Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REDNINGSTJENESTEN Politioverbetjent Eirik Rosø Beredskapsplanlegger / prosjektleder SAMPOL Søndre Buskerud politidistrikt Tlf. 32 80 57 51 / 99 28 66 98.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REDNINGSTJENESTEN Politioverbetjent Eirik Rosø Beredskapsplanlegger / prosjektleder SAMPOL Søndre Buskerud politidistrikt Tlf. 32 80 57 51 / 99 28 66 98."— Utskrift av presentasjonen:

1 REDNINGSTJENESTEN Politioverbetjent Eirik Rosø Beredskapsplanlegger / prosjektleder SAMPOL Søndre Buskerud politidistrikt Tlf. 32 80 57 51 / 99 28 66 98 E-mail: eirik.roso@politiet.no

2 Hva er redningstjeneste?  Med redningstjeneste forstår vi den offentlige organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død og skader som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak (mao. mennesker i akutt nød).  Berging av miljø, materielle verdier og produksjon hører ikke inn under den offentlige redningstjenestens plikter.

3 Norges redningsorganisasjon  Redningstjenesten koordineres administrativt av Justis- og politidepartementet og omfatter land-, sjø og flyredningstjeneste. Den utøves som et samvirke mellom offentlige og private institusjoner under ledelse av 2 hovedredningssentraler, underordnede lokale redningssentraler og underordnede flyredningssentraler.  Hovedredningssentraler: HRS-S (Stavanger) og HRS-N (Bodø).  Grense 65. Nordlige breddegrad.  Lokale redningssentraler (LRS): 27 (politidistrikt) + Sysselmannen på Svalbard.

4 Norges redningsorganisasjon forts.

5  Sivilt ledet  Ikke et politiorgan  Samvirkeprinsippet  Tilgjengelighet på ressurser  Har alle fullmakter  Bilaterale avtaler  Internasjonale forpliktelser (IMO, ICAO m.fl)

6

7 SAR - ressurser  Offentlige ressurser  330 skv.  Politi  Forsvaret  Kystvakt  Brannvesen (RITS)  Helsevesenet – AMK  Sivilforsvaret  Kystverket (Trafikksentraler/Los)  Meteorologi  Lufttrafikktjenesten (Avinor)  Jernbaneverket  Havnevesenet  Utenlandsk bistand  Frivillige organisasjoner (FORF)  Redningsskøyter/korps  Norges Røde Kors hjelpekorps  Norsk folkehjelp  Speidere (Rovernes beredskapsgruppe)  NAK (Norsk Aeroklubb)  NRRL (Norsk Radio Relæ Liga)  Alpine fjellredningsgrupper  Andre  Private selskaper  Fly/helikopterselskaper  Rederier/Fiske-Handelsfartøyer  Operatørselskaper  Telenor  Andre

8 Prinsippene i redningstjenesten  SAMVIRKE Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom de som har egnede ressurser til redningsinnsats.  KOORDINERING Gjennom HRS eller LRS.  Flyredning (HRS evt. LTT)  Sjøredning (HRS)  Landredning (nesten alltid LRS)  INTEGRERING Redningstjenesten omfatter alle redningsaksjoner uavhengig hvor de har skjedd (sjø, land og flyredning).

9 SAMVIRKE Forsvaret Helsevesen Politi Brannvesen SivilforsvaretFrivillige org. Kommune Andre berørte

10 Flere prinsipper  ANSVARSPRINSIPPET Den som har ansvaret i normalsituasjonene har også ansvaret i kriser.  NÆRHETSPRINSIPPET Kriser skal håndteres på laves mulig nivå.  LIKHETSPRINSIPPET Linjestrukturen (kommandoforholdene) er lik i normalsituasjoner og kriser.

11 LRS – lokal redningssentral (politiet)

12 Den kollektive redningsledelsen  Sammensetningen er stedsavhengig  Består ”normalt” av:  Politimesteren (leder)  Brannvesenet (brannsjefen)  Helsevesenet (fylkeslegen)  Havnevesenet (havnedirektøren)  Kystverket (losoldermannen)  Avinor (sjefflygeleder)  Forsvaret (sjef lokalt HV-distrikt)  Sivilforsvaret (distriktsleder)  Telenor  FORF  Kirken (LRS-prest)

13 ØKONOMI  Ettersom dugnadsånden ligger i bunn for all redningstjeneste, bærer alle offentlige etater og organisasjoner sine egne utgifter.  Andre sivile og frivillige som bistår får dekket sine utgifter etter fastsatte satser. Frivillige organisasjoner får også årlig tilskudd fra det offentlige.  Rekvirenten må være LRS eller HRS.

14 Statistikk  HRS-S (2006/2007/2008)  Totalt antall hendelser: 3744 / 3995 4342  Sjø: 1766 / 2060 2170  Land: 1249 / 1164 / 1286  Luft: 123 / 96 / 110  Ambulanse: 314 / 349 / 451  Diverse: 294 / 326 / 323

15 Referanser  Politiets beredskapssystem del 1 (PBS1)  Politilovens § 27  Kgl. Res. 4. Juli 1980 – Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge  NOU 2001:31 – Når ulykken er ute  NOU 2000:24 – Et sårbart samfunn  St.melding nr. 17 (2001/2002) – Samfunnssikkerhet  St.melding nr. 37 (2004/2005) – Sentral Krisehåndtering  www.hovedredningssentralen.no  www.politiet.no


Laste ned ppt "REDNINGSTJENESTEN Politioverbetjent Eirik Rosø Beredskapsplanlegger / prosjektleder SAMPOL Søndre Buskerud politidistrikt Tlf. 32 80 57 51 / 99 28 66 98."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google