Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa Avdelingsdirektør Ole Hafnor Justis- og politidepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa Avdelingsdirektør Ole Hafnor Justis- og politidepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa Avdelingsdirektør Ole Hafnor Justis- og politidepartementet

2 2

3 3 Nye lokaler for Hovedredningssentralen Nord-Norge •Åpnet juni 2006 •Nye moderne lokaler •Inkluderende byggeprosess •Samlokalisert med Kystradio

4 4 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Når hver fugl slår med vingene, skaper den et løft for fuglen bak seg. Ved å fly i en V-formasjon kan flokken fly 71% lenger enn om hver fugl flyr alene ……

5 5 Tilbakeføring av Telenor Maritim Radio til Staten? •5 bemannede kystradiostasjoner •2 samlokalisert med Hovedredningssentralene •Kystradio – kritisk samfunnsfunksjon •Tilbakeføring til Staten?

6 6 Prosessen med redningshelikopteranskaffelse •12 Sea King redningshelikoptre anskaffet på 70-tallet •Vedlikeholdskrevende •Nye krav til rekkevidde og kapasitet •Omfattende anskaffelsesprosess •Kvalitetssikringskonsept

7 7 Dagens rekkevidde for Sea King rednings- helikopter Radius med 1 nødstedt (200 Nm)

8 8 Utklipp fra VG, 21. november 2006: ”For femte uke på rad virker ikke helseradionettet i Karasjok” ”Sambandet er så gammelt at det er vanskelig å finne reparatører og reservedeler” Hvorfor nytt nødnett Behov for samband som er: • felles • robust • avlyttings- sikkert • moderne • bruker- vennlig

9 9 Nødnettet bygges i 2 trinn 40 000 radioer (10 000 i trinn 1) Radionettverk basert på TETRA: nærmere 2000 basestasjoner Kommunikasjonssentraler i nødetatene Helse: 23 (3) AMK 89 (21) akuttmottak 165 (22) legevaktsentraler Brann: 24 alarmsentraler (5 i trinn 1) Politi: 27 operasjonssentraler (6 i trinn 1) + særorgan Drift- og vedlikehold Trinn 1

10 10 Felles nødnummer og felles nødsentraler? •Norge har i dag tre nødnumre (110, 112 og 113) og til sammen 69 nødsentraler •Regjeringen tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi •Arbeidsgruppe utreder hvordan dette kan gjennomføres. Rapport 15. juni •Arbeidsgruppen har sett på og vurdert ordningene i alle de nordiske land

11 11 De frivillige organisasjoner i redningstjenesten •Meget viktig element i norsk redningstjeneste •”Dugnadsånd” •Flere store og små organisasjoner •20 000 medlemmer •Doblet økonomisk tilskudd i 2008 •Yrkesskadeforsikring •Refundert faktiske utgifter •What If

12 12 Nasjonalt redningsfaglig råd •Nytt råd som etableres 5. juni 2009 •Sentrale aktører innen redningstjeneste •Mandat – gi råd og veiledning •Oppgaver til rådet? •Styrke og utvikle samvirket mellom frivillige, offentlige og profesjonelle aktører

13 13 St.meld. om brannsikkerhet •Hovedinnhold i meldingen –Styrket satsing på forebygging –Bedre beredskap og håndteringsevne •Nye nasjonale mål –Færre omkomne i brann –Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier –Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner –Styrket beredskap og håndteringsevne –Mindre tap av materielle verdier Den grunnleggende målsettingen er en nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann

14 14 RITS – Redningsinnsats til sjøs Redningshelikopter Eksisterende RITS-brannvesen Nytt RITS-brannvesen Banak Bodø - Salten Florø Ørlandet Bergen Sola / Sør-Rogaland Larvik Oslo Rygge Tromsø Ålesund • Den primære brannberedskap – skipets eget ansvar • Lovpålagt bistandsplikt for alle landets brannvesen • Landbasert forsterkning – RITS • 4 brannvesen med RITS-beredskap Oslo, Larvik, Bergen og Salten • Utvidelse til Stavanger, Ålesund og Tromsø i 2009

15 15 NARRE – Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap •Pilotprosjekt i Hordaland •Nasjonalt ressursregister for redning og beredskapsressurser •Etablering og vedlikehold av data – eier av ressurser er ansvarlig •Positive erfaringer

16 16 Sivilforsvaret •Statlig forsterkningsressurs •I dag omfattende oppgaver •Endringer i styrkestruktur er besluttet •Behov for å anskaffe nytt materiell

17 17 Skogbrannen i Froland •Skogbrann i juni 2008 •Største i Norge i nyere tid •Arbeidsgruppe for å evaluere skogbrannberedskapen og håndtering •Anbefalinger høst 2008 –Styrking av Fylkesmannes arbeid med tilsyn –Lovfesting av kommunal beredskapsplikt –Innføring av enhetlig innsatsledelse (EIS) –Større grad av interkommunalt samarbeid

18 18 Rasulykken i Ålesund •Rasulykke mars 2008 •Flere omkomne •Ålesundsutvalget foretok gjennomgang av ulykken •Egen rapport som fremhever tiltak som kan iverksettes for å redusere lignende hendelser i fremtiden •Endret regelverk særlig relatert til gassanlegg i boliger

19 19 Litt om internasjonale saker… En aktiv nordområdepolitikk Regjeringen ser Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. - styrke samarbeidet med Russland …. - styrke Barentssamarbeidet … - fremme arbeidet i Arktisk Råd

20 20 Undertegning av redningsavtale for Barentsregionen

21 21 Øvelse Barents Rescue 2009 - planlegging •Russland har invitert Norge, Sverige og Finland til å delta i øvelsen, samt planleggingsprosessen. •Initial Planning Conference i Murmansk oktober 2008. •Main planning conference i mars 2009 i Murmansk. •Final planning conference i mai 2009 i Bodø. •Øve redningsavtalen – grensepasseringsproblematikken

22 22 Redningssamarbeid i Arktis

23 23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa Avdelingsdirektør Ole Hafnor Justis- og politidepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google