Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordredkonferansen 2012 Erfaringer 22.07.2011 Arne Kalstadstuen Seniorrådgiver, hjelpekorps Norges Røde Kors.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordredkonferansen 2012 Erfaringer 22.07.2011 Arne Kalstadstuen Seniorrådgiver, hjelpekorps Norges Røde Kors."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordredkonferansen 2012 Erfaringer 22.07.2011 Arne Kalstadstuen Seniorrådgiver, hjelpekorps Norges Røde Kors

2 I innsats 22.07 og dagene utover 418 frivillige i SAR rundt Utøya 40 – 60 frivillige bidro med psykososial støtte 26 frivillige i aktivitet i Oslo 550 frivillige på landsbasis (Åpne Hus) 60 – 70 ansatte involvert 37 båter 15 reserveambulanser 65 Røde Kors-hus åpnet for pårørende, berørte

3 Alle Røde Kors frivillige blir fulgt opp profesjonelt i minst ett år!

4 LÆRING ETTER 22. JULI Evaluering av Røde Kors innsats etter terrorangrepet Fra mandat til rapport  Landsstyret i Røde Kors vedtok mandat for evalueringen 20.9.2011: Innhente erfarings- og læringspunkter i forbindelse med Røde Kors’ innsats under og etter hendelsene i den hensikt å forbedre beredskapen, innsatsen og oppfølgingen ved ekstraordinære hendelser.  Over 100 respondenter intervjuet  Helsedirektoratet og Politidirektoratet framla sine rapporter i februar 2012 –gode tilbakemeldinger til Røde Kors  Evalueringsrapport fremlagt 20.4.2012

5 Røde Kors styrke i innsatsen ■Rask mobilisering ■En del av den samvirkende redningstjenesten ■Massiv utholdenhet ■Landsomfattende bredde og innsats ■Mangfold av aktiviteter og innsatsområder ■Over 1000 frivillige i aktivitet ■God ivaretakelse av frivillige og ansatte ■Profesjonelt mediearbeid

6 Utfordringer/Læringspunkter ■Fokus på organisasjonens rolle i redningstjenesten og ved katastrofer/kriser ■Videreutvikle en bredskap for hele Røde Kors med felles mål ■Bevissthet og opplæring i beredskap må styrkes ■Fokus på roller, ansvar og ledelsesnivåer i egen organisasjon ■Øvelser for både frivillige og ansatte må prioriteres høyt ■Oversikt, kontroll og ledelse av frivillige må bli bedre i deler av organisasjonen ■Bedre rutiner på rapportering, informasjonsflyt og loggføring ■Mediedekning på bekostning av andre aktører sin innsats (ubalanse)

7 Tiltak Helhetlig beredskap Administrative systemer og rutiner Opplæring og kvalitet ■Varsling, ressurser og beredskapsplaner ■Psykososiale omsorgsteam ■Alarmhoder og aksjonsledelse ■Systemer for krisehåndtering ■Disponering av personale ■Målstyring ■Psykososial førstehjelp ■Felles beredskap og holdninger ■Øvelser ■Uniformering

8 Tiltak fortsetter… Kommunikasjon og informasjonsarbeid Ivaretakelse av frivillige og ansatte Samarbeid og samvirke ■Mål ■Talspersoner og tilrettelegging ■Informasjonsdeling ■Lederes ivaretakelse av frivillige ■System for oppfølging ■Internasjonalt ■Nasjonalt ■Rolleavklaring ■Rammebetingelser for frivillige ■Kommunal beredskap

9 www.rodekors.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nordredkonferansen 2012 Erfaringer 22.07.2011 Arne Kalstadstuen Seniorrådgiver, hjelpekorps Norges Røde Kors."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google