Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligbrua og værestedet Stovner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligbrua og værestedet Stovner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligbrua og værestedet Stovner

2 Overordnet forankring
Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker Gjenspeiles i: Boligsosial handlingsplan, rusmiddelpolitisk handlingsplan og handlingsplan innen psykisk helsevern

3 Prosjekt Boligbrua Formål: Bo i egen bolig
Oppstart 1. november 2010, 2 ansatte 3 ansatte fra 01.januar 2012 Daglig oppfølging

4 Målgruppe Mennesker med rusproblemer som samtidig har et alvorlig eller mindre alvorlig psykisk problem (ROP) Kommer fra: Fengsel, avbrutt institusjonsopphold, rehab./lavterskel LAR-brukere Behov for koordinerte tjenester og kontakt med spesialisthelsetjenesten

5 Prosjektmøte rus og bolig

6 ”Værestedet” i leilighet 110
For beboerne Møteplass Aktiviteter Økt besøk (25-30 beboere i uka) Kom og møt nye venner

7 Arrangementer Fast åpningstid Julebord Åpningsfest Sommerfest Fotokurs
Klart vi kan! Møter Turer Spanskkurs

8 Stovner Senter 16 Kaffe Tillit Tilgjengelighet Trygghet Leilighet 110
Varmmat Stovner senter 14 Brukerteam Fest Kurs Respekt Kriseplan Samvær Alltid ansatte tilstede Kaldmat Raushet IP

9 Samarbeid NAV – Kommune og stat Boligenheten Psykisk helse Fastlege
Spesialisthelsetjenesten MAR Oslo Behandlingsinstitusjoner Velferdsetaten

10 Tett individuell oppfølging
Brukerens egne ressurser i fokus (MI) Kartlegging helse og sosiale forhold Koordinere kontakt med lege/kommunale tjenester Henvisning til spesialisthelsetjenesten IP – Kriseplan Søknader NAV – Stat Økonomi – Gjeldsproblematikk - Forvaltning Medisiner Aktiviteter Ernæring Sosialisering - Reaksjoner på negativ adferd Nettverksbygging

11 Utfordringer Tilstrekkelig tilstedeværelse – ”kloke” vektere på kveldstid/helger ved krise Språk – Relasjoner Samhandling og koordinering av tjenester med spesialisthelsetjeneste Manglende kartlegging av psykisk helse Manglende aktivitet Fleksible tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjenesten Bo-kompetanse – Hygiene, rusinntak, ernæring og besøk av rusvenner Tjenesteapparatets holdninger til rusinntak og skadereduksjon Marginale bomiljø Framtidig boligtilbud


Laste ned ppt "Boligbrua og værestedet Stovner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google