Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører WWF kurs 25. – 26.august 2007 Ole Kristian Bjerkemo, Kystverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører WWF kurs 25. – 26.august 2007 Ole Kristian Bjerkemo, Kystverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører WWF kurs 25. – 26.august 2007 Ole Kristian Bjerkemo, Kystverket

2 Når ulykken er ute ….

3 Lovgrunnlaget Forurensningsloven kapittel 6 - § 39 om varsling - § 40 om beredskapsplikt - regler om samarbeid om privat beredskap, om kommunal beredskap, aksjoner mot akutt forurensning, bistandplikt m.v. Svalbardmiljøvernloven § 70. akutt forurensning - beredskap og varsling

4 Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning KYSTVERKET BEREDSKAPSAVDELINGEN KJØRETØY PUBLIKUM FARTØYFLY / HELIKOPTEROLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN INDUSTRI 110 NØDMELDESENTRAL IUA LOKALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING NOTAM Lufttrafikktjenesten KYSTRADIO/HRS (MAS) POLITI PETROLEUMSTILSYNET - LOS - VTS

5 Beredskapsansvar Privat beredskap (SFT stiller beredskapskrav) Kommunal beredskap Mot mindre tilfeller av akutt forurensning i kommunen Statens beredskap ivaretas av Kystverket

6 Akutt forurensning ved private virksomheter Virksomheten aksjonerer selv Kystverket, Beredskapsavd. er forurensningsmyndighet.

7 Nivå 1: Virksomheten/skadevolder AKSJONSLEDELSE MED STAB AKSJONSLEDER (dir. / driftssjef) SKADESTED SKL -virksomhetens egen beredskap -bistand fra andre KOMMUNAL BEREDSKAP -overvåker -bistår -eventuelt overtar STAB OPERASJON RESSURS / LOGISTIKK MILJØ/VIRKNING. RÅDGIVERE Rapportere til: -Kystverket -IUA

8 Kommunal beredskap Beredskapskravene er gitt av SFT. Er etablert for å håndtere mindre tilfeller av akutt forurensning som kan skje innen kommunen Kystverket, beredskapsavd. er forurensningsmyndighet

9 Nivå 2: Kommunen SKADESTED SKL - utrykkningsleder (brannmester, havnekaptein, kom.ing.) KOMMUNE -Brannsjef -Teknisk sjef -Havnesjef STAB IUA (-vertskommune -vertsbrannvesen -havnevesen -nabokommune) -overvåker -yter bistand -eventuelt overtar Kystverket -overvåker -yter bistand (rapporterer til: KyV og IUA) Skadevolder -bistand -skadevolders ressurser

10 Nivå 3: IUA/vertskommune INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (IUA) RÅDGIVER LEDER OPERASJON MILJØ/ VIRKNING. RESSURS/ LOGISTIK SAMBAND Info. / Økon. Logg / Sekr. KOMMUNE INNSATSLEDER Kystverket -overvåker -yter bistand -eventuelt tar over Virksomheten -yter bistand KOMMUNE INNSATSLEDER

11 Statens beredskap 1. linjeberedskapen i Kystverket Beredskapsvaktlaget og trafikksentralene (VTS) Oppgaver for førstelinjeberedskapen: Motta og videreformidle meldinger Myndighetsutøvelse – f-loven. Delegasjon av 20.12.2002 Rådgivning og bistand Miljøvurderinger Iverksette statlig aksjon

12 Statens beredskap Bistår kommunal og privat beredskap med utstyr og kompetanse Skipsulykker er hoved- ansvarsområde for den statlige beredskapen

13 Nivå 4: Statlig aksjon AKSJONSLEDER Beredskapsdirektøren AKSJONSLEDELSE MED STAB OPERASJON RESSURS / LOGISTIKK MILJØ/VIRKNING. RÅDGIVERE Sekretariat/Økonomi/logg Informasjon -IUA -SD -FORSVARET -ANDRE -FORURENSER VED BEHOV: SKL - SJØ (-Kystverket) (-Forsvaret) (-Priv.virksomheter) GRPL. SJØ KyV-Dir. INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING RÅDGIVER. LEDER OPERASJON MILJØ/ VIRKNING. RESSURS/ LOGISTIK Informasjon KOMMUNE INNSATSLEDER KOMMUNE INNSATSLEDER Sekretariat Økon./Logg Lag

14 Server-ulykken Bilder fra akterskip, forskip, Aksjon på sjø og land samt aksjonsledelse

15 Kontorer i.: - Tromsø - Bergen 15 utstyrsdepoter m/innsatsstyrker Fartøyer 51 INTERKOMMUNALE KOMMUNENE Forsvaret (DSB) Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap SFT Avtaler med andre offentlige / private virksomheter Sjøf.dir. (SD) Petroleumstilsynet (Ptil). Rådg.gr. Miljø / virkning: Kystverket Dir.naturf. Fiskeridir. Havforsk. Polarinst. Fylkesm. Miljøv.avd. KOMMUNENE 34 interkommunale beredskapsområder REGJERING Kystverket, Hovedkontoret beredskapsavdelingen Horten FISKERI- og KYSTDEPARTEMENTET Myndigheter og organisasjoner med ansvar og oppgaver innen beredskapen mot akutt forurensning i Norge PRIVAT BEREDSKAP: - Operatørene / NOFO - Raffinerier / terminaler - Andre virksomheter Internasjonale- avtaler NOFO Myndigheter Noen Ressursytere

16 Overvåkning


Laste ned ppt "Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører WWF kurs 25. – 26.august 2007 Ole Kristian Bjerkemo, Kystverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google