Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet HMS-konferansen 2007 Redningstjeneste – innledning til beredskapsfilm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet HMS-konferansen 2007 Redningstjeneste – innledning til beredskapsfilm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet HMS-konferansen 2007 Redningstjeneste – innledning til beredskapsfilm

2 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet 3 sentrale prinsipper for sivil beredskap  Ansvarsprinsippet  Den som har et ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret i ekstraordinære situasjoner.  Likhetsprinsippet  Den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.  Nærhetsprinsippet Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

3 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet REDNINGSTJENESTE  Med redningstjeneste forståes den offentlige organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død og skader som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak  Berging av miljø, materiell eller produksjon ligger utenfor redningstjenestens ansvarsområde. Redningstjenesten omfatter land-, sjø- og flyredningstjeneste og utøves som et samvirke mellom offentlige, frivillige og private.  Ledes av 2 Hovedredningssentraler (HRS) og 28 lokale redningssentraler (LRS)

4 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet REDNINGSTJENESTE  Samvirkeprinsippet er en av bærebjelkene i Norsk redningstjeneste. Offentlige etater plikter å delta i aksjoner for å berge mennesker fra død eller skade samt å dekke egne kostnader ved slike aksjoner. Frivillige organisasjoner er et sentralt element i redningstjenesten som deltar på frivillig basis og får refundert faktiske utgifter. De frivillige skal være de primære mannskaper som skal benyttes ved søksaksjoner og førstehjelpsinnsats, de kan stille spesialtrent personell innen samband, søk/redning i bratt lende, grotter, strandsøk, søk med hund og småfly.  Private ressurser kan engasjeres og betales for.

5 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet Husk! Dette er funksjoner; ikke personer! Redningsledelsen : Brann Helse Forsvaret Sivilforsvar Lufttrafikktj. Havnevesen Norske Kirke Frivillige org. TelenorStabsfunksjonene Operasjonssentral Operasjonsleder Operatører Sentralbord Politimester Stabssjef STSJ Informasjonsapparat Redingsledelse Rådgivere/liaison Logistikk P4 Operasjon P3 Etterretning P2 Personell P1 Info P5

6 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet INNSATS LEDER FAGLEDER

7 Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet  Pårørendesenter skal gi et oppholdssted/kontaktsted for pårørende med behov for ulik hjelp, omsorg, samtaletjeneste og informasjon.  Mottakssenter skal sikre en rask etablering av et mottaksted for et større antall personer ved evakuering fra en ulykkessituasjon både på land og sjø.  Mottaket skal sikre at HRS/LRS får kontroll med antall og identitet på personer som er involvert i en ulykke.  Evakuertsenter skal være et oppholdssted for fysisk uskadde som har vært involvert i ulykke/katastrofe og som har behov for ulik hjelp som samtaletjeneste, omsorg, varsling og gjenforening med pårørende.


Laste ned ppt "Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Felles operativ enhet HMS-konferansen 2007 Redningstjeneste – innledning til beredskapsfilm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google