Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene 1

2 2 Nasjonalt samarbeid: Søk og redning ved storulykker til havs i Nordområdene • Er vi beredt for den økte aktivitetsutviklingen? • Hvordan dimensjonerer vi et SAR- beredskap for Nordområdene? • Er vi i stand til å samkjøre tilgjengelige ressurser? • Søk og redning er avhengig av dugnadsånd – alle må bidra etter evne. • SARiNOR er basert på samme ånd – alle skal bidra etter evne og behov

3 3  Oppstart Q4 2013  Varighet 3 år  BudsjettNOK 20 mill.  Finansiering50 % offentlig 50 % privat  Deltakere:  Rederier  Olje og gass-selskaper  Fiskeri  Forskningsinstitutter  Kompetansebedrifter  Myndighetsorganer

4 Pressemelding fra Utenriksdepartementet 22.20.2013 "Styrket samarbeid om søk og redning i nordområdene Utenriksdepartementet har inngått en avtale med Maritimt Forum Nord SA om inntil åtte millioner kroner til tiltak som styrker effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner i nordområdene. - Som arktisk kyststat med råderett over store havområder har Norge et stort ansvar for å styrke maritim sikkerhet og beredskap i nordområdene. En sterk søk- og redningstjeneste er en forutsetning for å kunne møte den forventede økningen i maritim aktivitet i nord på en forsvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende. Midlene, som kommer fra tilskuddsordningen Barents 2020, skal blant annet brukes til å skape en samarbeidsarena for private og offentlige aktører innen søk og redning for å bidra til en felles situasjonsforståelse. I tillegg skal det utarbeides et veikart med konkrete forslag til tekniske og organisatoriske forbedringer i ulike faser av en søk- og redningsaksjon til havs. - Det er positivt at Maritimt Forum Nord, i samarbeid med andre sentrale aktører, vil arbeide systematisk for å redusere risikoen for ulykker og styrke næringens redningskapasitet. Dette ønsker regjeringen å bidra til, sier utenriksministeren. 80 prosent av Norges havområder ligger i Arktis, og i dag går om lag 90 prosent av den arktiske skipstrafikken gjennom norske farvann. Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen mellom Arktisk råds medlemsland, er Norges ansvar for søk og redning utvidet helt opp mot polpunktet. Dette prosjektet vil søke å benytte den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter og sikre at Norge fremstår som ledende innen sikkerhet og beredskap i nordområdene."

5 Finansielle bidragsytere + flere Offentlig Privat

6 Sentrale samarbeidspartnere

7 Hovedprosjektets byggeklosser

8 Arktisk SAR-avtale • Avtalen om søk og redning i Arktis – signert under ministermøtet i Arktisk Råd i Nuuk i mai 2011. • Norge, Danmark (Grønland) og Russland har blitt enige om en mer formålstjenlig inndeling av SAR- regioner −Norges SAR-region er utvidet slik at Norge tar ansvar nord for Svalbard opp mot polpunktet, samt at grensen mot Russland er trukket noe lengre øst −Dette gir en naturlig avgrensning av statens ansvar og reflekterer de faktiske realiteter i forhold til redningskapasitet

9 Ca. 80% av skipstrafikken i Nordområdene går i norsk sone Store ulykker vil skje Er vi beredt? 330 Skvadronen http://www.youtube.com/w atch?v=lhTUwN80U8s AIS-data 2010-2012 1 prikk = 1 skip/døgn UTFORDRINGEN

10 Regjeringens redningsambisjon • Kunne startes unnsetning av 20 nødstedte på hvert punkt 150 Nm rett ut av grunnlinjen innen to timer • I tillegg skal to nødstedte kunne unnsettes helt ut mot ytterkanten av Norges redningsansvarsområde. • Det forutsettes at de nødstedte skal kunne returneres til et trygt sted på land

11 Side 100-101 "Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve redningstjeneste i eget og tilstøtende redningsansvarsområder gjennom å opprettholde og forbedre vår evne til effektiv søk og redning". "Det påligger (...) den enkelte næringsutøver og deres bransjeorganisasjoner systematisk å arbeide for å redusere risikoen for ulykker og for selv å kunne håndtere kriser i større utstrekning enn det som er nødvendig i andre farvann." "Regjeringen ønsker å bidra til åpenhet om utfordringer, utvikling av kunnskap og erfaringsoverføring." Nordområdemeldingen

12 Prosjekteier Maritimt Forum Nord Prosjekteier Maritimt Forum Nord Organisasjonsstruktur Arbeidspakke 1 Arbeidspakke 2 Arbeidspakke n… Styringskommite Finansielle bidragsytere Maritimt Forum Nord Hovedredningssentralen Maritim21 Styringskommite Finansielle bidragsytere Maritimt Forum Nord Hovedredningssentralen Maritim21 Prosjektleder Arne O. Holm, Nordområdesenteret Prosjektleder Arne O. Holm, Nordområdesenteret Referansegruppe Kvalitetssikring og rådgivning Referansegruppe Kvalitetssikring og rådgivning Delprosjekter Arbeidspakke 3

13 Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene 13


Laste ned ppt "Visjon: Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google