Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning
Jan Helge Kaiser Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

2 Bakgrunn: En direkte oppfølger etter ”Scandinavian Star-ulykken”
Lovendring i 1993 – alle kommuner fikk plikt om bistand beredskap bygget opp og etablert Fra 2007 har fire brannvesen ivaretatt beredskap for støtte ”i rom sjø”

3 Utviklingstrekk og utfordringer
Økt cruisetrafikk Økt risikotransport til sjøs (LNG, olje, kjemikalie) Større og raskere skip Infrastruktur er ikke tilsvarende endret og styrket Press på nasjonal spisskompetanse medfører behov for gjenbruk til sjøs og på land

4 Hva er RITS? Samlebegrep for sjøbasert og landbasert bistand ved branner og andre ulykker til sjøs Bistand fra landbasert brannvesen har grunnlag i lov fra brann og eksplosjonsvernlovens § 11 om plikt til å yte bistand for alle landets brannvesen Må sees i sammenheng med redningsaktører som ivaretar beredskap til sjøs, slik som Kystvakt, Redningsselskapet osv

5 Hva er RITS forts… Rekvireres og defineres av Hovedredningssentralen
Elementene er brannmenn (røykdykkere) med særlig trening og utrustning for maritim innsats, transportelement (helikopter/båt) og en havarist som ber om støtte Kan også løse andre oppgaver til sjøs eller på land NB, grunnberedskap skal ivaretas gjennom skipets egen beredskap

6 Antakelser Beredskap ivaretas av skipets egen besetning, gjennom trening og tekniske løsninger i tråd med bestemmelser og ratifiserte internasjonale standarder (IMO) On/off-shore søk/redning er en sekundær innsats Fokus er på søk/redning, men RITS har også kompetanse til brannbekjempelse Kapteinen på havarist eller et annet skip utnevnes til On-Scene Coordinator All assistanse er å betrakte som en støtte til kapteinen på skipet

7 4. april 2017 Dagens ordning Designerte RITS-brannvesen Oslo, Larvik, Bergen, Salten Brann IKS SAR-helikoptre ”Sea King”, Rygge, Stavanger, Ørland, Bodø, Banak Kystvakta Redningsselskapet (NGO-SAR) Alle kommuner skal være forberedt på å bistå On/off-shore oljeindustri Nordisk innsats ble øvet under BR 2005

8 Videre satsning Utvides med: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ålesund
4. april 2017 4. april 2017 Videre satsning Utvides med: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ålesund Tromsø SAR-helikopter I Florø fra september Samarbeid med Kystverket for å ivareta kjemikalieberedskap og slepekompetanse 8

9 Kapasiteter og begrensninger
Landbasert 6 mannskaper, entring fra luft eller sjø Røykdykkere Heltidsmannskaper Særskilt maritim trening/utrustening Begrenset utholdenhet Sjøbasert Deployeres fra et kystvaktfartøy Marinemannskap Støtte fra kystvaktfartøy (kjøling, evakuering++)

10 Mulighet for utvikling
Regionalt samarbeid for å ivareta beredskap Nasjonal spisskompetanse og regional forsterkning understøttes Kan støtte andre oppgaver Innebærer også beredskap på land

11 Takk for oppmerksomheten
Jan Helge Kaiser /


Laste ned ppt "Redningsinnsats til sjøs (RITS), norsk løsning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google