Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Allmennlærerutdanningen, HIVE 2008 Hilde Larsen Damsgaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Allmennlærerutdanningen, HIVE 2008 Hilde Larsen Damsgaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Allmennlærerutdanningen, HIVE 2008 Hilde Larsen Damsgaard

2 Hovedkilder Damsgaard, Hilde Larsen (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med observasjon. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Damsgaard, Hilde Larsen (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med observasjon. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Damsgaard, Hilde Larsen (2007): Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Damsgaard, Hilde Larsen (2007): Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo: Cappelen Akademisk forlag

3 De brennende hjerter (Eilif Olsen 1995) å skape er å se å skape er å ville å skape er å våge alle miljøer trenger de som ser som våger å lytte som vil som tør som tar sjanser som står på barrikadene som ofrer nattesøvnen som ser tingene som de er og tingene som de burde være som stiller de ubehagelige spørsmål som aldri gir seg til tåls med noe halvgodt uten dristighet skjer intet nytt uten dristighet gås de gamle spor uten dristighet skjer en forvitring

4 Når hver time teller – de viktige sammenhengene..\Når hver time teller\Modell.doc..\Når hver time teller\Modell.doc..\Når hver time teller\Modell.doc..\Når hver time teller\Modell.doc

5 Disposisjon Hva er atferdsvansker? Hva er atferdsvansker? Når kjeft ikke hjelper Når kjeft ikke hjelper Skolens ytre utfordringer Skolens ytre utfordringer Skolens indre utfordringer Skolens indre utfordringer Profesjonalitet Profesjonalitet Forebygging og håndtering av problematferd Forebygging og håndtering av problematferd Observasjonens betydning Observasjonens betydning

6 Atferdsvansker Hva er egentlig atferdsvansker? Hva er egentlig atferdsvansker? Hvilke utfordringer står vi overfor i møte med atferdsvansker ? Hvilke utfordringer står vi overfor i møte med atferdsvansker ?

7 Atferdsvansker i skolen Atferdsvansker i skolen Det finnes elever som har vansker i skolen Det finnes elever som har vansker i skolen Det finnes elever som skolen har vansker med Det finnes elever som skolen har vansker med Det finnes skoler med problemer Det finnes skoler med problemer (Terje Ogden, 2002) (Terje Ogden, 2002)

8 Ulike former for atferdsvansker - Ogden DISIPLIN- OG TRIVSELSPROBLEMER UTVIKLINGS- OG SITUASJONSBESTEMTE VANSKER AVGRENSEDE PROBLEMER ALVORLIGE ATFERDSVANSKER MULTIVANSKER FRITT ETTER OGDEN 2002

9 DEFINISJON 1 – det relative Det finnes ingen entydige definisjoner av atferdsavvik. Det er på tide vi innser det faktum at atferdsavvik er det vi gjør det til. Det er ikke et objektivt fenomen som eksisterer uavhengig av våre vilkårlige sosiokulturelle regler. Det finnes ingen entydige definisjoner av atferdsavvik. Det er på tide vi innser det faktum at atferdsavvik er det vi gjør det til. Det er ikke et objektivt fenomen som eksisterer uavhengig av våre vilkårlige sosiokulturelle regler. (Kaufmann i Ogden 1992) (Kaufmann i Ogden 1992)

10 DEFINISJON 2 – det viktige samspillet Sosiale og emosjonelle vansker må forstås i samspill med omgivelsene, uansett andre årsaker blir vanskene utviklet og vedlikeholdt ved hvordan omgivelsene svarer på dem Sosiale og emosjonelle vansker må forstås i samspill med omgivelsene, uansett andre årsaker blir vanskene utviklet og vedlikeholdt ved hvordan omgivelsene svarer på dem (Johannesen 1995) (Johannesen 1995)

11 DEFINISJON 3 – atferdens særpreg Det er først og fremst problematferdens frekvens, grad av intensitet, varighet og omfang som fører til at noen barn oppfattes som atferdsproblematiske. Det er først og fremst problematferdens frekvens, grad av intensitet, varighet og omfang som fører til at noen barn oppfattes som atferdsproblematiske. (Aasen 2002) (Aasen 2002)

12 DEFINISJON 4 – læringshemmende atferd Atferdsproblemer i skolen er elevatferd som bryter med skolens regler, normer og forventninger. Atferden hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også elevenes læring og utvikling, og den vanskeliggjør samhandling med andre. (Ogden 2002) Atferdsproblemer i skolen er elevatferd som bryter med skolens regler, normer og forventninger. Atferden hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også elevenes læring og utvikling, og den vanskeliggjør samhandling med andre. (Ogden 2002)

13 Enkle og lineære eller komplekse sammenhenger? Dårlige oppvekstvilkårfysisk og psykisk helseskolekultur ensomhetomsorgssviktlærevansker kognitiv svikt andre verdierkulturkonflikter dårlige relasjonerskader/dysfunksjonerøkonomi materielle forhold interessemotsetninger protest/opprør ikke tilpasset opplæringstilbudrigide systemer funksjonshemmingerdårlig samarbeidfamilieforhold manglende samsvar mellom krav og mestring sosiale forhold manglende samsvar mellom krav og mestring sosiale forhold samfunnsutviklingøkt individualismeøkte krav rus mistrivsel temperament dårlig oppdragelse rus mistrivsel temperament dårlig oppdragelse utydelig klasseledelse mangel på romslighet

14 Når kjeft ikke hjelper – hvorfor kjefter vi da? Fordi vi er sinte og frustrerte Fordi vi er sinte og frustrerte For å markere grenser For å markere grenser Fordi vi ikke vet hva annet vi kan gjøre Fordi vi ikke vet hva annet vi kan gjøre Fordi vi reagerer med ”magen” Fordi vi reagerer med ”magen” Fordi vi får støtte av andre på at kjeft er en forståelig reaksjon Fordi vi får støtte av andre på at kjeft er en forståelig reaksjon Fordi vi ikke anerkjenner at vi må ta ansvar for å bryte den negative sirkelen Fordi vi ikke anerkjenner at vi må ta ansvar for å bryte den negative sirkelen

15 Når det ikke hjelper å kjefte – hva gjør vi da? Kjefter mer Kjefter mer Finner noen andre å kjefte på Finner noen andre å kjefte på Blir oppgitte og rådløse Blir oppgitte og rådløse Leter etter noen som kan løse problemet for oss Leter etter noen som kan løse problemet for oss Beskriver eleven som umulig og overbeviser oss selv om at det er elevene det er noe galt med Beskriver eleven som umulig og overbeviser oss selv om at det er elevene det er noe galt med Blir slitne av alt det vanskelige Blir slitne av alt det vanskelige Tar med oss problemene hjem Tar med oss problemene hjem

16 Når kjeft ikke hjelper – hva kan vi gjøre i steden? Finne ut hva som skjer og diskutere hvorfor det skjer (observere og reflektere) Finne ut hva som skjer og diskutere hvorfor det skjer (observere og reflektere) Samarbeide om andre løsninger (velge tiltak) Samarbeide om andre løsninger (velge tiltak) og og Være kritisk til vår egen reaksjonsmåte og effekten av den Være kritisk til vår egen reaksjonsmåte og effekten av den Ikke fortsette med det som gjør barn og unge ”små” (Damsgaard 2007) Ikke fortsette med det som gjør barn og unge ”små” (Damsgaard 2007)

17 Den kompliserte atferden Hvorfor blir det så vanskelig? Hvorfor blir det så vanskelig? For hvem er det vanskelig? For hvem er det vanskelig? Hvordan oppleves verden fra ulike ståsteder? Hvordan oppleves verden fra ulike ståsteder? Subjektiv rasjonalitet Subjektiv rasjonalitet Hvordan har de det egentlig? Hvordan har de det egentlig? Og hvorfor gjør de som de gjør? Og hvorfor gjør de som de gjør?

18 Skolens ytre utfordringer Et samfunn i utvikling Et samfunn i utvikling Endret status Endret status En lærerrolle i omstilling En lærerrolle i omstilling En ny generasjon av barn og unge En ny generasjon av barn og unge Forbruk og utdanning Forbruk og utdanning Politiske føringer Politiske føringer Loven – intensjon eller virkelighet Loven – intensjon eller virkelighet

19 Flere utfordringer Skolekvalitet – hva slags skole vil vi ha? Og hvem er vi? Skolekvalitet – hva slags skole vil vi ha? Og hvem er vi? Spydspiss eller med bremsene på Spydspiss eller med bremsene på Å suge og blåse på en gang Å suge og blåse på en gang Når skolen blir allemannseie Når skolen blir allemannseie Ressurser nok til hva? Ressurser nok til hva?

20 Skolens indre utfordringer Skolens egen kultur Skolens egen kultur Egenskapsdefinering, stempling Egenskapsdefinering, stempling Ansvarsfraskrivelse og skyldplassering Ansvarsfraskrivelse og skyldplassering Vi har prøvd før, det går ikke, vi kan ikke, vil ikke, skal ikke – du må ikke komme her og komme her – kulturen Vi har prøvd før, det går ikke, vi kan ikke, vil ikke, skal ikke – du må ikke komme her og komme her – kulturen Den privatpraktiserende skole Den privatpraktiserende skole

21 Flere indre utfordringer Med full fart i hver sin retning Med full fart i hver sin retning Med bremseklossene på Med bremseklossene på Ildsjelene og lysslukkerne Ildsjelene og lysslukkerne Klapp på skulderen – fellesskapet Klapp på skulderen – fellesskapet Enighet om hvor håpløse noen er Enighet om hvor håpløse noen er Synsing og mangel på dokumentasjon Synsing og mangel på dokumentasjon Liten tradisjon for å vurdere hvordan noe virker Liten tradisjon for å vurdere hvordan noe virker

22 Vårt møte med problemene… Vi gjør ingenting og håper at det går over av seg selv Vi gjør mer av det som ikke virker i håp om at det vil virke hvis vi holder på lenge nok Vi analyserer, prøver ut tiltak, evaluerer, prøver på nytt, dokumenterer

23 Hva innebærer det å være profesjonell?

24 En ”privat” tilnærming Å bare synes synd på Å bare synes synd på Å bli oppgitt Å bli oppgitt Å putte i bås Å putte i bås Å være den store helten som glemmer å lytte Å være den store helten som glemmer å lytte Å glemme å forplikte Å glemme å forplikte Å reagere med ”magen” Å reagere med ”magen” Å undervurdere språkets betydning Å undervurdere språkets betydning Å stille de umulige hvorfor - spørsmålene Å stille de umulige hvorfor - spørsmålene Å fortsette med mer av det som ikke virker Å fortsette med mer av det som ikke virker

25 En profesjonell tilnærming Å ha basis i faglighet som er autorisert gjennom formell utdanning (kunnskap og ferdigheter) Å ha basis i faglighet som er autorisert gjennom formell utdanning (kunnskap og ferdigheter) Å bruke teori til kritisk tenkning, refleksjon og praksisforandring Å bruke teori til kritisk tenkning, refleksjon og praksisforandring Å undersøke og dokumentere Å undersøke og dokumentere Å åpne for kritikk, men ikke for sladder Å åpne for kritikk, men ikke for sladder Å tørre å utsette seg for kritikk og ha vilje til å revurdere Å tørre å utsette seg for kritikk og ha vilje til å revurdere Å beherske balansen mellom nærhet og avstand Å beherske balansen mellom nærhet og avstand

26 En profesjonell tilnærming Å se og å lete etter muligheter Å se og å lete etter muligheter Å være ydmyk og spørrende (ikke fremstå som Eksperten) Å være ydmyk og spørrende (ikke fremstå som Eksperten) Å fremme gjensidighet og likeverd, men akseptere ulikhet i ansvar for å gi Å fremme gjensidighet og likeverd, men akseptere ulikhet i ansvar for å gi Å få frem menneskers fortellinger/ virkelighetsoppfatning Å få frem menneskers fortellinger/ virkelighetsoppfatning Å stille konkrete spørsmål som åpner for beskrivelse Å stille konkrete spørsmål som åpner for beskrivelse Å snakke med (ikke bare til) Å snakke med (ikke bare til) Å stå for noe, men ikke tviholde på egne kjepphester? Å stå for noe, men ikke tviholde på egne kjepphester? Å holde fokus Å holde fokus Å samarbeide med andre Å samarbeide med andre

27 Å være personlig En viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen er også å kunne være personlig En viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen er også å kunne være personlig Å være menneskelig, ikke bare distansert faglig Å være menneskelig, ikke bare distansert faglig Engasjement, empati, synlighet Engasjement, empati, synlighet Å være til stede, ekte mellommenneskelig kontakt Å være til stede, ekte mellommenneskelig kontakt Nær, men ikke for nær Nær, men ikke for nær

28 Forebygging og håndtering

29 Den viktige klasselederen Planlegging og organisering av læring og undervisning Planlegging og organisering av læring og undervisning Motivering, anerkjennelse og støtte Motivering, anerkjennelse og støtte Klargjøring og forberedelse, komme til tiden Klargjøring og forberedelse, komme til tiden Konsekvens og oppfølging, rutiner og regler Konsekvens og oppfølging, rutiner og regler De viktige overgangene De viktige overgangene Tydelighet Tydelighet Å forplikte elever Å forplikte elever Problemløsning, konflikthåndtering og lagbygging Problemløsning, konflikthåndtering og lagbygging Involvering og deltakelse Involvering og deltakelse ”Bakerst på vindusrekka” – årvåkenhet og ”avsløring” ”Bakerst på vindusrekka” – årvåkenhet og ”avsløring” Å følge opp Å følge opp Gode arbeidsvaner Gode arbeidsvaner Kontroll og varme Kontroll og varme

30 Den viktige tilpasningen Kartlegging av elevenes nivå Kartlegging av elevenes nivå Strukturering av læringsprosessen Strukturering av læringsprosessen (ikke bare oppstart, men fortsettelsen også) (ikke bare oppstart, men fortsettelsen også) Klare kriterier Klare kriterier Individuell tilbakemelding Individuell tilbakemelding Prosessorientert arbeid, prøve og prøve igjen Prosessorientert arbeid, prøve og prøve igjen Ulikt nivå, ulik konkretiseringsgrad Ulikt nivå, ulik konkretiseringsgrad Tilpassede utfordringer Tilpassede utfordringer

31 Den viktige sosiale kompetansen Melkesølet Melkesølet Papiret i garderoben Papiret i garderoben Mobiltelefonen Mobiltelefonen Konsekvens uten rigiditet (noen ganger kommer livet først) Konsekvens uten rigiditet (noen ganger kommer livet først) Å sette i gang og så følge opp Å sette i gang og så følge opp Å stå med ryggen rak som voksen uten å krenke Å stå med ryggen rak som voksen uten å krenke

32 ART - aggression Replacement training Sosial ferdighetstrening Sosial ferdighetstrening Sinnekontroll Sinnekontroll Moralsk resonnering Moralsk resonnering Fra bare snakking til handling og bevissthet Fra ”det må du ikke gjøre”, til konkrete handlingsalternativer og trening

33 Catch them being good vs feilfinning?

34 Den viktige, men noen ganger vanskelige samtalen De uutnyttede mulighetene De uutnyttede mulighetene Jeg ser deg – samtalene Jeg ser deg – samtalene Gode samtaleforhold Gode samtaleforhold Den profesjonelt ledede samtale Den profesjonelt ledede samtale Når samtalen blir forhør Når samtalen blir forhør Åpne spørsmål, hypotetiske spørsmål – beskrivelser Åpne spørsmål, hypotetiske spørsmål – beskrivelser Å avkreve noen en unnskyldning Å avkreve noen en unnskyldning Jeg skal aldri gjøre det mer Jeg skal aldri gjøre det mer

35 Observasjon – En konstruktiv innfallsvinkel SE REFLEKTERE SAMARBEIDE

36 Observasjonens muligheter Beskrive hva som faktisk skjer, ikke det vi tror skjer – ”objektiv” informasjon Beskrive hva som faktisk skjer, ikke det vi tror skjer – ”objektiv” informasjon Flytte oss fra egenskapsbeskrivelser til handlingsbeskrivelser Flytte oss fra egenskapsbeskrivelser til handlingsbeskrivelser hva skjer? (hva gjør eleven/klassen?) hva skjer? (hva gjør eleven/klassen?) når skjer det? når skjer det? hvor skjer det? hvor skjer det? i forhold til hva og hvem skjer det? i forhold til hva og hvem skjer det? når skjer det ikke? når skjer det ikke?

37 Noen observasjonsspørsmål – den vanskelige atferden Hva består problematferden av? Hva består problematferden av? Hva gjør eleven/klassen? Hva gjør eleven/klassen? Hva gjør læreren? Hva gjør læreren? Når og i hvilke situasjoner forekommer problematferden? Når og i hvilke situasjoner forekommer problematferden? Når og i hvilke situasjoner viser eleven/klassen ikke problematferd? Når og i hvilke situasjoner viser eleven/klassen ikke problematferd? Hvor ofte forekommer problematferden? Hvor ofte forekommer problematferden?

38 Noen drøftingsspørsmål - den vanskelige atferden For hvem er atferden et problem? For hvem er atferden et problem? Hemmes eleven av atferden? Hemmer den andre? Hemmes eleven av atferden? Hemmer den andre? Er det noen relasjoner som er slik at problematferden forsterkes/reduseres? Er det noen relasjoner som er slik at problematferden forsterkes/reduseres? Legger læreren merke til de situasjonene som fungerer godt? Legger læreren merke til de situasjonene som fungerer godt? Hva slags tiltak er iverksatt? Hva slags tiltak er iverksatt? Er atferden til å forstå? Er atferden til å forstå?

39 Mulige tiltaksområder – den vanskelige atferden Spørsmål og ironi Spørsmål og ironi Et trusselfritt språk Et trusselfritt språk De viktige og vanskelige samtalene De viktige og vanskelige samtalene Nulltoleranse på mobbing og vold Nulltoleranse på mobbing og vold Friminuttene Friminuttene Beskrive, konkretisere og trene på den ønskede atferden Beskrive, konkretisere og trene på den ønskede atferden Forsterke og belønne Forsterke og belønne

40 Flere mulige tiltaksområder – den vanskelige atferden Positiv tilbakemelding, oppmerksomhet og belønning Positiv tilbakemelding, oppmerksomhet og belønning Ignorering Ignorering Logiske konsekvenser Logiske konsekvenser Signaler Signaler Kognitiv atferdsmodifikasjon (tanketrening) Kognitiv atferdsmodifikasjon (tanketrening) Bruke mestringsområder for alt de er verdt Bruke mestringsområder for alt de er verdt Atferdsavtaler Atferdsavtaler

41 Eksempel på atferdsavtale Det er i dag _______ inngått en avtale mellom _______ og ________ Avtalen handler om: Avtalen skal følges opp_________ __________ er ansvarlig for oppfølgingen Elevens navn:___________________ Lærerens navn: _____________________

42 Når kjeft ikke hjelper…… Det er de voksnes ansvar å bryte sirkelen, se potensialet, slippe elevene frem Det er de voksnes ansvar å bryte sirkelen, se potensialet, slippe elevene frem Gjøre noe annet når det man gjør ikke fungerer - for elevenes skyld og for vår egen skyld! Gjøre noe annet når det man gjør ikke fungerer - for elevenes skyld og for vår egen skyld! observere, samle info observere, samle info samarbeide samarbeide prøve ut tiltak prøve ut tiltak evaluere, dokumentere evaluere, dokumentere prøve igjen prøve igjen

43 Å være elevenes advokat I storm og stille I storm og stille fastholde vår lojalitet overfor elevene også når det stormer i sinn og mellomgulv forsvare deres rett til å bli ordentlig behandlet, men ikke godta alt de gjør


Laste ned ppt "Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Når kjeft ikke hjelper - atferdsvansker i skolen Allmennlærerutdanningen, HIVE 2008 Hilde Larsen Damsgaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google