Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trond Ola Halsli - FORF. NAKs Flytjeneste Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag: • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trond Ola Halsli - FORF. NAKs Flytjeneste Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag: • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trond Ola Halsli - FORF

2

3

4

5

6

7 NAKs Flytjeneste Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag: • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere. • Assistanse ved slokking av skogbranner. • Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet. • Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet. • Flyging av repeater • for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken. • Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver. (Dokumentasjon) • Transport av nøkkelpersonell, redningshunder og vitalt utstyr. • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

8 NAK Beredskap 24/7/365 Begrensninger • Sikt: 5 km i søksområder • Høyde: 150 meter over terreng • Vind: 20-30 knop • 15 Nm fra land • Drivstoff for opptil 5 timer Lokasjoner i Sør-Trøndelag • Røros • Værnes • Ørland • Tynset (Den rimeligste flyresursen)

9

10 Norske Alpine Redningsgruppe • Redning i områder hvor det ikke er mulig å komme til med helikopter • Assistere helikoptermannskap under redningsaksjoner i utsatt terreng • Kan også assistere med sikringsarbeid ved for eksempel elveredning, selv om vi ikke har kompetanse på arbeidet i elva. Begrensninger • Ingen vaktordning • Det kan være vanskelig å mobilisere nok folk i en gitt situasjon, men supplerer med folk fra en av de andre gruppene ved behov.

11 Norske Alpine Redningsgruppe • Romsdal • Sunnmøre • Ørsta • Ålesund • Sykkulven • Nord-Gudbrandsdal • Lom • Dombås • (Oppdal)

12

13 Norske Redningshunder, Trøndelag • Oppdal lag • Sunndal og omegn lag • Trondheim lag • Værnesregionen lag • Innherred lag

14 Norske Redningshunder. Trøndelag • Ettersøk (14) • Lavine (12) • Ruin (6)

15

16 Norsk Folkehjelp Sanitet, Trøndelag • Stjørdal (10) • Meråker (15) • Tydal (15) • Trondheim (10)

17

18 Norsk Grotteforbund

19 Bidragsområder: • Søke opp savnede • Få oversikt over skadde/syke og yte nødvendig førstehjelp • Få pasienten(e) ut av grotten på en sikker måte • Tilpasset båremateriell • Sambandsutstyr som fungerer gjennom fjell Landsdekkende organisasjon uten lokallag • Tidlig varsling er viktig. • Utstyr er lagret hos 330 i Bodø

20

21 NRRL - Trondheimsgruppen Samband under alle forhold • Kan opprette samband både HF, VHF og UHF over alle fleste strekninger • Samband i fjellregioner der ander etater/mobilselskaper ikke har dekning. • Direkte samband på HF til Hovedredningssentralene (Sola og Bodø). Kan også montere opp stasjon på lokal LRS. • Bistå andre FORF aktører med ekspertise. • Samarbeid med andre FORF aktører om blant annet APRS. Har flere installasjoner som lett kan endre frekvens til blant annet Røde Kors sin APRS frekvens.

22 NRRL - Trondheimsgruppen Repeatere/APRS • 3 (5) • Ruten, Brinken, Vassfjellet • Liaåsen og Brinken Sambandskasser

23

24 Redningsselskapet i Trøndelag • Blanding av ansatte og frivillige • RS «Sundt Flyer» (Fillan) • RS «UNI» (Trondheim) (20-30 min) • RS «UNI Femunden» (Femunden) (30 min) • RS «UNI Røros» (Røros på bilhenger) (30 min + kjøring) • Moderne og raske båter med alt nødvendig utstyr til Søk og Rednings på sjøen. • Hovedressursen for HRS for sjørelaterte aksjoner

25 Redningsselskapet i Trøndelag • Akuttbag (hjertestarter, O2), brannkanoner (skum), IR kamera • Regulert kompetansekrav via internasjonale forskrifter • Høyt motiverte mannskaper med solid utdannelse og kursing. • Har egen Sjøredningsskole ved JKØ Stavern.

26 Redningsselskapet i Trøndelag

27

28 Rovernes beredskapsgrupper - Trøndelag • Lite aktivitet akkurat nå.

29

30 Røde Kors Hjelpekorps i Sør-Trøndelag • 400 medlemmer fordelt på 17 hjelpekorps • Førstehjelp • Samband • Søk og redning • Videregående-/spesialistutdanning • Søkskred • Elveredning •..

31 Røde Kors i Sør-Trøndelag • Bistå under evakuering • Bistå ved opprettelse og drift av EPS • Mannskaper med kompetanse innen (enkel) førstehjelp og psykososial førstehjelp • Fleksibilitet, løser tildelte oppgaver selvstendig • Bidra med personell i stab hos politiet • Leder egne mannskap (og ev. andre organiserte frivillige)

32

33 FORF har mannskaper som …. • er trent på det det de blir satt til å gjøre • kjenner sine begrensninger • disponerer tilpasset utstyr som passer for formålet • kommer med et komplett kommandoapparat • er vant til kommandolinjer (lett å styre) • har lokalkunnskap • uavhengig av vær • har store resurser • svært motiverte mannskaper

34 Begrensninger • Mannskapene er frivillige, noen kan ha utfordringer med å stille på dagtid, spesielt på kort varsel • Det kan ta noe tid fra alarmering til mannskap er tilgjengelig (fra 20- 30 min og oppover) • Flere av våre frivillige er helsepersonell og kan bli kommandert på jobb ved store katastrofer

35 Hva motiverer oss? •Samfunnsnyttig tjeneste •Egenutvikling, bygge kompetanse •Spenning. Liker å være der det skjer •Sosialt •Utfordringer •Vær/uvær •Å bli brukt!

36 Forventninger til Politiet • Tidlig varsling ved mulige aksjoner • At det er enkelt å komme i kontakt med politiet (tilgjengelighet) • Informasjonen vi får er enhetlig (ikke motstridende) • Tydelige oppgaver og rolleavklaring • Kunnskap om FORF medlemmenes kompetanse og kapasitet • Tidlig inn i planleggingen av øvelser • Bli invitert til relevante fora – Delta i relevante fora • Politiet må være hovedbidragsyter til samarbeidet • Kommunikasjon – ofte et problemområde

37 Innspill til Statsråden • Nødetatene må få samhandling med de frivillige i årsplanene sine. • Eks. forpliktet til å ha x antall møter med de frivillige. Få det inn i avtalene til det enkelte politidistrikt • Møtes oftere, også møter direkte med den enkelte organisasjon. Ikke bare FORF • Rådgivere overfor LRS. • Lokal forankring • Sambandsutfordringer • Nødsamband. Lokal samkjøring. Sette av nok tid til å teste/sjekke. • Finansiering • Frikjøp av representanter ved aksjoner/organisasjonsarbeid • Vi føler en bedre driv fra Politiet i Sør-Trøndelag nå enn tidligere.

38 FORF • FORF: http://www.forf.no - Lokalt: http://forf.tsrk.orghttp://www.forf.nohttp://forf.tsrk.org • NAK: http://www.flytjenesten.net/http://www.flytjenesten.net/ • RKH: http://www.rodekors.no/vart-arbeid/hjelpekorps/http://www.rodekors.no/vart-arbeid/hjelpekorps/ • NFH: http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Redningstjeneste-og- foerstehjelphttp://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Redningstjeneste-og- foerstehjelp • NRH: http://www.norske-redningshunder.no/http://www.norske-redningshunder.no/ • RS: http://www.tsrk.orghttp://www.tsrk.org • NGF: http://www.speleo.no/http://www.speleo.no/ • NAR: http://www.alpinredning.no/http://www.alpinredning.no/ • RBG: http://www.rbg.scout.no/http://www.rbg.scout.no/

39

40


Laste ned ppt "Trond Ola Halsli - FORF. NAKs Flytjeneste Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag: • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google