Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Øvelse Frøya” Evaluering Karl Kristian Hjelseth Tidligere leder IUA, Trondheim brann og redningstjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Øvelse Frøya” Evaluering Karl Kristian Hjelseth Tidligere leder IUA, Trondheim brann og redningstjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Øvelse Frøya” Evaluering Karl Kristian Hjelseth Tidligere leder IUA, Trondheim brann og redningstjeneste

2 IUA SØR-TRØNDELAG BESTÅR AV • 29 kommuner hvorav: - 25 i Sør- Trøndelag - 4 i Nord- Trøndelag - Industri - Offentlige etater

3 Øvelse Frøya 1–6 sept. 2006

4 Forberedelser • Forberedelsen startet ca. 1 ½ år før øvelsen • Tabletop øvelse med NOFO som avdekket mangler: • Beredskapsplan manglet navn på hvilke personer som skulle kalles inn ved etablering av stab! • Det ble videre stilt sp.mål om Politiets stabsrom kunne benyttes til en langvarig aksjon

5 Video Øvelse Frøya

6 Operativ drift • Operativ ledelse av IUA = ulik praksis  Havnesjef, Brannsjef, Politimesteren IUA Sør-Trøndelag ledes av Politimesteren •På nivå 3 hendelser blir deler av Beredskapsrådet innkalt inn til Politimesteren for rådslagning om omfang, og hvordan aksjonen evt. skal utvides. •Brannsjefen overtar operativ ledelse når den livreddende fasen er over

7 BEREDSKAPSRÅDET (15 medl.) • Politimesteren i Sør- Trøndelag * • Politimesteren i Nord- Trøndelag • Brann og redningssjefen i Trondheim * • Brann og redningssjefen i Ørland * • Havnesjefen i Trondheimsfjorden interkommunale havnevesen * • Fiskeridirektorat Region Trøndelag * • Fellesrepresentant fra industrien/oljeselskapene * • Fylkesmannen (Miljøavdelingen) * • Sør-Trøndelag Sivilforsvarskrets * • 6 Brannsjefer fra medlemskommunene som har en funksjonstid på 2 år og som rullerer • ( Daglig leder IUA) *

8 Etablering av Stab som prøveprosjekt • Som vertskommune etablerer Trondheim stab. • Prinsippet er at personell som til daglig jobber med ressurs, logistikk og beredskap plukkes ut til stabsarbeid. • De fleste kommer fra brannvesenet med tillegg fra Fylkesmannen, Politiet og Sivilforsvaret. • Alle har gått på Aksjonsleder kurs • Brann og redningssjefen i Trondheim fikk i oppgave å utvikle stabsfunksjonen

9 ETABLERING AV IUA STAB • Vi har kjøpt eget IT utstyr for opprettelse av Stabsrom • Pcèr, prosjektører, skrivere med mer. • IUA har lagt opp til mest mulig trådløs forbindelse

10 SKL KO ute i felt • Tilbud om bistand som ass. SKL fra vertskommune • Planlegging av aksjon • Kommunikasjons utstyr i felt • Bestilling av ressurser

11 Feltarbeid • Mannskaper fra brannvesen på Hitra og Frøya mobliseres • Sivilforsvarets Fig. Gr. mobliseres • Kystverkets personell • Forsvaret • Til sammen 60 personer forflyttes ut til Bogøyvær

12 Skadestedsleder orienterer • Mannskapene ble delt inn i lag • Nødvendig opplæring ble gitt

13 Strandsanering • Opptak av ”Olje” med egnet utstyr

14 Strandsanering • Ulike strandtyper krever ulike metoder for opptak • Bruk av barkspreder • Utlegg av presening på sandstrand mm

15 Leie inn båter som passer til formålet • Trålbåter/ fiske skøyter • Brønnbåter i fra fiskeoppdrett • Sjøheimevernet

16 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "”Øvelse Frøya” Evaluering Karl Kristian Hjelseth Tidligere leder IUA, Trondheim brann og redningstjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google