Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i samhandlingsreformens tid Klinikkdirektør Bærum sykehus Jardar Hals 13. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i samhandlingsreformens tid Klinikkdirektør Bærum sykehus Jardar Hals 13. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i samhandlingsreformens tid Klinikkdirektør Bærum sykehus Jardar Hals 13. september 2012

2 Samhandlingsreformen Sikre bærekraft og kvalitet

3 Samhandlingsreformen en retningsreform med tre hovedelementer Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester

4 Helse- og omsorgsdepartementet Aktuelle tiltak; Bedre folkehelse og et bedre helsevesen 31.05.20124 Sykehus; dempe veksten, riktigere bruk Raskere og riktigere utskriving Alternativ til henvisning/ innleggelse Planlagte pasientforløp Helsefremmende og forebyggende arbeid

5 Helse- og omsorgsdepartementet Økt kommunalt ansvar; ny arbeidsdeling Overta 10% av dagens døgntilbud på sykehus Overta 10% av polikliniske kontroller på sykehus Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

6 Helse- og omsorgsdepartementet Hva betyr dette? Penger blir flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene - uk pasienter - fra 2016 kommunale ø-hjelps plasser Vi skal reduserer aktivitetsnivået Vi skal jobbe annerledes Hvilke pasienter får et bedre eller like god behandling ”der ute”?

7

8

9

10 Lovverket inneholder detaljerte krav til avtaler mellom kommune og helseforetak. Avtalene fokuserer på prosess og samarbeidsform og forplikter oss til oppfølging: Sentralt og lokalt Lokal forankring i lokalt samarbeidsutvalg

11 AvtaleGodkjent i OSU 1Overordnet samarbeidsavtale2011 2Lokal samarbeidsavtale2011 3Henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk helsevern 2011 4Henvisning, behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester 2011 5Samarbeid om beredskap og følgetjeneste for gravide 2011 (gjelder 8 kommuner) 6Planer for den akuttmedisinske tjeneste Januar 2012 7BeredskapsplanerJanuar 2012

12 AvtaleGodkjent i OSU 8Døgnopphold for ø-hjelp i kommuneneMars 2012 9Gjensidig kunnskapsoverføringJuni 2012 10Forskning, utdanning, praksis og læretid Juni 2012 11Svangerskaps -, fødsels -, og barselsomsorgen Juni 2012 12Samarbeid om IKT-tjenesterJuni 2012 13Forebyggende arbeidJuni 2012 14Lokalt tvisteløsningsutvalgJuni 2012

13 Eks på forpliktelser: avtalen om gjensidig kunnskapsoverføring: 9 Gjensidig kunnskapsoverføring 6.6 Implementering av avtalen  Kartlegging av eksisterende aktivitet  Felles forpliktende planer 6. Avtalt samarbeid 6.1 Faglige nettverk 6.2 Ambulant virksomhetAmbulant tjeneste kan være spesialister som reiser ut i kommunen, representanter fra kommunene som kommer til sykehus, eller tverrfaglige og tverretatlige team som møter pasienten i eget hjem. Partene forplikter seg til å legge til rette for ambulant virksomhet der dette innebærer god pasientbehandling og hensiktsmessig ressursbruk. 6.3 Hospitering Partene forplikter seg til å legge til rette for gjensidig hospitering Lokale avtaler med kommunene 6.4 PraksiskonsulentordningenFagutvikling og gjensidig kompetanseutvikling 6.5 Veiledning Systematisk veiledning

14 For å klare dette må vi: Møtes for å sikre at vi har felles mål Prioritere (vi kan ikke gjøre alt på en gang) Skape forståelse for ”den andres” rammebetingelser både når det gjelder økonomi, styringssystem og kultur Dette er et ledelsesansvar Muligheter og utfordringer


Laste ned ppt "Ledelse i samhandlingsreformens tid Klinikkdirektør Bærum sykehus Jardar Hals 13. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google