Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligbrua og værestedet Stovner. Overordnet forankring  Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker  Gjenspeiles i: Boligsosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligbrua og værestedet Stovner. Overordnet forankring  Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker  Gjenspeiles i: Boligsosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligbrua og værestedet Stovner

2 Overordnet forankring  Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker  Gjenspeiles i: Boligsosial handlingsplan, rusmiddelpolitisk handlingsplan og handlingsplan innen psykisk helsevern

3 Prosjekt Boligbrua  Formål: Bo i egen bolig  Oppstart 1. november 2010, 2 ansatte  3 ansatte fra 01.januar 2012  Daglig oppfølging

4 Målgruppe  Mennesker med rusproblemer som samtidig har et alvorlig eller mindre alvorlig psykisk problem (ROP)  Kommer fra: Fengsel, avbrutt institusjonsopphold, rehab./lavterskel  LAR-brukere  Behov for koordinerte tjenester og kontakt med spesialisthelsetjenesten

5 Prosjektmøte rus og bolig Seksjonsleder Oppfølging II Boligkonsulenter Psykiatrisk sykepleier Konsulenter ROP Konsulent Lar-aktivitet Representant fra Velferdsalliansen og brukerrepresentant Booppfølgings konsulent

6 ”Værestedet” i leilighet 110  For beboerne  Møteplass  Aktiviteter  Økt besøk (25-30 beboere i uka) Kom og møt nye venner

7 Arrangementer  Fast åpningstid  Julebord  Åpningsfest  Sommerfest  Fotokurs  Klart vi kan!  Møter  Turer  Spanskkurs

8 Værestedet Lar-aktivitetROPBooppfølgereBoligbrua Leilighet 110 Brukerteam Kriseplan Alltid ansatte tilstede Kaffe Varmmat Kaldmat Stovner senter 14 Stovner Senter 16 Fest IP Kurs Samvær Tillit Trygghet Respekt Tilgjengelighet Raushet

9 Samarbeid  NAV – Kommune og stat  Boligenheten  Psykisk helse  Fastlege  Spesialisthelsetjenesten  MAR Oslo  Behandlingsinstitusjoner  Velferdsetaten

10 Tett individuell oppfølging  Brukerens egne ressurser i fokus (MI)  Kartlegging helse og sosiale forhold  Koordinere kontakt med lege/kommunale tjenester  Henvisning til spesialisthelsetjenesten  IP – Kriseplan  Søknader NAV – Stat  Økonomi – Gjeldsproblematikk - Forvaltning  Medisiner  Aktiviteter  Ernæring  Sosialisering - Reaksjoner på negativ adferd  Nettverksbygging

11 Utfordringer  Tilstrekkelig tilstedeværelse – ”kloke” vektere på kveldstid/helger ved krise  Språk – Relasjoner  Samhandling og koordinering av tjenester med spesialisthelsetjeneste  Manglende kartlegging av psykisk helse  Manglende aktivitet  Fleksible tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjenesten  Bo-kompetanse – Hygiene, rusinntak, ernæring og besøk av rusvenner  Tjenesteapparatets holdninger til rusinntak og skadereduksjon  Marginale bomiljø  Framtidig boligtilbud


Laste ned ppt "Boligbrua og værestedet Stovner. Overordnet forankring  Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker  Gjenspeiles i: Boligsosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google