (dobbeldiagnose) Store utfordringer for Fagkonsulentene.

3 Rusakutte vurderingskriterier:
Når rusmiddelinntaket: Medfører akutt fare for liv og helse. Gjelder pasient som er gravid. Endres med fare for alvorlig abstinensutvikling. Er en del av, kan føre til fare for eget eller andres liv. Vil føre til alvorlig relasjonsbrudd eller funksjonstap. Truer påbegynt behandlingsforløp og andre strategier er uttømt.

4 Rusakutte vurderingskriterier:
Hastegrad vurderes etter: Alvorlighetsgrad Kompliserende omstendigheter Kommunale tiltak Kost – nytte

5 Rusakutte henvendelser kan komme fra:
Fastlege eller legevakt Kommunal sosialtjeneste /NAV Spesialistehelsetjeneste Ikke AMK eller politi

6 Rusakutte Henvendelser medfører:
Akutt vurdering i løpet av 24 timer Dagtid av tverrfaglig team Kveld/natt/helg av vakthavende lege Poliklinisk vurderingssamtale Innleggelse Poliklinisk oppfølging Rusakutt innleggelse

7 Rusakutt innleggelse:
Stabilisering inntil 72 timer ??? Tverrfaglig vurdering for videre forløp. Ytterligere stabilisering / kartlegging Utskrivning Timeavtale NAV Videre kommunal oppfølging Henvisning/timeavtale Rusteam / Poliklinisk avd Utredning og motivasjon

8 UTFORDRINGER Legevaktsordning Forsvarlighet
Tilstrekkelig med leger – tilgjengelighet i vaktordning Forsvarlig innskrivning-Hva er det ? Forsvarlighet 72 timer – abstinensutvikling Forsvarlig utskrivning- hva er det? Likhet i akutt-tilbudet lokalt, regionalt og på landsplan. Akutt henvisningsområder. Hvorfra henvises det til Lade vs Vestmo Samhandlingsavtaler med samarbeidende i spes. helsetjenesten Rusteam/Ruspoliklinikk/psykiatrisk poliklinikk


Laste ned ppt "Vestmo Behandlingssenter Rusakutt – For hvem og hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google