Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning Jan Helge Kaiser Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning Jan Helge Kaiser Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning Jan Helge Kaiser Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

2   En direkte oppfølger etter ”Scandinavian Star-ulykken”   Lovendring i 1993 – alle kommuner fikk plikt om bistand   1995-2007 beredskap bygget opp og etablert   Fra 2007 har fire brannvesen ivaretatt beredskap for støtte ”i rom sjø” Bakgrunn:

3 Utviklingstrekk og utfordringer   Økt cruisetrafikk   Økt risikotransport til sjøs (LNG, olje, kjemikalie)   Større og raskere skip   Infrastruktur er ikke tilsvarende endret og styrket   Press på nasjonal spisskompetanse medfører behov for gjenbruk til sjøs og på land

4 Hva er RITS?   Samlebegrep for sjøbasert og landbasert bistand ved branner og andre ulykker til sjøs   Bistand fra landbasert brannvesen har grunnlag i lov fra brann og eksplosjonsvernlovens § 11 om plikt til å yte bistand for alle landets brannvesen   Må sees i sammenheng med redningsaktører som ivaretar beredskap til sjøs, slik som Kystvakt, Redningsselskapet osv

5 Hva er RITS forts…   Rekvireres og defineres av Hovedredningssentralen   Elementene er brannmenn (røykdykkere) med særlig trening og utrustning for maritim innsats, transportelement (helikopter/båt) og en havarist som ber om støtte   Kan også løse andre oppgaver til sjøs eller på land   NB, grunnberedskap skal ivaretas gjennom skipets egen beredskap

6 Antakelser   Beredskap ivaretas av skipets egen besetning, gjennom trening og tekniske løsninger i tråd med bestemmelser og ratifiserte internasjonale standarder (IMO)   On/off-shore søk/redning er en sekundær innsats   Fokus er på søk/redning, men RITS har også kompetanse til brannbekjempelse   Kapteinen på havarist eller et annet skip utnevnes til On- Scene Coordinator   All assistanse er å betrakte som en støtte til kapteinen på skipet

7 Dagens ordning  Designerte RITS-brannvesen Oslo, Larvik, Bergen, Salten Brann IKS  SAR-helikoptre ”Sea King”, Rygge, Stavanger, Ørland, Bodø, Banak  Kystvakta  Redningsselskapet (NGO-SAR)  Alle kommuner skal være forberedt på å bistå  On/off-shore oljeindustri  Nordisk innsats ble øvet under BR 2005

8 Videre satsning  Utvides med:  Brannvesenet Sør-Rogaland IKS,  Ålesund  Tromsø  SAR-helikopter I Florø fra september  Samarbeid med Kystverket for å ivareta kjemikalieberedskap og slepekompetanse

9 Kapasiteter og begrensninger  Landbasert –6 mannskaper, entring fra luft eller sjø –Røykdykkere –Heltidsmannskaper –Særskilt maritim trening/utrustening –Begrenset utholdenhet  Sjøbasert –Deployeres fra et kystvaktfartøy –Røykdykkere –Begrenset utholdenhet –Marinemannskap –Støtte fra kystvaktfartøy (kjøling, evakuering++)

10 Mulighet for utvikling   Regionalt samarbeid for å ivareta beredskap   Nasjonal spisskompetanse og regional forsterkning understøttes   Kan støtte andre oppgaver   Innebærer også beredskap på land

11 Jan Helge Kaiser +47 33412605/+47 91747044 jan.kaiser@dsb.no www.dsb.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning Jan Helge Kaiser Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google